25 versete biblice importante despre trădare și rană (pierderea încrederii)

25 versete biblice importante despre trădare și rană (pierderea încrederii)
Melvin Allen

Ce spune Biblia despre trădare?

Să fii trădat de un prieten sau de un membru al familiei este unul dintre cele mai rele sentimente. Uneori, durerea emoțională este mult mai rea decât cea fizică. Întrebarea este cum gestionăm trădarea? Primul lucru pe care carnea noastră vrea să îl facă este să se răzbune. Dacă nu fizic, atunci în mintea noastră.

Trebuie să fim liniștiți . Trebuie să ne luăm gândul de la situație și să ne concentrăm asupra lui Hristos.

Dacă continuăm să ne gândim la situația respectivă, atunci nu facem decât să acumulăm furie.

Trebuie să îi dăm toate problemele noastre Domnului. El va calma furtuna din noi. Trebuie să urmăm exemplul lui Hristos, care a fost și el trădat. Uitați-vă cât de mult ne-a iertat Dumnezeu.

Să-i iertăm pe ceilalți. Trebuie să ne odihnim pe Duhul Sfânt. Trebuie să-i cerem Duhului Sfânt să ne ajute să ne iubim dușmanii și să înlăture orice amărăciune și mânie care se ascunde în inimile noastre.

Înțelegeți că toate lucrurile dificile cu care ne confruntăm în viață, Dumnezeu le va folosi pentru marele Său scop. Așa cum a spus Iosif: "Ați vrut răul împotriva mea, dar Dumnezeu a vrut binele".

Când îți pui mintea la Hristos, există un sentiment uimitor de pace și iubire pe care El ți-l va oferi. Du-te și găsește un loc liniștit. Strigă către Dumnezeu. Permite-i lui Dumnezeu să-ți ajute durerea și suferința. Roagă-te pentru trădătorul tău, așa cum Hristos s-a rugat pentru dușmanii Săi.

Vezi si: 25 de versete importante din Biblie despre desfrânare

Citate creștine despre trădare

"Cel mai trist lucru despre trădare este că nu vine niciodată de la dușmanii tăi."

"Iertarea nu scuză comportamentul lor. Iertarea împiedică comportamentul lor să îți distrugă inima."

Vezi si: 21 versete biblice epice despre cum să-L recunoști pe Dumnezeu (în toate căile tale)

"A fi creștin înseamnă să ierți ceea ce este de neiertat, pentru că Dumnezeu a iertat ceea ce este de neiertat în tine."

"Un grad foarte mic de trădare este suficient pentru a provoca moartea încrederii."

"Viața te va trăda; Dumnezeu nu te va trăda niciodată."

Trădarea prietenilor versete biblice

1. Psalmul 41:9 Chiar și prietenul meu cel mai apropiat, în care mă încredeam, cel care mi-a mâncat pâinea, și-a ridicat călcâiul împotriva mea.

2. Psalmul 55:12-14 Căci nu este un dușman care mă insultă - aș fi putut să mă descurc cu asta - și nici cineva care mă urăște și care acum se ridică împotriva mea - aș fi putut să mă ascund de el - ci tu ești tu - un om pe care l-am tratat ca pe egalul meu - confidentul meu personal, prietenul meu apropiat! Am avut o bună părtășie împreună; și chiar am mers împreună în casa lui Dumnezeu!

3. Iov 19:19 Prietenii mei apropiați mă detestă . Cei pe care îi iubeam s-au întors împotriva mea.

4. Iov 19:13-14 Rudele mele stau departe, și prietenii mei s-au întors împotriva mea; familia mea a dispărut, și prietenii mei cei mai apropiați m-au uitat.

5. Proverbe 25:9-10 În schimb, vorbește cu aproapele tău și nu trăda încrederea altuia; altfel, oricine va auzi te va face de rușine, și reputația ta rea nu te va părăsi niciodată.

Trebuie să strigăm la Domnul pentru ajutor în fața sentimentelor de trădare

6. Psalmul 27:10 Chiar dacă tatăl meu și mama mea mă părăsesc, Domnul are grijă de mine.

7. Psalmul 55:16-17 Eu chem pe Dumnezeu, și Domnul mă va izbăvi. Dimineața, la prânz și noaptea, am cugetat la aceste lucruri și am strigat în necazul meu, și El mi-a auzit glasul.

8.Exodul 14:14 Domnul va lupta pentru tine, și tu nu trebuie decât să taci.

Isus a trădat

Iisus știe cum e să fii trădat. A fost trădat de două ori.

Petru l-a trădat pe Isus

9. Luca 22:56-61 O slujnică l-a văzut stând lângă foc, s-a uitat fix la el și a spus: "Și acesta era cu el." Dar el a negat: "Nu-l cunosc, femeie!", a răspuns el. Puțin mai târziu, un bărbat s-a uitat la el și a spus: "Și tu ești unul dintre ei." Dar Petru a spus: "Domnule, nu sunt!" Cam o oră mai târziu, un alt bărbat a afirmat cu emfază: "Cu siguranță că acest om era cu el, pentru că este unGalilean!" Dar Petru a spus: "Domnule, nu știu despre ce vorbești!" Chiar atunci, în timp ce vorbea încă, a cântat un cocoș. Atunci Domnul s-a întors și s-a uitat drept la Petru. Și Petru și-a amintit de cuvântul Domnului și de cum îi spusese: "Până nu va cânta cocoșul astăzi, te vei lepăda de Mine de trei ori."

Iuda l-a trădat pe Iuda

10. Matei 26:48-50 Trădătorul, Iuda , le dăduse un semnal prestabilit: "Veți ști pe care să-l arestați când îl voi saluta cu o sărutare." Așa că Iuda a venit direct la Isus. "Salutări, Rabi!", a exclamat el și i-a dat sărutul. Isus a spus: "Prietene, du-te și fă ceea ce ai venit să faci." Atunci ceilalți l-au apucat pe Isus și l-au arestat.

Dumnezeu folosește trădarea

Nu-ți irosi suferința. Folosește-ți trădarea pentru a te împărtăși din suferințele lui Hristos.

11. 2 Corinteni 1:5 Căci, după cum avem parte din belșug de suferințele lui Hristos , tot așa și mângâierea noastră abundă prin Hristos .

12. 1 Petru 4:13 Ci bucurați-vă, întrucât sunteți părtași la suferințele lui Hristos; pentru ca, atunci când se va arăta gloria Lui, să vă bucurați și voi cu o bucurie nespus de mare.

Folosește-ți trădarea ca pe o oportunitate de a deveni mai asemănător cu Hristos și de a crește ca și creștin.

13. 1 Petru 2:23 El nu s-a răzbunat când a fost insultat, nici nu a amenințat cu răzbunarea când a suferit... Și-a lăsat cazul în mâinile lui Dumnezeu, care întotdeauna judecă drept. (Răzbunarea în Biblie)

14. Evrei 12:3 Căci gândiți-vă la Cel care a îndurat împotriva Lui Însuși atâta ostilitate din partea păcătoșilor, pentru ca voi să nu vă obosiți și să nu vă descurajați.

În orice încercare există întotdeauna o binecuvântare. Găsiți binecuvântarea.

15. Matei 5:10-12 " Ferice de cei ce sunt prigoniți din pricina neprihănirii, pentru că lor le aparține Împărăția din ceruri!" Ferice de voi, când vă vor insulta, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele împotriva voastră, pe nedrept, din pricina Mea! Bucurați-vă și vă veseliți, pentru că răsplata voastră în ceruri este mare! Așa i-au prigonit pe profeții care au venit înaintea voastrătu."

Nu găsiți o modalitate de a vă răzbuna, ci iertați-i pe alții așa cum Dumnezeu v-a iertat pe voi.

16. Romani 12:14-19 Binecuvântați pe cei care vă prigonesc. Continuați să-i binecuvântați și nu-i blestemați niciodată. Bucurați-vă cu cei care se bucură. Plângeți cu cei care plâng. Trăiți în armonie unii cu alții. Nu fiți aroganți, ci asociați-vă cu oameni umili . Nu vă credeți mai înțelepți decât sunteți în realitate. Nu răsplătiți nimănui rău pentru rău, ci concentrați-vă gândurile asupra a ceea ce este drept înDacă este posibil, în măsura în care depinde de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Nu vă răzbunați , dragi prieteni, ci lăsați loc pentru mânia lui Dumnezeu. Căci este scris: "Mie îmi aparține răzbunarea. Eu le voi da înapoi, zice Domnul".

17. Matei 6:14-15 Căci, dacă veți ierta altora greșelile lor, și Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta vouă; dar dacă nu veți ierta altora greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre.

Cum pot să depășesc durerea trădării?

Știu că este greu de unul singur, dar trebuie să ne încredem în puterea lui Dumnezeu pentru a ne ajuta.

18. Filipeni 4:13 Pot totul prin Acela care mă întărește.

19. Matei 19:26 Isus i-a privit și le-a zis: "La oameni, acest lucru este cu neputință; dar la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință".

Nu vă gândiți la asta, ceea ce va crea doar amărăciune și ură. Fixați-vă ochii pe Hristos.

20. Evrei 12:15 Aveți grijă ca nimeni să nu fie lipsit de harul lui Dumnezeu și să nu izvorască rădăcină de amărăciune, care să provoace tulburare și, prin ea, să spurce pe mulți.

21. Isaia 26:3 Tu vei păstra în pace desăvârșită pe aceia a căror minte este neclintită , pentru că se încred în Tine.

Trebuie să ne bazăm pe Duhul Sfânt și să ne rugăm Duhului Sfânt.

22. Romani 8:26 În același fel, Duhul Sfânt ne ajută în slăbiciunea noastră. Noi nu știm pentru ce trebuie să ne rugăm, dar însuși Duhul mijlocește pentru noi prin gemete fără cuvinte.

Tratarea trădării

Uitați trecutul, mergeți mai departe și continuați în voia lui Dumnezeu.

23. Filipeni 3:13-14 Fraților, nu mă socotesc pe mine însumi că am prins, ci fac un singur lucru: uitând cele din urmă, și tinzând spre cele dinainte, mă îndrept spre țintă, pentru premiul chemării înalte a lui Dumnezeu în Hristos Isus.

Memento

24. Matei 24:9-10 Atunci veți fi predați ca să fiți prigoniți și omorâți și veți fi urâți de toate neamurile din pricina Mea. În vremea aceea, mulți se vor abate de la credință, se vor trăda și se vor urî unii pe alții.

Exemple de trădare în Biblie

25. Judecători 16:18-19 Când Dalila și-a dat seama că el îi dezvăluise totul , a trimis după funcționarii filisteni și le-a spus: "Grăbiți-vă și veniți imediat aici, pentru că mi-a spus totul." Așa că funcționarii filisteni s-au dus la ea și au adus banii cu ei. Ea l-a ademenit să adoarmă pe genunchii ei, a chemat un om care să-i radă cele șapte șuvițe de păr de pe cap, șiApoi puterile l-au abandonat.

Saul l-a trădat pe David

1 Samuel 18:9-11 De atunci încolo, Saul a fost gelos pe David. Chiar a doua zi, un duh de chin de la Dumnezeu l-a copleșit pe Saul și a început să turbeze în casa lui ca un nebun. David cânta la harpă, așa cum făcea în fiecare zi. Dar Saul avea o suliță în mână și a aruncat-o deodată asupra lui David, cu gând să-l prindă de zid. Dar David i-a scăpat de două ori.
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen este un credincios pasionat în Cuvântul lui Dumnezeu și un student dedicat al Bibliei. Cu peste 10 ani de experiență în slujire în diferite slujiri, Melvin a dezvoltat o apreciere profundă pentru puterea transformatoare a Scripturii în viața de zi cu zi. El deține o diplomă de licență în teologie la un colegiu creștin reputat și în prezent urmează un master în studii biblice. În calitate de autor și blogger, misiunea lui Melvin este de a ajuta oamenii să dobândească o mai bună înțelegere a Scripturilor și să aplice adevăruri atemporale în viața lor de zi cu zi. Când nu scrie, lui Melvin îi place să petreacă timpul cu familia sa, să exploreze locuri noi și să se angajeze în serviciul comunitar.