25 Gravaj Bibliaj Versoj Pri Perfido Kaj Doloro (Perdi Fidon)

25 Gravaj Bibliaj Versoj Pri Perfido Kaj Doloro (Perdi Fidon)
Melvin Allen

Kion diras la Biblio pri perfido?

Esti perfidita de amiko aŭ familiano estas unu el la plej malbonaj sentoj iam ajn. Foje la emocia doloro estas multe pli malbona ol tiu de fizika doloro. La demando estas, kiel ni pritraktas perfidon? La unua afero, kiun nia karno volas fari, estas venĝi. Se ne fizike, tiam en niaj mensoj.

Ni devas esti kvietaj . Ni devas forigi niajn mensojn de la situacio kaj meti nian fokuson sur Kristo.

Se ni daŭre pensas pri la situacio, tiam ĝi nur konstruos koleron.

Ni devas doni ĉiujn niajn problemojn al la Sinjoro. Li trankviligos la ŝtormon en ni. Ni devas sekvi la ekzemplon de Kristo, kiu ankaŭ estis perfidita. Rigardu kiom Dio pardonis al ni.

Ni pardonu aliajn. Ni devas ripozi sur la Spirito. Ni devas peti la Spiriton, ke li helpu nin ami niajn malamikojn kaj forigi ajnan amarecon kaj koleron, kiu kaŝas nin en niaj koroj.

Komprenu, ke ĉiuj malfacilaĵoj, kiujn ni alfrontas en la vivo, Dio uzos ĝin por Sia granda celo. Same kiel Jozef diris, "vi celis malbonon kontraŭ mi, sed Dio celis ĝin por bono."

Kiam vi fiksas vian menson pri Kristo, estas mirinda paco kaj amsento, kiun Li provizos. Iru trovi trankvilan lokon. Kriu al Dio. Permesu al Dio helpi vian doloron kaj vundon. Preĝu por via perfidulo same kiel Kristo preĝis por Siaj malamikoj.

Kristanaj citaĵoj pri perfido

“La plej malĝoja afero pri perfido estas tioĝi neniam venas de viaj malamikoj.”

“Pardono ne senkulpigas ilian konduton. Pardono malhelpas ilian konduton detrui vian koron."

"Esti kristano signifas pardoni la nepardoneblan ĉar Dio pardonis la nepardoneblan en vi."

"Tre malgranda grado da perfido sufiĉas por kaŭzi morton de fido."

“La vivo perfidos vin; Dio neniam faros.”

Perfido de amikoj Bibliaj versoj

1. Psalmo 41:9 Eĉ mia plej proksima amiko, al kiu mi fidis, Tiu, kiu manĝis mian panon, levis kontraŭ mi sian kalkanon. .

2. Psalmo 55:12-14 Ĉar ne malamiko insultas min—mi povus trakti tion—nek ne estas iu, kiu malamas min kaj kiu nun leviĝas kontraŭ mi—mi povus kaŝi min de; li—sed estas vi—viro kiun mi traktis kiel mian egalan—mia persona konfidulo, mia proksima amiko! Ni havis bonan kunulecon kune; kaj ni eĉ promenis kune en la domo de Dio!

3. Ijob 19:19 Miaj proksimaj amikoj min abomenas. Tiuj, kiujn mi amis, turnis sin kontraŭ mi.

4. Ijob 19:13-14 Miaj parencoj restas malproksime, Kaj miaj amikoj turnis sin kontraŭ mi. Mia familio estas for, kaj miaj proksimaj amikoj forgesis min.

5. Proverboj 25:9-10 Anstataŭe, traktu la aferon kun via proksimulo, kaj ne perfidu la konfidon de alia persono. Alie, ĉiu, kiu aŭdas, hontigos vin, kaj via malbona reputacio neniam forlasos vin.

Ni devas krii alla Eternulo por helpo kun la sentoj de perfido

6. Psalmo 27:10 Eĉ se mia patro kaj mia patrino forlasos min, la Eternulo zorgas pri mi.

7. Psalmo 55:16–17 Mi vokas Dion, kaj la Eternulo min savos. Matene, tagmeze kaj nokte, mi meditis pri ĉi tiuj aferoj kaj kriis en mia mizero, kaj li aŭdis mian voĉon.

8.Eliro 14:14 La Eternulo batalos por vi, kaj vi nur devas silenti.

Jesuo perfidita

Jesuo scias, kiel oni sentas esti perfidita. Li estis perfidita dufoje.

Petro perfidis Jesuon

9. Luko 22:56-61 56-61 Servistino vidis lin sidantan apud la fajro, rigardis lin, kaj diris , "Ĉi tiu viro ankaŭ estis kun li." Sed li neis, "Mi ne konas lin, virino!" li respondis. Iom poste, viro rigardis lin kaj diris: "Ankaŭ vi estas unu el ili." Sed Petro diris:Sinjoro, mi ne estas! Ĉirkaŭ unu horo poste, alia viro emfaze asertis: "Ĉi tiu viro certe estis kun li, ĉar li estas Galileano!" Sed Petro diris: "Sinjoro, mi ne scias, pri kio vi parolas!" Ĝuste tiam, dum li ankoraŭ parolis, koko kriis. Tiam la Sinjoro turnis sin kaj rigardis rekte al Petro. Kaj Petro rememoris la vorton de la Sinjoro, kaj kiel li diris al li:Antaux ol krios hodiaux koko, vi trifoje malkonfesos min.

Judaso perfidis Judason

10. Mateo 26:48-50 La perfidulo, Judaso, donis al ili antaŭfaritan signalon: “Vi scios kiun aresti;kiam mi salutas lin per kiso.” Do Judas venis rekte al Jesuo. "Saluton, rabeno!" li ekkriis kaj donis al li la kison. Jesuo diris: "Mia amiko, iru kaj faru tion, por kio vi venis." Tiam la aliaj kaptis Jesuon kaj arestis lin.

Dio uzas perfidon

Ne malŝparu vian suferon. Uzu vian perfidon por partopreni en la suferoj de Kristo.

11. 2 Korintanoj 1:5 Ĉar kiel ni abunde partoprenas en la suferoj de Kristo, tiel ankaŭ nia konsolo abundas per Kristo.

12. 1 Petro 4:13 Sed ĝoju, ĉar vi estas partoprenantoj de la suferoj de Kristo; por ke kiam lia gloro malkasxigxos, vi ankaux gxoju kun treega gxojo.

Uzu vian perfidon kiel okazon por pli simili al Kristo kaj kreski kiel kristano.

13. 1 Petro 2:23 Li ne rebatis kiam li estis insultita. , nek minaci venĝon kiam li suferis . Li lasis sian kazon en la manojn de Dio, kiu ĉiam juĝas juste. (Venĝo en la Biblio)

14. Hebreoj 12:3 Ĉar konsideru Tiun, kiu suferis tian malamikecon de pekuloj kontraŭ Li mem, por ke vi ne laciĝu kaj ne perdiĝu.

Estas ĉiam beno en ĉiu provo. Trovu la benon.

15. Mateo 5:10-12 “Kiel feliĉaj estas tiuj, kiuj estas persekutitaj pro justeco, ĉar al ili apartenas la regno el la ĉielo! “Kiel feliĉaj vi estas kiam ajn homoj vin insultas, persekutas vin kaj diras ĉiajnmalbonaĵoj kontraŭ vi mensoge pro mi! Ĝoju kaj ege ĝoju, ĉar granda estas via rekompenco en la ĉielo! Tiel ili persekutis la profetojn, kiuj venis antaŭ vi.”

Ne trovu rimedon por venĝi, sed anstataŭe pardonu aliajn same kiel Dio pardonis al vi.

16. Romanoj 12:14-19 Benu tiujn, kiuj persekutas. vi. Daŭre benu ilin, kaj neniam malbenu ilin. Ĝoju kun tiuj, kiuj ĝojas. Ploru kun tiuj, kiuj ploras. Vivu en harmonio unu kun la alia. Ne estu aroganta, sed asociĝu kun humilaj homoj. Ne pensu, ke vi estas pli saĝa ol vi vere estas. Ne repagu al iu malbono pro malbono, sed fokusu viajn pensojn al tio, kio estas ĝusta antaŭ ĉiuj homoj. Se eble, kiom tio dependas de vi, vivu en paco kun ĉiuj homoj. Ne venĝu, karaj amikoj, sed lasu lokon por la kolero de Dio. Ĉar estas skribite: Al mi apartenas la venĝo. Mi repagos ilin, diras la Eternulo.

Vidu ankaŭ: 20 Utilaj Bibliaj Versoj Pri Trinkado kaj Fumado (Potencaj Veroj)

17. Mateo 6:14-15 Ĉar se vi pardonas al aliaj iliajn kulpojn, via Patro ĉiela ankaŭ pardonos al vi; sed se vi ne pardonas al aliaj iliajn kulpojn, ankaŭ via Patro ne pardonos viajn kulpojn.

Kiel mi povas venki la doloron de perfido?

Mi scias, ke estas malfacile por ni mem, sed ni devas fidi la forton de Dio por helpi.

18. Filipianoj 4:13 13 Mi povas ĉion fari per Tiu, kiu min fortigas.

19. Mateo 19:26 SedJesuo ilin rigardis, kaj diris al ili:Ĉe homoj tio estas neebla; sed ĉe Dio ĉio estas ebla.

Ne logu pri ĝi, kio nur kreos amarecon kaj malamon. Rigardu viajn okulojn al Kristo.

20. Hebreoj 12:15 Zorgu, ke neniu falu de la graco de Dio kaj ke neniu radiko de maldolĉaĵo elkresku, kaŭzante malfeliĉon kaj per ĝi malpurigante multajn; .

21. Jesaja 26:3 Vi tenos en plena paco tiujn, kies menso estas firma, ĉar ili fidas vin.

Ni devas fidi al la Spirito kaj preĝi al la Spirito.

22. Romanoj 8:26 Same la Spirito helpas nin en nia malforteco. Ni ne scias, por kio ni devas preĝi, sed la Spirito mem propetas por ni per senvortaj ĝemoj.

Traktante perfidon

Forgesu la pasintecon, iru antaŭen kaj daŭrigu en la volo de Dio.

23. Filipianoj 3:13-14 Fratoj, Mi ne kredas, ke mi ekkaptis; sed ĉi tion mi faras, forgesante tion, kio estas malantaŭe, kaj etendante al la antaŭaj aferoj, mi iras al la marko por la premio de la alta voko de Dio en Kristo Jesuo.

Rememorigilo

24. Mateo 24:9-10 Tiam vi estos transdonitaj, por esti persekutataj kaj mortigitaj, kaj vi estos malamataj de ĉiuj nacioj, ĉar de mi. En tiu tempo multaj foriros de la fido kaj perfidos kaj malamos unu la alian.

Ekzemploj de perfido en laBiblio

25. Juĝistoj 16:18-19 Kiam Delila komprenis, ke li ĉion malkaŝis al ŝi, ŝi alvokis la filiŝtajn oficistojn, kaj diris al ili: Rapidu kaj venu tuj ĉi tien, ĉar li diris al mi ĉion.” Kaj la Filisxtoj venis al sxi kaj kunportis sian monon. Do ŝi allogis lin ekdormi sur siaj genuoj, vokis viron, ke li forrazis siajn sep harbuklojn de lia kapo, kaj tiel komencis lin humiligi. Tiam lia forto forlasis lin.

Vidu ankaŭ: 25 Gravaj Bibliaj Versoj Pri Trompo Vin

Saul perfidis Davidon

1 Samuel 18:9-11 Kaj de tiam Saul zorgis pri David. En la sekvanta tago turmenta spirito de Dio superfortis Saulon, kaj li komencis deliri en sia domo kiel frenezulo. David ludis la harpon, kiel li faris ĉiutage. Sed Saul havis lancon en sia mano, kaj li subite jxetis gxin sur Davidon, intencante alpingli lin al la muro. Sed David eskapis de li dufoje.
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen estas pasia kredanto je la vorto de Dio kaj diligenta studento de la Biblio. Kun pli ol 10 jaroj da sperto servanta en diversaj ministerioj, Melvin evoluigis profundan aprezon por la transforma potenco de la Skribo en la ĉiutaga vivo. Li tenas bakalaŭron en Teologio de bonfama kristana kolegio kaj nuntempe traktas magistron en Bibliaj studoj. Kiel verkinto kaj bloganto, la misio de Melvin estas helpi individuojn akiri pli grandan komprenon de la Skriboj kaj apliki sentempajn verojn al siaj ĉiutagaj vivoj. Kiam li ne skribas, Melvin ĝuas pasigi tempon kun sia familio, esplorante novajn lokojn, kaj okupiĝante pri socialservo.