विश्वासघात आणि दुखापत बद्दल 25 प्रमुख बायबल वचने (विश्वास गमावणे)

विश्वासघात आणि दुखापत बद्दल 25 प्रमुख बायबल वचने (विश्वास गमावणे)
Melvin Allen

सामग्री सारणी

विश्वासघाताबद्दल बायबल काय म्हणते?

मित्र किंवा कुटुंबातील सदस्याद्वारे विश्वासघात करणे ही सर्वात वाईट भावनांपैकी एक आहे. कधीकधी भावनिक वेदना शारीरिक वेदनांपेक्षा खूप वाईट असतात. प्रश्न असा आहे की आपण विश्वासघात कसा हाताळायचा? आपल्या देहाची पहिली गोष्ट म्हणजे बदला घेणे. शारीरिक नाही तर आपल्या मनात.

आपण शांत असले पाहिजे. आपण आपले मन परिस्थितीपासून दूर केले पाहिजे आणि आपले लक्ष ख्रिस्तावर केंद्रित केले पाहिजे.

जर आपण परिस्थितीचा विचार करत राहिलो, तर त्यातून संताप वाढेल.

आपण आपल्या सर्व समस्या परमेश्वराला दिल्या पाहिजेत. तो आपल्यातील वादळ शांत करेल. आपण ख्रिस्ताच्या उदाहरणाचे अनुसरण केले पाहिजे ज्याचा विश्वासघात देखील झाला होता. देवाने आम्हाला किती क्षमा केली ते पहा.

इतरांना माफ करूया. आपण आत्म्यावर विसावा घेतला पाहिजे. आपल्या शत्रूंवर प्रेम करण्यास आणि आपल्या अंतःकरणात दडलेला कोणताही कटुता आणि क्रोध दूर करण्यासाठी आपण आत्म्याला मदत करण्यास सांगितले पाहिजे.

हे समजून घ्या की जीवनात आपल्याला ज्या कठीण गोष्टींचा सामना करावा लागतो त्या सर्व गोष्टी देव त्याच्या महान उद्देशासाठी वापरतो. जोसेफने म्हटल्याप्रमाणे, "तुला माझ्याविरुद्ध वाईट म्हणायचे आहे, परंतु देवाचा अर्थ चांगल्यासाठी आहे."

जेव्हा तुम्ही तुमचे विचार ख्रिस्तावर ठेवता तेव्हा एक अद्भुत शांती आणि प्रेमाची भावना असते जी तो प्रदान करेल. शांत जागा शोधा. देवाचा धावा. देवाला तुमच्या वेदना आणि दुखापतींना मदत करू द्या. ख्रिस्ताने त्याच्या शत्रूंसाठी प्रार्थना केली तशीच तुमच्या विश्वासघात करणाऱ्यासाठी प्रार्थना करा.

विश्वासघाताबद्दल ख्रिश्चन उद्धरण

“विश्वासघाताची सर्वात दुःखद गोष्ट म्हणजेते तुमच्या शत्रूंकडून कधीच येत नाही.”

“माफी त्यांच्या वागणुकीला माफ करत नाही. क्षमा केल्याने त्यांचे वर्तन तुमचे हृदय नष्ट होण्यापासून प्रतिबंधित करते.”

"ख्रिश्चन असणे म्हणजे अक्षम्य क्षमा करणे कारण देवाने तुमच्यातील अक्षम्य क्षमा केली आहे."

"विश्‍वासाचा मृत्यू होण्यासाठी अगदी लहान प्रमाणात विश्वासघात करणे पुरेसे आहे."

“जीवन तुमचा विश्वासघात करेल; देव कधीच करणार नाही.”

मित्रांचा विश्वासघात बायबलमधील वचने

1. स्तोत्र 41:9 माझा सर्वात जवळचा मित्र ज्यावर मी विश्वास ठेवला, ज्याने माझी भाकर खाल्ली, त्याने माझ्यावर टाच उचलली आहे. .

2. स्तोत्र 55:12-14 कारण माझा अपमान करणारा शत्रू नाही - मी ते हाताळू शकलो असतो - किंवा जो माझा द्वेष करतो आणि जो आता माझ्याविरुद्ध उभा आहे - मी स्वतःपासून लपवू शकलो असतो तो- पण तो तू आहेस- एक माणूस ज्याला मी माझ्या बरोबरीने वागवले- माझा वैयक्तिक विश्वासू, माझा जवळचा मित्र! आमची एकत्र चांगली मैत्री होती; आणि आम्ही देवाच्या घरात एकत्र फिरलो!

3. नोकरी 19:19 माझे जवळचे मित्र माझा तिरस्कार करतात. मी ज्यांच्यावर प्रेम केले ते माझ्या विरोधात गेले आहेत.

4. ईयोब 19:13-14 माझे नातेवाईक दूर राहतात आणि माझे मित्र माझ्या विरोधात गेले आहेत. माझे कुटुंब गेले आहे, आणि माझे जवळचे मित्र मला विसरले आहेत.

5. नीतिसूत्रे 25:9-10 त्याऐवजी, हे प्रकरण तुमच्या शेजाऱ्याकडे घ्या आणि दुसऱ्या व्यक्तीच्या विश्वासाचा विश्वासघात करू नका. अन्यथा, जो कोणी ऐकेल तो तुम्हाला लाजवेल आणि तुमची वाईट प्रतिष्ठा तुम्हाला कधीही सोडणार नाही.

हे देखील पहा: कला आणि सर्जनशीलतेबद्दल 50 एपिक बायबल वचने (कलाकारांसाठी)

आपण ओरडले पाहिजेविश्वासघाताच्या भावनांसह मदतीसाठी प्रभु

6. स्तोत्र 27:10 जरी माझे वडील आणि आई मला सोडून गेले तरी परमेश्वराला माझी काळजी आहे.

7. स्तोत्र 55:16-17 मी देवाला हाक मारतो, आणि प्रभु मला सोडवील. सकाळ, दुपार आणि रात्री, मी या गोष्टींवर विचार केला आणि माझ्या दुःखात ओरडले, आणि त्याने माझा आवाज ऐकला.

8.निर्गम 14:14 परमेश्वर तुमच्यासाठी लढेल आणि तुम्हाला फक्त शांत राहावे लागेल.

येशूने विश्वासघात केला

विश्वासघात केल्याचे कसे वाटते हे येशूला माहीत आहे. त्याचा दोनदा विश्वासघात झाला.

पेत्राने येशूचा विश्वासघात केला

9. लूक 22:56-61 एका दासीने त्याला अग्नीजवळ बसलेले पाहिले आणि त्याच्याकडे टक लावून पाहिले आणि म्हणाली , "हा माणूसही त्याच्यासोबत होता." पण त्याने ते नाकारले, "मी त्याला ओळखत नाही, बाई!" त्याने प्रतिसाद दिला. थोड्या वेळाने एका माणसाने त्याच्याकडे बघितले आणि म्हणाला, “तुम्हीही त्यांच्यापैकीच आहात.” पण पेत्र म्हणाला, “महाराज, मी नाही!” सुमारे तासाभरानंतर, दुसर्‍या माणसाने ठामपणे सांगितले, “हा माणूस नक्कीच त्याच्यासोबत होता, कारण तो गॅलील आहे!” पण पीटर म्हणाला, “महाराज, तुम्ही कशाबद्दल बोलत आहात हे मला माहीत नाही!” तेवढ्यात तो बोलत असतानाच एका कोंबड्याने आरव केला. मग प्रभूने वळून सरळ पेत्राकडे पाहिले. आणि पेत्राला प्रभूचे वचन आठवले आणि त्याने त्याला कसे सांगितले होते, “आज कोंबडा आरवण्यापूर्वी तू मला तीन वेळा नाकारशील.”

यहूदाने यहूदाचा विश्वासघात केला

10. मॅथ्यू 26:48-50 देशद्रोही, यहूदाने त्यांना पूर्वनियोजित संकेत दिला होता: “कोणाला अटक करायची ते तुम्हाला कळेल.जेव्हा मी त्याला चुंबनाने अभिवादन करतो. म्हणून यहूदा थेट येशूकडे आला. "अभिवादन, रब्बी!" तो उद्गारला आणि त्याला चुंबन दिले. येशू म्हणाला, “माझ्या मित्रा, पुढे जा आणि तू ज्यासाठी आला आहेस ते कर.” मग इतरांनी येशूला पकडून अटक केली.

देव विश्वासघात वापरतो

तुमचे दुःख वाया घालवू नका. ख्रिस्ताच्या दु:खात सहभागी होण्यासाठी तुमच्या विश्वासघाताचा उपयोग करा.

11. 2 करिंथकर 1:5 कारण जसे आपण ख्रिस्ताच्या दु:खात विपुल प्रमाणात सहभागी होतो, त्याचप्रमाणे ख्रिस्ताद्वारे आपले सांत्वनही भरपूर होते.

12. 1 पेत्र 4:13 पण आनंद करा, कारण तुम्ही ख्रिस्ताच्या दु:खाचे भागीदार आहात; यासाठी की, जेव्हा त्याचे वैभव प्रकट होईल, तेव्हा तुम्हांलाही अतिशय आनंद होईल.

तुमच्या विश्वासघाताचा उपयोग ख्रिस्तासारखे बनण्याची आणि ख्रिश्चन म्हणून वाढण्याची संधी म्हणून करा.

13. 1 पीटर 2:23 जेव्हा त्याचा अपमान झाला तेव्हा त्याने बदला घेतला नाही , किंवा जेव्हा त्याला त्रास झाला तेव्हा बदला घेण्याची धमकी देऊ नका. त्याने आपले केस देवाच्या हातात सोडले, जो नेहमी न्याय्यपणे न्याय करतो. (बायबलमधील बदला)

14. हिब्रू 12:3 कारण ज्याने स्वतःविरुद्ध पापी लोकांकडून असे वैर सहन केले त्याचा विचार करा, जेणेकरून तुम्ही खचून जाऊ नका आणि धीर धरू नका.

प्रत्येक चाचणीमध्ये नेहमीच एक आशीर्वाद असतो. आशीर्वाद शोधा.

15. मॅथ्यू 5:10-12 “ ज्यांचा धार्मिकतेसाठी छळ केला जातो ते किती धन्य आहेत, कारण स्वर्गातील राज्य त्यांचे आहे! “जेव्हा जेव्हा लोक तुमचा अपमान करतात, तुमचा छळ करतात आणि सर्व प्रकारचे बोलतात तेव्हा तुम्ही किती धन्य आहात.माझ्यामुळे तुमच्याविरुद्ध वाईट गोष्टी खोट्या आहेत! आनंद करा आणि खूप आनंद करा, कारण स्वर्गात तुमचे प्रतिफळ मोठे आहे! तुमच्या आधी आलेल्या संदेष्ट्यांचा त्यांनी असाच छळ केला.”

हे देखील पहा: ख्रिश्चन कार विमा कंपन्या (4 गोष्टी जाणून घ्या)

सूड घेण्याचा मार्ग शोधू नका, त्याऐवजी देवाने तुम्हाला क्षमा केली तशी इतरांना क्षमा करा.

16. रोमन्स 12:14-19 जे छळ करतात त्यांना आशीर्वाद द्या आपण त्यांना आशीर्वाद देत राहा, त्यांना कधीही शाप देऊ नका. जे आनंदित आहेत त्यांच्याबरोबर आनंद करा. जे रडत आहेत त्यांच्याबरोबर रडा. एकमेकांशी एकोप्याने जगा. गर्विष्ठ होऊ नका, परंतु नम्र लोकांशी संगत करा. तुम्ही खरोखर आहात त्यापेक्षा तुम्ही शहाणे आहात असे समजू नका. कोणाच्याही वाईटासाठी वाईटाची परतफेड करू नका, परंतु सर्व लोकांच्या दृष्टीने जे योग्य आहे त्यावर आपले विचार केंद्रित करा. शक्य असल्यास, जोपर्यंत ते तुमच्यावर अवलंबून आहे, सर्व लोकांसोबत शांततेत रहा. प्रिय मित्रांनो, बदला घेऊ नका, परंतु देवाच्या क्रोधासाठी जागा सोडा. कारण असे लिहिले आहे की, “सूड घेणे माझ्या मालकीचे आहे. मी त्यांना परतफेड करीन, परमेश्वर घोषित करतो.”

17. मॅथ्यू 6:14-15 कारण जर तुम्ही इतरांच्या अपराधांची क्षमा केली तर तुमचा स्वर्गीय पिताही तुम्हाला क्षमा करील, परंतु जर तुम्ही इतरांच्या अपराधांची क्षमा केली नाही तर तुमचा पिताही तुमच्या अपराधांची क्षमा करणार नाही.

मी विश्वासघाताच्या वेदनांवर मात कशी करू शकेन?

मला माहित आहे की हे आपल्यासाठी कठीण आहे, परंतु आपण मदत करण्यासाठी देवाच्या सामर्थ्यावर विश्वास ठेवला पाहिजे.

18. फिलिप्पैकर 4:13 जो मला सामर्थ्य देतो त्याच्याद्वारे मी सर्व काही करू शकतो.

19. मॅथ्यू 19:26 पणयेशूने त्यांना पाहिले आणि त्यांना म्हणाला, “माणसांना हे अशक्य आहे. पण देवाला सर्व काही शक्य आहे.

त्यावर राहू नका ज्यामुळे फक्त कटुता आणि द्वेष निर्माण होईल. तुमची नजर ख्रिस्ताकडे वळवा.

20. इब्री 12:15 देवाच्या कृपेपासून कोणीही कमी पडणार नाही याची काळजी घ्या आणि कटुतेचे कोणतेही मूळ उगवणार नाही, ज्यामुळे संकटे निर्माण होतील आणि त्यामुळे अनेकांना अशुद्ध करा. .

21. यशया 26:3 ज्यांची मने स्थिर आहेत त्यांना तू परिपूर्ण शांतीमध्ये ठेवशील, कारण त्यांचा तुझ्यावर विश्वास आहे.

आपण आत्म्यावर विसंबून राहून आत्म्याला प्रार्थना केली पाहिजे.

22. रोमन्स 8:26 त्याच प्रकारे, आत्मा आपल्याला आपल्या दुर्बलतेत मदत करतो. आपण कशासाठी प्रार्थना करावी हे आपल्याला माहित नाही, परंतु आत्मा स्वत: शब्दहीन आक्रोशातून आपल्यासाठी मध्यस्थी करतो.

विश्वासघाताला सामोरे जा

भूतकाळ विसरा, पुढे जा आणि देवाच्या इच्छेनुसार पुढे जा.

23. फिलिप्पैकर 3:13-14 बंधूंनो, मी स्वत: ला पकडले असे मानत नाही: परंतु मी ही एक गोष्ट करतो, जे मागे आहेत त्या विसरून, आणि त्यापूर्वीच्या गोष्टींपर्यंत पोहोचत, मी ख्रिस्त येशूमध्ये देवाच्या उच्च पाचारणाच्या बक्षीसासाठी चिन्हाकडे दाबतो.

स्मरणपत्र

24. मॅथ्यू 24:9-10 मग तुमचा छळ होण्यासाठी आणि जिवे मारण्यासाठी तुम्हाला सोपवले जाईल आणि सर्व राष्ट्रे तुमचा द्वेष करतील कारण माझ्याकडून त्या वेळी पुष्कळ लोक विश्वासापासून दूर जातील आणि विश्वासघात करतील आणि एकमेकांचा द्वेष करतील.

विश्वासघाताची उदाहरणेबायबल

25. शास्ते 16:18-19 जेव्हा दलीलाला समजले की त्याने तिला सर्व काही उघड केले आहे, तेव्हा तिने पलिष्टी अधिकाऱ्यांना बोलावले आणि त्यांना सांगितले, “लवकरच इकडे या. मला सर्व काही सांगितले आहे." तेव्हा पलिष्टी अधिकारी तिच्याकडे गेले आणि त्यांनी आपले पैसे सोबत आणले. म्हणून तिने त्याला आपल्या मांडीवर झोपायला लावले, एका माणसाला त्याच्या डोक्यावरील केसांचे सात कुलूप काढून टाकण्यासाठी बोलावले आणि त्यामुळे त्याचा अपमान करू लागला. मग त्याची शक्ती त्याला सोडून गेली.

शौलाने दाविदाचा विश्वासघात केला

1 शमुवेल 18:9-11 तेव्हापासून शौलाने दाविदावर ईर्ष्यापूर्ण नजर ठेवली. दुस-याच दिवशी देवाकडून एक त्रासदायक आत्म्याने शौलाला वेड लावले आणि तो वेड्यासारखा आपल्या घरात ओरडू लागला. डेव्हिड दररोज वीणा वाजवत होता. पण शौलाच्या हातात एक भाला होता आणि त्याने दावीदाला भिंतीला चिकटवण्याच्या उद्देशाने तो अचानक फेकला. पण दाऊद दोनदा त्याच्यापासून निसटला.
Melvin Allen
Melvin Allen
मेल्विन ऍलन हा देवाच्या वचनावर उत्कट विश्वास ठेवणारा आणि बायबलचा समर्पित विद्यार्थी आहे. विविध मंत्रालयांमध्ये सेवा करण्याचा 10 वर्षांहून अधिक अनुभवांसह, मेलव्हिनने दैनंदिन जीवनात पवित्र शास्त्राच्या परिवर्तनीय सामर्थ्याबद्दल खोल प्रशंसा विकसित केली आहे. त्यांनी एका प्रतिष्ठित ख्रिश्चन महाविद्यालयातून धर्मशास्त्रात बॅचलर पदवी घेतली आहे आणि सध्या बायबलसंबंधी अभ्यासात पदव्युत्तर पदवी घेत आहे. एक लेखक आणि ब्लॉगर या नात्याने, मेलविनचे ​​ध्येय लोकांना पवित्र शास्त्राची अधिक समज मिळवून देण्यास आणि त्यांच्या दैनंदिन जीवनात कालातीत सत्य लागू करण्यात मदत करणे हे आहे. जेव्हा तो लिहित नसतो, तेव्हा मेल्विनला त्याच्या कुटुंबासोबत वेळ घालवणे, नवीन ठिकाणे शोधणे आणि समुदाय सेवेत गुंतवून घेणे आवडते.