Bybel vs Koran (Koran): 12 groot verskille (wat is reg?)

Bybel vs Koran (Koran): 12 groot verskille (wat is reg?)
Melvin Allen

In hierdie artikel gaan ons kyk na twee boeke wat die heilige geskrifte vir drie godsdienste is. Die Bybel is die heilige geskrifte vir Christene, en die Ou-Testamentiese afdeling (Tanakh) is die skrif vir die Joodse geloof. Die Koran (Koran) is die skrif vir die godsdiens van Islam. Wat sê hierdie boeke vir ons oor die kennis van God, van Sy liefde en oor verlossing?

Geskiedenis van die Koran en die Bybel

Die Ou-Testamentiese gedeelte van die Bybel is oor baie eeue geskryf, wat strek vanaf 1446 vC (waarskynlik vroeër) tot 400 vC. Die Nuwe-Testamentiese boeke is geskryf vanaf ongeveer 48 nC tot 100.

Die Koran (Koran) is tussen 610-632 nC geskryf.

Wie het die Bybel?

Die Bybel is geskryf deur baie skrywers oor 'n tydperk van 1500 jaar of langer. Die Bybel is God-geasem, wat beteken dat die Heilige Gees gelei en beheer het wat die skrywers geskryf het. Dit is die uiteindelike bron van ons kennis van God, van die verlossing wat deur die Here Jesus Christus voorsien word, en ons onontbeerlike hulpbron vir die daaglikse lewe.

Moses het die Torah (eerste vyf boeke) geskryf gedurende die 40 jaar wat volg op die uittog uit Egipte, nadat hy die berg Sinai bestyg het, waar God direk met hom gepraat het. God het van aangesig tot aangesig met Moses gepraat, soos met 'n vriend. (Eksodus 33:11) Die boeke van die profete is geskryf deur baie manne wat deur God geïnspireer is. Baie van die profesieë hetDie hel is verskriklik en ewig (6:128 en 11:107) "behalwe soos Allah dit wil." Sommige Moslems glo dit beteken dat nie almal vir ewig in die hel sal bly nie, maar dit sal meer soos die vagevuur wees vir geringe sondes soos skinderpraatjies.

Moslems glo in sewe lae van die hel, waarvan sommige tydelik is (vir Moslems, Christene en Jode) en ander wat permanent is vir diegene sonder geloof, hekse, ensovoorts.

Die Koran leer oor Jannah as die finale tuiste en beloning van die regverdiges. (13:24) In Jannah woon mense naby Allah in 'n tuin van geluk (3:15, 13:23). Elke tuin het 'n herehuis (9:72) en die mense sal ryk en pragtige klere dra (18:31) en maagdelike metgeselle hê (52:20) wat houris genoem word.

Sien ook: 21 Inspirerende Bybelverse oor die skenk van geld

Die Koran leer dat 'n mens groot moet verduur beproewinge om in Jannah (hemel) te kom. (2:214, 3:142) Die Koran leer dat regverdige Christene en Jode ook die hemel kan ingaan. (2:62)

Bekende aanhalings uit die Bybel en die Koran

Bekende Bybelaanhalings:

“Daarom, as iemand in Christus is, is hierdie persoon 'n nuwe skepping; die ou dinge het verbygegaan; kyk, nuwe dinge het gekom.” (2 Korintiërs 5:17)

“Ek is saam met Christus gekruisig; en dit is nie meer ek wat lewe nie, maar Christus leef in my; en die lewe wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God wat my liefgehad het en Homself vir my oorgegee het.” (Galasiërs 2:20)

“Geliefdes, laat ons liefhêmekaar; want die liefde is uit God, en elkeen wat liefhet, is uit God gebore en ken God.” (1 Johannes 4:7)

Bekende Koran haal aan:

“God, daar is geen god behalwe Hy, die Lewende, die Ewige nie. Hy het aan julle die Boek met die Waarheid gestuur, en bevestig wat voor dit gekom het; en Hy het die Torah en die Evangelie neergestuur.” (3:2-3)

“Die engele het gesê: “O Maria, God gee jou goeie nuus van 'n Woord van Hom. Sy naam is die Messias, Jesus, Seun van Maria, hoog geag in hierdie wêreld en die volgende, en een van die naaste.” (3:45)

“Ons glo in God en in wat aan ons geopenbaar is; en in wat geopenbaar is aan Abraham en Ismael en Isak en Jakob en die aartsvaders; en in wat aan Moses en Jesus en die profete van hulle Here gegee is.” (3:84)

Bewaring van die Koran en die Bybel

Die Koran sê dat God die Torah (eerste vyf boeke van die Bybel), die Psalms, geopenbaar het, en die Evangelie net soos hy die Koran aan Mohammed geopenbaar het. Die meeste Moslems dink egter die Bybel is oor die jare korrup en verander (alhoewel die Koran dit nie sê nie), terwyl die Koran onveranderd en perfek bewaar is.

Wanneer Mohammed openbaring sou ontvang, sou hy dit later aan sy metgeselle voorsê, wat dit neergeskryf het. Die hele Koran was eers na Mohammed se dood in een geskrewe boek georganiseer. Die Sanaa -manuskrip is in 1972 ontdek enis radiokoolstof gedateer tot binne 30 jaar na die dood van Mohammed. Dit het 'n boonste en onderste teks, en die boonste teks is feitlik dieselfde as die Koran van vandag. Die onderste teks het variasies wat sekere verse beklemtoon of verhelder, so dit was dalk iets soos 'n parafrase of kommentaar. In elk geval, die boonste teks demonstreer dat die Koran behoue ​​gebly het.//942331c984ee937c0f2ac57b423d2d77.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html

Maar so was die Bybel . In 175 vC het koning Antiochus Epiphanes van Sirië die Jode beveel om hul Skrifte te vernietig en die Griekse gode te aanbid. Maar Judas Makkabeus het die boeke bewaar en die Jode in 'n suksesvolle opstand teen Sirië gelei. Al is dele van die Bybel 2000 jaar of meer voor die Koran geskryf, het die ontdekking van die Dooie See-rolle in 1947 bevestig dat ons steeds dieselfde Ou Testament het as wat in Jesus se dag gebruik is. Duisende Nuwe-Testamentiese manuskripte wat so ver terug as 300 nC dateer, bevestig dat die Nuwe Testament ook voorsienig bewaar is.

Hoekom moet ek 'n Christen word?

Jou ewige lewe hang af van jou geloof in Jesus. In Islam het jy geen waarborg van wat sal gebeur wanneer jy sterf nie. Deur Jesus Christus word ons sondes vergewe en word ons verhouding met God herstel. Jy kan versekering van verlossing in Jesus hê.

“En ons weet dat die Seun van God hetkom en het ons insig gegee, sodat ons die Waaragtige kan ken; en ons is in die Waaragtige, in sy Seun Jesus Christus. Dit is die ware God en die ewige lewe. (1 Johannes 5:20)

As jy met jou mond Jesus as Here bely en met jou hart glo dat God Hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. (Romeine 10:10)

Om 'n ware Christen te word, bied ons ontsnapping uit die hel en die vaste versekering dat ons hemel toe sal gaan wanneer ons sterf. Maar daar is soveel meer om as 'n ware Christen te ervaar!

As Christene ervaar ons onbeskryflike vreugde om in verhouding met God te wandel. As kinders van God kan ons tot Hom uitroep: “Abba! (Pappa!) Vader.” (Romeine 8:14-16) Niks kan ons skei van die liefde van God nie! (Romeine 8:37-39)

Hoekom wag? Neem daardie stap dadelik! Glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word!

reeds in Jesus vervul is, en die res sal binnekort gebeur soos Jesus se wederkoms vinnig nader kom. Die geskrifte en poëtiese boeke is geskryf deur koning Dawid, sy seun koning Salomo, en deur ander skrywers onder leiding van die Heilige Gees.

Die Nuwe Testament is geskryf deur die dissipels (apostels) wat saam met Jesus gewandel het, Sy groot genesings en wonderwerke gesien het en getuies was van Sy dood en opstanding. Dit is ook geskryf deur Paulus en ander wat later tot geloof gekom het, maar wat deur die apostels geleer is en direkte openbaring van God ontvang het.

Wie het die Koran geskryf?

Volgens die godsdiens van Islam is die profeet Mohammed deur 'n engel besoek in 610 nC. Muhammad het gesê dat die engel aan hom verskyn het in die grot Hira, naby Mekka en hom beveel: “Lees!” Mohammed het geantwoord: "Maar ek kan nie lees nie!" Toe het die engel hom omhels en die eerste verse van die Surah Al-Alaq vir hom opgesê. Die Koran bevat 114 hoofstukke genaamd Surah . Al-Alaq beteken gestolde bloed, soos die engel aan Mohammed geopenbaar het dat God die mens uit 'n bloedklont geskape het.

Uit hierdie eerste hoofstuk van die Koran het Moslems glo Mohammed het aangehou om openbarings te ontvang, wat die res van die Koran uitmaak, totdat hy in 631 nC gesterf het.

Hoe lank is die Koran in vergelyking met die Bybel?

Die Bybel bestaan ​​uit 66 boeke: 39 in die Ou Testament en 27 in die NuweTestament. Dit het ongeveer 800 000 woorde.

Die Koran bevat 114 hoofstukke en is ongeveer 80 000 woorde, so die Bybel is omtrent tien keer langer.

Oorgelykhede en verskille van die Bybel en Koran

Beide die Bybel en die Koran bevat stories en verwysings oor dieselfde mense: Adam, Noag, Abraham, Lot, Isak , Ismael, Jakob, Josef, Moses, Dawid, Goliat, Elisa, Jona, Maria, Johannes die Doper, en selfs Jesus. Sommige van die basiese besonderhede van die verhale verskil egter.

Die Koran sê niks oor Jesus se onderrig- ​​en genesingsbediening nie en ontken Jesus se goddelikheid. Die Koran ontken ook dat Jesus gekruisig en opgewek is.

Sowel die Bybel as die Koran sê dat Jesus uit die maagd Maria (Maryam) gebore is; nadat sy met die engel Gabriël gepraat het, het sy deur die Heilige Gees swanger geword.

Maria, die moeder van Jesus, is die enigste vrou wat in die Koran by die naam genoem word, terwyl die Bybel 166 vroue by name noem, insluitend verskeie profetesse : Mirjam, Hulda, Debora, Anna en die vier dogters van Filippus.

Skepping

Die Bybel sê dat God die hemel en aarde geskape het, nag en dag, al die sterre en al die plante en diere en mense in ses dae. (Genesis 1) God het die eerste vrou, Eva, uit die ribbebeen van die eerste man, Adam, geskep as 'n helper en metgesel vir die man, en het van die begin af die huwelik bepaal. (Genesis 2)Die Bybel sê dat Jesus in die begin by God was, dat Jesus God was, en dat alle dinge deur Jesus geskep is. (Johannes 1:1-3)

Die Qurʾān sê die hemel en die aarde was as een eenheid saamgevoeg, voordat God hulle geskei het (21:30); dit stem ooreen met Genesis 1:6-8. Die Koran sê God het die nag en die dag en die son en die maan geskape; hulle swem almal saam, elkeen in hul wentelbaan (21:33). Die Koran sê dat God die hemel en die aarde en alles wat tussen hulle is, in ses dae geskep het. (7:54) Die Koran sê dat God die mens uit 'n klont ('n stuk dik gestolde bloed) geskep het. (96:2)

God vs Allah

Die naam Allah is vir eeue in Arabië gebruik voor Mohammed, wat die hoogste god (onder 360) aanwys wat in die ka'aba (die kubus – 'n antieke klipstruktuur in die Groot Moskee in Mekka, Saoedi-Arabië) aanbid is wat glo deur Abraham gebou is.

Allah in die Koran is heeltemal verskillend van God ( Yahweh) van die Bybel. Allah is ver en afgeleë. 'n Mens kan Allah nie op 'n persoonlike manier ken nie; Allah is te heilig vir die mens om 'n persoonlike verhouding met hom te hê. (3:7; 7:188). Allah is een (nie 'n Drie-eenheid nie). Liefde word nie by Allah beklemtoon nie. Om te beweer dat Jesus God se Seun is, is shirk , die grootste sonde in Islam.

Yahweh, die God van die Bybel , kan geken word, en begeer om op 'n persoonlike manier geken te word – dit iswaarom Hy sy Seun Jesus gestuur het om die verhouding tussen God en mens te herstel. Jesus het gebid dat Sy dissipels “een mag wees soos Ons een is—Ek in hulle en U in My—dat hulle volkome verenig mag wees”. (Johannes 17:22-23) "God is liefde, en wie in die liefde bly, bly in God, en God bly in hom." (1 Johannes 4:16) Paulus het vir die gelowiges gebid, “dat Christus deur die geloof in julle harte mag woon. Dan sal julle, gewortel en gegrond in die liefde, krag hê om saam met al die heiliges die lengte en breedte en hoogte en diepte van die liefde van Christus te begryp, en om hierdie liefde te ken wat die kennis te bowe gaan, sodat julle vervul kan word met al die volheid van God.” (Efesiërs 3:17-19)

Sonde

Die Bybel sê dat sonde die wêreld ingekom het toe Adam en Eva God se opdrag verontagsaam en geëet het van die boom van die kennis van goed en kwaad. Sonde het die dood in die wêreld gebring (Romeine 5:12, Genesis 2:16-17, 3:6) Die Bybel sê dat almal gesondig het (Romeine 3:23), en dat die loon van sonde die dood is, maar die vrye gawe van God is die ewige lewe deur Jesus Christus, onse Here. (Romeine 6:23)

Die Koran gebruik verskillende woorde vir sonde, afhangende van hul aard. Dhanb verwys na groot sondes soos hoogmoed wat geloof verhinder, en hierdie sondes is die hel vuur waardig. (3:15-16) Sayyi’a is geringe sondes wat vergewe kan word as mens ernstige dhanb sonde vermy. (4:31) Ithm is opsetlike sondes, soos om 'n mens se vrou vals te beskuldig. (4:20-24) Shirk is 'n ithm sonde wat beteken om ander gode met Allah te verbind. (4:116) Die Koran leer dat as iemand sondig, hulle Allah om vergifnis moet vra en na hom moet terugdraai. (11:3) Die Koran leer dat Allah die sondes sal oorsien van diegene wat geloof het in die leerstellings van Mohammed en goeie dade doen. (47:2) As hulle iemand onreg aangedoen het, moet hulle regmaak vir Allah om te vergewe. (2:160)

Jesus vs Muhammad

Die Bybel demonstreer dat Jesus presies is wie Hy gesê het Hy is – ten volle God en ten volle mens. Hy is die Seun van God en die tweede Persoon in die Drie-eenheid (Vader, Seun en Heilige Gees). Jesus is gekruisig en uit die dood opgewek om almal te red wat hulle vertroue in Hom stel. Die woord “Christus” beteken “Messias” (gesalfde), wat deur God gestuur is om die mense te red. Die naam Jesus beteken Verlosser of Verlosser.

Sien ook: 25 belangrike Bybelverse oor veg (Kragtige waarhede)

Die Qurʾān leer dat Isa (Jesus), seun van Maryam (Maria) slegs 'n boodskapper, soos baie ander boodskappers (profete) voor hom. Omdat Jesus soos ander wesens kos geëet het, sê hulle hy was sterflik, nie God nie, want Allah eet nie kos nie. (66:12)

Die Koran sê egter ook dat Jesus die al-Masih (Messias) was en dat God Jesus in God se voetspore laat volg het, wat bevestig wat voor Jesus in die Torah geopenbaar is, en dat God het vir Jesus gegeedie Evangelie ( Injil) , wat 'n gids en 'n lig is vir diegene wat die bose afweer. (5:46-47) Die Koran leer dat Jesus sal terugkeer as 'n teken van die Oordeelsdag (43:61). Wanneer toegewyde Moslems die naam van Jesus noem, voeg hulle by "vrede met hom."

Moslems vereer Mohammed as die grootste profeet – groter as Jesus – en die laaste profeet (33:40) ). Hy word beskou as die volmaakte gelowige en 'n model van ideale gedrag. Mohammed was 'n sterfling, maar met buitengewone eienskappe. Mohammed word geëer, maar nie aanbid nie. Hy is nie 'n god nie, net 'n mens. Mohammed was sondig, soos alle mense, en moes vergifnis vra vir sy sondes (47:19), hoewel die meeste Moslems sê dat hy geen groot sondes gehad het nie, net geringe oortredings.

Redding

Die Bybel leer dat alle mense sondaars is en die dood en straf in die hel werd is.

Redding kom slegs deur geloof in Jesus se dood en opstanding vir ons sondes. “Glo in die Here Jesus, en jy sal gered word” Handelinge 16:3

God het mense so liefgehad dat Hy sy Seun Jesus gestuur het om in ons plek te sterf en die straf vir ons sondes op te neem:

“Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy enigste Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie maar die ewige lewe sal hê.” (Johannes 3:16)

“Wie in die Seun glo, het die ewige lewe. Wie die Seun verwerp, sal die lewe nie sien nie. In plaas daarvan bly die toorn van God op hom.”(Johannes 3:36)

“As jy met jou mond bely: ‘Jesus is die Here’ en met jou hart glo dat God Hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Want met jou hart glo jy en word jy geregverdig, en met jou mond bely jy en word gered.” (Romeine 10:9-10)

Die Qurʾān leer dat Allah genadig is en die bekering aanvaar van diegene wat in onkunde sondig en vinnig bekeer. As iemand aanhou sondig en dan tot bekering kom net voor hulle sterf, sal hulle nie vergewe word nie. Hierdie mense en diegene wat geloof verwerp, is bestem vir “’n ergste straf”. (4:17)

'n Persoon moet die Vyf Pilare volg om gered te word:

  1. Geloofsbelydenis (shahada):”Daar is geen god behalwe God, en Mohammed is die boodskapper van God.”
  2. Gebed (salat): vyf keer per dag: teen dagbreek, middag, middel van die middag, sonsondergang en na donker.
  3. Alms ( zakat): skenk 'n vaste deel van inkomste aan gemeenskapslede in nood.
  4. Vas (sawm): gedurende die dagligure van Ramadan, die negende maand van die Islamitiese kalender, onthou alle gesonde volwassenes van kos en drank.
  5. Pelgrimstog (hajj): as gesondheid en finansies dit toelaat, moet elke Moslem ten minste een besoek aan die heilige stad Mekka, in Saoedi-Arabië, aflê.

Die Koran leer dat 'n persoon word gereinig deur goeie dade (7:6–9), maar selfs dié mag die persoon nie red nie – dit is aan Allah, wat almal se ewigheid voorbeskik het.toekoms. (57:22) Selfs Mohammed het geen versekering van sy redding gehad nie. (31:34; 46:9). 'n Moslem kan nie die vreugde of versekering van verlossing ervaar nie. (7:188)

Die hiernamaals

Die Bybel leer dat Jesus die dood kragteloos gemaak het en die weg na lewe en onsterflikheid verlig het deur die Evangelie (goeie nuus van verlossing). (2 Timoteus 1:10)

Die Bybel leer dat wanneer 'n gelowige sterf, sy siel afwesig is van sy liggaam en tuis is by God. (2 Korintiërs 5:8)

Die Bybel leer dat mense in die hemel verheerlikte, onsterflike liggame het wat nie meer hartseer, siekte of dood sal ervaar nie (Openbaring 21:4, 1 Korintiërs 15:53).

Die Bybel leer dat die hel 'n afgryslike plek van onblusbare vuur is (Mark 9:44). Dit is 'n plek van oordeel (Matteus 23:33) en pyniging (Lukas 16:23) en "swart duisternis" (Judas 1:13) waar daar geween en gekners van tande sal wees (Matteus 8:12, 22:13, 25:30).

Wanneer God 'n persoon hel toe stuur, is hulle vir ewig daar. (Openbaring 20:20)

Die Bybel leer dat iemand se naam wat nie in die boek van die lewe geskryf is nie, in die poel van vuur gegooi word. (Openbaring 20:11-15)

Die Koran leer dat daar lewe na die dood is en dat daar 'n Dag van Oordeel is wanneer die dooies tot lewe sal opstaan ​​om geoordeel te word.

Die Qurʾān beskryf Jahannam (hiernamaals vir kwaaddoeners) as die brandende vuur en die afgrond. (25:12)
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen is 'n passievolle gelowige in die woord van God en 'n toegewyde student van die Bybel. Met meer as 10 jaar ondervinding in verskeie bedieninge, het Melvin 'n diep waardering ontwikkel vir die transformerende krag van die Skrif in die alledaagse lewe. Hy het 'n Baccalaureusgraad in Teologie aan 'n betroubare Christelike kollege en is tans besig met 'n Meestersgraad in Bybelkunde. As skrywer en blogger is Melvin se missie om individue te help om 'n groter begrip van die Skrif te kry en tydlose waarhede op hul daaglikse lewens toe te pas. Wanneer hy nie skryf nie, geniet Melvin dit om tyd saam met sy gesin deur te bring, nuwe plekke te verken en aan gemeenskapsdiens deel te neem.