बायबल विरुद्ध कुराण (कुराण): १२ मोठे फरक (कोणते योग्य आहे?)

बायबल विरुद्ध कुराण (कुराण): १२ मोठे फरक (कोणते योग्य आहे?)
Melvin Allen

या लेखात, आपण तीन धर्मांसाठी पवित्र धर्मग्रंथ असलेली दोन पुस्तके पाहू. बायबल हे ख्रिश्चनांसाठी पवित्र धर्मग्रंथ आहे, आणि जुना करार विभाग (तनाख) ज्यू धर्माचा धर्मग्रंथ आहे. कुराण (कुरआन) हा इस्लाम धर्माचा धर्मग्रंथ आहे. ही पुस्तके आपल्याला देवाला जाणून घेण्याबद्दल, त्याच्या प्रेमाबद्दल आणि तारणाबद्दल काय सांगतात?

कुराण आणि बायबलचा इतिहास

बायबल चा ओल्ड टेस्टामेंट विभाग 1446 ईसापूर्व (कदाचित पूर्वी) ते 400 बीसी. नवीन कराराची पुस्तके इसवी सन 48 ते 100 च्या आसपास लिहिली गेली.

कुराण (कुराण) इसवी 610-632 दरम्यान लिहिले गेले.

कोण लिहिले बायबल?

बायबल हे १५०० वर्षे किंवा त्याहून अधिक काळातील अनेक लेखकांनी लिहिले आहे. बायबल हे देवाने श्वास घेतलेले आहे, म्हणजे लेखकांनी जे लिहिले ते पवित्र आत्म्याने मार्गदर्शन केले आणि नियंत्रित केले. हे देवाविषयीच्या आपल्या ज्ञानाचा, प्रभु येशू ख्रिस्ताद्वारे प्रदान केलेल्या तारणाचा, आणि दैनंदिन जीवनासाठी आपल्या अपरिहार्य स्त्रोताचा अंतिम स्रोत आहे.

मोसेसने तोराह (पहिली पाच पुस्तके) नंतरच्या ४० वर्षांमध्ये लिहिली. इजिप्तमधून निर्गमन, सिनाई पर्वतावर चढल्यानंतर, जिथे देव त्याच्याशी थेट बोलला. देव मित्राप्रमाणेच मोशेशी समोरासमोर बोलला. (निर्गम ३३:११) संदेष्ट्यांची पुस्तके देवाच्या प्रेरणेने अनेक पुरुषांनी लिहिली होती. अनेक भविष्यवाण्या आहेतनरक भयानक आणि शाश्वत आहे (6:128 आणि 11:107) "अल्लाहच्या इच्छेशिवाय." काही मुस्लिमांचा असा विश्वास आहे की याचा अर्थ असा आहे की प्रत्येकजण नरकात कायमचा राहणार नाही, परंतु गपशप सारख्या किरकोळ पापांसाठी ते शुद्ध करण्यासारखे असेल.

मुस्लिम नरकाच्या सात थरांवर विश्वास ठेवतात, त्यापैकी काही तात्पुरत्या आहेत (मुस्लिम, ख्रिश्चन आणि ज्यूंसाठी) आणि इतर जे विश्वास नसलेल्यांसाठी कायमस्वरूपी आहेत, जादूटोणा इ.

कुरआन जन्नाला अंतिम घर आणि धार्मिकांचे बक्षीस म्हणून शिकवते. (13:24) जन्नामध्ये, लोक आनंदाच्या बागेत अल्लाहच्या जवळ राहतात (3:15, 13:23). प्रत्येक बागेत एक वाडा आहे (9:72) आणि लोक श्रीमंत आणि सुंदर कपडे घालतील (18:31) आणि कुमारी सोबती असतील (52:20) ज्यांना होरिस म्हणतात.

कुरआन शिकवते की एखाद्याने खूप सहन केले पाहिजे जन्नात (स्वर्गात) जाण्यासाठी चाचण्या. (२:२१४, ३:१४२) कुराण शिकवते की नीतिमान ख्रिश्चन आणि यहुदी देखील स्वर्गात प्रवेश करू शकतात. (2:62)

बायबल आणि कुराणचे प्रसिद्ध उद्धरण

प्रसिद्ध बायबल उद्धरण:

“म्हणून, जर कोणी ख्रिस्तामध्ये असेल तर ही व्यक्ती नवीन निर्मिती आहे. जुन्या गोष्टी निघून गेल्या; पाहा, नवीन गोष्टी आल्या आहेत.” (२ करिंथकर ५:१७)

“मला ख्रिस्तासोबत वधस्तंभावर खिळण्यात आले आहे; आणि आता मी जगत नाही, तर ख्रिस्त माझ्यामध्ये राहतो. आणि जे जीवन मी आता देहात जगत आहे ते मी देवाच्या पुत्रावर विश्वास ठेवून जगतो, ज्याने माझ्यावर प्रेम केले आणि माझ्यासाठी स्वतःला अर्पण केले.” (गलती 2:20)

“प्रिय, चला प्रेम करूयाएकमेकांना; कारण प्रीती देवापासून आहे, आणि जो कोणी प्रेम करतो तो देवापासून जन्मला आहे आणि देवाला ओळखतो.” (1 जॉन 4:7)

प्रसिद्ध कुरआन उद्धृत करते:

“देव, त्याच्याशिवाय कोणीही देव नाही, तो जिवंत, शाश्वत आहे. त्याने तुमच्याकडे सत्यासह पुस्तक अवतरित केले, जे त्याच्या आधीच्या गोष्टींची पुष्टी करते; आणि त्याने तोरा आणि गॉस्पेल पाठवले." (३:२-३)

“देवदूत म्हणाले, “हे मेरी, देव तुला त्याच्याकडून एका वचनाची चांगली बातमी देतो. त्याचे नाव मशीहा, येशू, मरीयाचा पुत्र, या जगात आणि पुढील जगामध्ये प्रतिष्ठित आणि सर्वात जवळचा एक आहे.” (३:४५)

“आम्ही देवावर विश्वास ठेवतो आणि आम्हाला जे प्रकट केले आहे त्यावर आणि अब्राहाम, इश्माएल, आणि इसहाक, आणि याकोब आणि कुलपिता यांना जे प्रकट केले गेले त्यात; आणि जे मोशे, येशू आणि संदेष्ट्यांना त्यांच्या प्रभूकडून देण्यात आले होते. (३:८४)

कुराण आणि बायबलचे संरक्षण

कुरआन म्हणते की देवाने तोराह (बायबलची पहिली पाच पुस्तके), स्तोत्रे, आणि गॉस्पेल जसे त्याने मुहम्मदला कुराण प्रकट केले. तथापि, बर्‍याच मुस्लिमांना वाटते की बायबल बर्‍याच वर्षांमध्ये दूषित आणि बदलले गेले आहे (जरी कुराण असे म्हणत नाही), तर कुराण अपरिवर्तित आणि उत्तम प्रकारे जतन केले गेले आहे.

जेव्हा मुहम्मदला प्रकटीकरण प्राप्त होईल, तेव्हा तो नंतर ते त्याच्या साथीदारांना सांगायचा, ज्यांनी ते लिहून ठेवले. मुहम्मदच्या मृत्यूपर्यंत संपूर्ण कुराण एका लिखित पुस्तकात तयार करण्यात आले नव्हते. Sana हस्तलिखित 1972 मध्ये सापडले आणिमुहम्मदच्या मृत्यूच्या 30 वर्षांच्या आत रेडिओकार्बन आहे. त्यात वरचा आणि खालचा मजकूर आहे आणि वरचा मजकूर अक्षरशः आजच्या कुराण सारखाच आहे. खालच्या मजकुरात काही श्लोकांवर जोर देणार्‍या किंवा स्पष्टीकरण देणार्‍या भिन्नता आहेत, त्यामुळे कदाचित ते परिच्छेद किंवा भाष्य असे काहीतरी असावे. कोणत्याही परिस्थितीत, वरचा मजकूर हे दाखवतो की कुराण जतन केले गेले होते.//942331c984ee937c0f2ac57b423d2d77.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html

परंतु तसे B तसे होते. . इ.स.पू. १७५ मध्ये, सीरियाचा राजा अँटिओकस एपिफेन्स याने यहुद्यांना त्यांच्या धर्मग्रंथांचा नाश करण्याचा आणि ग्रीक देवतांची पूजा करण्याचा आदेश दिला. पण ज्यूडास मॅकाबियसने पुस्तकांचे जतन केले आणि सीरियाविरुद्ध यशस्वी बंडात ज्यूंचे नेतृत्व केले. जरी बायबलचे काही भाग कुराणाच्या 2000 वर्षे किंवा त्याहून अधिक वर्षांपूर्वी लिहिले गेले असले तरी, 1947 मध्ये डेड सी स्क्रोलच्या शोधाने पुष्टी केली की आपल्याकडे अजूनही तोच जुना करार आहे जो येशूच्या काळात वापरला जात होता. इसवी सन 300 पर्यंतच्या हजारो नवीन करार हस्तलिखिते पुष्टी करतात की नवीन करार देखील प्रचलितरित्या संरक्षित केला गेला होता.

मी ख्रिस्ती का व्हावे?

तुमचे अनंतकाळचे जीवन तुमच्या येशूवरील विश्वासावर अवलंबून आहे. इस्लाममध्ये तुमचा मृत्यू झाल्यावर काय होईल याची शाश्वती नाही. येशू ख्रिस्ताद्वारे, आपल्या पापांची क्षमा केली जाते आणि देवासोबतचा आपला संबंध पुनर्संचयित केला जातो. तुम्ही येशूमध्ये तारणाची खात्री बाळगू शकता.

“आणि आपल्याला माहीत आहे की देवाच्या पुत्राकडे आहेया आणि आम्हांला समज दिली आहे, यासाठी की जो खरा आहे त्याला आम्ही ओळखावे. आणि जो खरा आहे त्याच्यामध्ये, त्याचा पुत्र येशू ख्रिस्तामध्ये आम्ही आहोत. हाच खरा देव आणि अनंतकाळचे जीवन आहे. (1 जॉन 5:20)

जर तुम्ही तुमच्या तोंडाने येशूला प्रभु म्हणून कबूल केले आणि देवाने त्याला मेलेल्यांतून उठवले यावर तुमच्या अंत:करणात विश्वास ठेवला तर तुमचे तारण होईल. (रोमन्स 10:10)

खरे ख्रिश्चन बनल्याने आपल्याला नरकापासून सुटका मिळते आणि आपण मरतो तेव्हा आपण स्वर्गात जाऊ याची खात्री देतो. पण खरा ख्रिश्चन म्हणून अनुभवण्यासारखे बरेच काही आहे!

ख्रिश्चन या नात्याने, आपण देवासोबतच्या नात्यात चालताना अवर्णनीय आनंद अनुभवतो. देवाची मुले या नात्याने आपण त्याला ओरडू शकतो, “अब्बा! (बाबा!) वडील. (रोमकर ८:१४-१६) कोणतीही गोष्ट आपल्याला देवाच्या प्रेमापासून वेगळे करू शकत नाही! (रोमन्स ८:३७-३९)

वाट का पाहायची? आत्ताच ते पाऊल उचला! प्रभु येशू ख्रिस्तावर विश्वास ठेवा आणि तुमचे तारण होईल!

येशूमध्ये आधीच पूर्ण झाले आहे, आणि बाकीचे लवकरच पूर्ण होतील कारण येशूचे परत येणे वेगाने जवळ येत आहे. लेखन आणि काव्यात्मक पुस्तके किंग डेव्हिड, त्याचा मुलगा राजा सॉलोमन आणि पवित्र आत्म्याने निर्देशित केलेल्या इतर लेखकांनी लिहिली होती.

नवा करार शिष्यांनी (प्रेषितांनी) लिहिला ज्यांनी येशूबरोबर चालले, त्याचे महान उपचार आणि चमत्कार पाहिले आणि त्याच्या मृत्यूचे आणि पुनरुत्थानाचे साक्षीदार होते. हे पौल आणि इतरांनी देखील लिहिले होते जे नंतर विश्वासात आले, परंतु ज्यांना प्रेषितांनी शिकवले आणि देवाकडून थेट प्रकटीकरण मिळाले.

कुराण कोणी लिहिले?

इस्लाम धर्मानुसार, 610 मध्ये प्रेषित मुहम्मद यांना एका देवदूताने भेट दिली. मुहम्मद म्हणाले की देवदूताने त्यांना दर्शन दिले मक्काच्या जवळ असलेल्या हिरा गुहेत आणि त्याला आज्ञा दिली: "वाचा!" मुहम्मदने उत्तर दिले, "पण मला वाचता येत नाही!" मग देवदूताने त्याला मिठी मारली आणि त्याला सुरा अल-अलाकचे पहिले श्लोक ऐकवले. कुरआनमध्ये सूरा नावाचे ११४ अध्याय आहेत. अल-अलाक म्हणजे रक्त जमलेले, जसे देवदूताने मुहम्मदला प्रकट केले की देवाने मानवाला रक्ताच्या गुठळ्यापासून निर्माण केले आहे.

कुरआनच्या या पहिल्या अध्यायातून, मुस्लिम AD 631 मध्ये मरण येईपर्यंत मुहम्मदला बाकीचे कुराण तयार करणारे प्रकटीकरण मिळत राहिले यावर विश्वास ठेवा.

बायबलच्या तुलनेत कुराण किती लांब आहे?

बायबलमध्ये 66 पुस्तके आहेत: 39 जुन्या करारात आणि 27 नवीन.मृत्युपत्र. यात अंदाजे 800,000 शब्द आहेत.

कुरआनमध्ये 114 अध्याय आहेत आणि सुमारे 80,000 शब्द आहेत, त्यामुळे बायबल सुमारे दहापट लांब आहे.

बायबल आणि कुराणमधील समानता आणि फरक

बायबल आणि कुराण या दोन्हींमध्ये एकाच लोकांबद्दल कथा आणि संदर्भ आहेत: अॅडम, नोहा, अब्राहम, लोट, इसहाक , इश्माएल, याकोब, जोसेफ, मोशे, डेव्हिड, गल्याथ, अलीशा, योना, मेरी, जॉन द बाप्टिस्ट आणि अगदी येशू. तथापि, कथांचे काही मूलभूत तपशील वेगळे आहेत.

कुरआन येशूच्या शिकवणी आणि उपचार मंत्रालयाबद्दल काहीही सांगत नाही आणि येशूचे देवत्व नाकारते. कुराण हे देखील नाकारते की येशूला वधस्तंभावर खिळण्यात आले आणि त्याचे पुनरुत्थान झाले.

बायबल आणि कुराण दोन्ही म्हणते की येशू कुमारी मेरी (मरियम) पासून जन्मला होता; देवदूत गॅब्रिएलशी बोलल्यानंतर, ती पवित्र आत्म्याद्वारे गरोदर राहिली.

येशूची आई मेरी, कुरआनमध्ये नावाने उल्लेख केलेली एकमेव स्त्री आहे, तर बायबलमध्ये अनेक संदेष्ट्यांसह 166 स्त्रियांचा नावाने उल्लेख आहे. : मिरियम, हुलदा, डेबोरा, अॅना आणि फिलिपच्या चार मुली.

निर्मिती

बायबल म्हणते की देवाने आकाश आणि पृथ्वी, रात्र आणि दिवस, सर्व तारे आणि सर्व वनस्पती आणि प्राणी आणि सहा दिवसात मानव. (उत्पत्ति 1) देवाने पहिली स्त्री, हव्वा, पहिल्या पुरुषाच्या, आदामच्या बरगडीतून निर्माण केली, पुरुषासाठी एक मदतनीस आणि साथीदार म्हणून, आणि सुरुवातीपासूनच विवाहाची स्थापना केली. (उत्पत्ति २)बायबल म्हणते की येशू सुरुवातीला देवाबरोबर होता, येशू देव होता आणि येशूद्वारे सर्व गोष्टी निर्माण झाल्या. (जॉन 1:1-3)

कुरआन म्हणते की देवाने त्यांना वेगळे करण्यापूर्वी (२१:३०); हे उत्पत्ति १:६-८ शी सहमत आहे. कुराण म्हणते की देवाने रात्र आणि दिवस आणि सूर्य आणि चंद्र निर्माण केले; ते सर्व सोबत पोहतात, प्रत्येक त्यांच्या कक्षेत (21:33). कुराण म्हणते की देवाने आकाश आणि पृथ्वी आणि त्यामधील सर्व काही सहा दिवसांत निर्माण केले. (७:५४) कुराण म्हणते की देवाने माणसाला गुठळ्यापासून (जाड गोठलेल्या रक्ताचा तुकडा) निर्माण केले. (९६:२)

देव विरुद्ध अल्लाह

अल्लाह हे नाव अरबस्तानमध्ये मोहम्मदच्या आधी शतकानुशतके वापरले जात होते, काबा (घन - मक्का, सौदी अरेबियातील ग्रँड मशिदीमधील एक प्राचीन दगडी रचना जी अब्राहमने बांधली होती असे मानले जात होते) मध्ये उपासना केली जाणारी सर्वोच्च देवता (360 मध्ये) नियुक्त करणे.

कुरआनमधील अल्लाह हा बायबलच्या देवापासून ( यहोवे) अगदी वेगळा आहे. अल्लाह दूर आणि दूर आहे. व्यक्ती अल्लाहला वैयक्तिकरित्या ओळखू शकत नाही; अल्लाह मनुष्यासाठी त्याच्याशी वैयक्तिक संबंध ठेवण्यासाठी खूप पवित्र आहे. (३:७; ७:१८८). अल्लाह एक आहे (त्रित्व नाही). अल्लाहसोबत प्रेमावर जोर दिला जात नाही. येशू हा देवाचा पुत्र आहे असा दावा करणे म्हणजे शिर्क , इस्लाममधील सर्वात मोठे पाप आहे.

यहोवा, बायबलचा देव , ओळखला जाऊ शकतो, आणि वैयक्तिक मार्गाने ओळखला जाण्याची त्याची इच्छा आहे - ते आहेदेव आणि मनुष्य यांच्यातील संबंध पुनर्संचयित करण्यासाठी त्याने त्याचा पुत्र येशूला का पाठवले. येशूने प्रार्थना केली की त्याच्या शिष्यांनी “जसे आपण एक आहोत—मी त्यांच्यामध्ये आणि तुम्ही माझ्यामध्ये—एक व्हावे जेणेकरून ते पूर्णपणे एकरूप व्हावे.” (जॉन 17:22-23) “देव प्रीती आहे, आणि जो प्रेमात राहतो तो देवामध्ये राहतो आणि देव त्याच्यामध्ये राहतो.” (१ जॉन ४:१६) पौलाने विश्वासणाऱ्यांसाठी प्रार्थना केली, “विश्वासाने ख्रिस्त तुमच्या अंतःकरणात वास करील. मग तुमच्यात, प्रेमात रुजलेले आणि पायावर उभे राहून, सर्व संतांसह, ख्रिस्ताच्या प्रेमाची लांबी, रुंदी, उंची आणि खोली समजून घेण्याची आणि ज्ञानाच्या पलीकडे असलेले हे प्रेम जाणून घेण्यास सामर्थ्य मिळेल, जेणेकरून तुम्ही परिपूर्ण व्हाल. देवाच्या सर्व परिपूर्णतेसह. ” (इफिस 3:17-19)

पाप

बायबल म्हणते की जेव्हा आदाम आणि हव्वा यांनी देवाच्या आज्ञेचे उल्लंघन केले आणि खाल्ले तेव्हा पापाने जगात प्रवेश केला चांगल्या आणि वाईटाच्या ज्ञानाच्या झाडापासून. पापाने जगात मृत्यू आणला (रोमन्स 5:12, उत्पत्ति 2:16-17, 3:6) बायबल म्हणते की प्रत्येकाने पाप केले आहे (रोमन्स 3:23), आणि पापाची मजुरी मृत्यू आहे, परंतु विनामूल्य भेट आपल्या प्रभु येशू ख्रिस्ताद्वारे देवाचे अनंतकाळचे जीवन आहे. (रोमन्स ६:२३)

कुरआन पापासाठी वेगवेगळे शब्द वापरतात, त्यांच्या स्वभावानुसार. धनब हा अभिमान यांसारख्या महान पापांचा संदर्भ देतो जे विश्वासाला प्रतिबंधित करते आणि ही पापे नरक अग्निला पात्र आहेत. (३:१५-१६) सैय्या किरकोळ पापे आहेत जी एखाद्याने गंभीर धनब पाप टाळल्यास क्षमा केली जाऊ शकते. (४:३१) इथम हे हेतुपुरस्सर पाप आहेत, जसे की एखाद्याच्या पत्नीवर खोटे आरोप करणे. (४:२०-२४) शिर्क एक इथम पाप आहे ज्याचा अर्थ अल्लाहसोबत इतर देवांना जोडणे. (४:११६) कुराण शिकवते की जर एखाद्याने पाप केले तर त्याने अल्लाहकडे क्षमा मागावी आणि त्याच्याकडे परत यावे. (११:३) कुराण शिकवते की मुहम्मदच्या शिकवणींवर विश्वास ठेवणाऱ्या आणि चांगली कृत्ये करणाऱ्यांच्या पापांकडे अल्लाह दुर्लक्ष करेल. (४७:२) जर त्यांनी कोणावर अन्याय केला असेल, तर त्यांनी अल्लाहला क्षमा करावी. (2:160)

येशू विरुद्ध मुहम्मद

बायबल प्रदर्शित करते की येशू तोच आहे असे त्याने सांगितले - पूर्णपणे देव आणि पूर्ण मनुष्य. तो देवाचा पुत्र आणि ट्रिनिटीमधील दुसरी व्यक्ती आहे (पिता, पुत्र आणि पवित्र आत्मा). येशूला वधस्तंभावर खिळण्यात आले आणि जे त्याच्यावर विश्वास ठेवतात त्यांना वाचवण्यासाठी त्याला मेलेल्यांतून उठवण्यात आले. “ख्रिस्त” या शब्दाचा अर्थ “मशीहा” (अभिषिक्त), देवाने लोकांचे तारण करण्यासाठी पाठवलेला आहे. येशू नावाचा अर्थ तारणारा किंवा उद्धारकर्ता असा आहे.

कुरआन शिकवते की इसा (येशू), मरियमचा मुलगा (मेरीया) फक्त एक होता. मेसेंजर, त्याच्या आधी इतर अनेक संदेशवाहक (संदेष्टे) प्रमाणे. कारण येशूने इतर प्राण्यांप्रमाणे अन्न खाल्ले, ते म्हणतात की तो नश्वर होता, देव नाही, कारण अल्लाह अन्न खात नाही. (६६:१२)

तथापि, कुराण असेही म्हणते की येशू हा अल-मसीह (मसीहा) होता आणि देवाने येशूला देवाच्या पावलावर पाऊल ठेवण्यास प्रवृत्त केले आणि तोराहमध्ये येशूसमोर जे प्रकट झाले त्याची पुष्टी केली आणि देवाने येशूला दिलेगॉस्पेल ( इंजिल) , जे वाईटापासून दूर राहणाऱ्यांसाठी मार्गदर्शक आणि प्रकाश आहे. (५:४६-४७) कुराण शिकवते की न्यायाच्या दिवसाचे चिन्ह म्हणून येशू परत येईल (४३:६१). जेव्हा धर्माभिमानी मुस्लिम येशूच्या नावाचा उल्लेख करतात तेव्हा ते "त्याच्यावर शांती असो" जोडतात.

मुस्लिम मुहम्मद यांना सर्वात महान संदेष्टा - येशूपेक्षा महान - आणि शेवटचा संदेष्टा मानतात (33:40) ). तो परिपूर्ण आस्तिक आणि आदर्श आचरणाचा नमुना मानला जातो. मुहम्मद एक नश्वर होता, परंतु विलक्षण गुणांसह. मुहम्मदला सन्मानित केले जाते, परंतु त्यांची पूजा केली जात नाही. तो देव नाही, फक्त एक माणूस आहे. मुहम्मद सर्व माणसांप्रमाणेच पापी होता, आणि त्याला त्याच्या पापांसाठी क्षमा मागावी लागली (47:19), जरी बहुतेक मुस्लिम म्हणतात की त्याच्याकडे कोणतेही मोठे पाप नव्हते, फक्त किरकोळ उल्लंघन होते.

मोक्ष

बायबल शिकवते की सर्व लोक पापी आहेत आणि त्यांना मृत्यू आणि नरकात शिक्षा आहे.

मोक्ष केवळ येशूच्या मृत्यूवर आणि आपल्या पापांसाठी पुनरुत्थानावरील विश्वासानेच प्राप्त होतो. "प्रभू येशूवर विश्वास ठेवा, आणि तुझे तारण होईल" कृत्ये 16:3

देवाने लोकांवर इतके प्रेम केले की त्याने आपला पुत्र येशू याला आपल्या जागी मरण्यासाठी आणि आपल्या पापांची शिक्षा घेण्यासाठी पाठवले:<1

"कारण देवाने जगावर एवढी प्रीती केली की त्याने आपला एकुलता एक पुत्र दिला, जेणेकरून जो कोणी त्याच्यावर विश्वास ठेवतो त्याचा नाश होणार नाही तर त्याला अनंतकाळचे जीवन मिळेल." (जॉन 3:16)

“जो कोणी पुत्रावर विश्वास ठेवतो त्याला अनंतकाळचे जीवन आहे. जो पुत्र नाकारतो त्याला जीवन दिसणार नाही. त्याऐवजी, देवाचा क्रोध त्याच्यावर राहतो.”(जॉन 3:36)

“तुम्ही तोंडाने कबूल केले की, ‘येशू हा प्रभु आहे’ आणि देवाने त्याला मेलेल्यांतून उठवले यावर तुमच्या अंतःकरणात विश्वास ठेवला, तर तुमचे तारण होईल. कारण तू तुझ्या अंतःकरणाने विश्वास ठेवतोस आणि नीतिमान आहेस, आणि तुझ्या तोंडाने तू कबूल करतोस आणि तारलास.” (रोमन्स 10:9-10)

कुरआन शिकवते की अल्लाह दयाळू आहे आणि जे अज्ञानाने पाप करतात आणि त्वरीत पश्चात्ताप करतात त्यांचा पश्चात्ताप स्वीकारतो. जर एखाद्याने पाप करणे चालू ठेवले आणि नंतर मृत्यूपूर्वी पश्चात्ताप केला तर त्याला क्षमा केली जाणार नाही. हे लोक आणि जे विश्वास नाकारतात त्यांना “अत्यंत गंभीर शिक्षा” दिली जाते. (४:१७)

जतन करण्यासाठी एखाद्या व्यक्तीने पाच खांब पाळले पाहिजेत:

  1. विश्वासाचा व्यवसाय (शहादा):”देव नाही पण देव आणि मुहम्मद हे देवाचे दूत आहेत.”
  2. प्रार्थना (नमाज): दिवसातून पाच वेळा: पहाटे, दुपार, मध्यान्ह, सूर्यास्त आणि अंधारानंतर.
  3. भिक्षा ( जकात): उत्पन्नाचा ठराविक भाग गरजू समुदायातील सदस्यांना दान करणे.
  4. उपवास (sawm): इस्लामिक कॅलेंडरचा नववा महिना असलेल्या रमजानच्या दिवसाच्या प्रकाशाच्या वेळी, सर्व निरोगी प्रौढ व्यक्ती खाण्यापिण्यापासून दूर राहतात.
  5. तीर्थयात्रा (हज): आरोग्य आणि आर्थिक परवानगी असल्यास, प्रत्येक मुस्लिमाने सौदी अरेबियातील मक्का या पवित्र शहराला किमान एक भेट दिली पाहिजे.

कुरआन शिकवते की व्यक्ती चांगल्या कर्मांनी शुद्ध केली जाते (७:६-९), परंतु ते देखील त्या व्यक्तीला वाचवू शकत नाहीत - हे अल्लाहवर अवलंबून आहे, ज्याने प्रत्येकाची शाश्वतता पूर्वनियोजित केली आहे.भविष्य (५७:२२) मुहम्मदलाही त्याच्या तारणाची खात्री नव्हती. (३१:३४; ४६:९). एक मुस्लिम मुक्तीचा आनंद किंवा आश्वासन अनुभवू शकत नाही. (७:१८८)

नंतरचे जीवन

बायबल शिकवते की येशूने मृत्यूला शक्तीहीन केले आणि त्याने जीवनाचा आणि अमरत्वाचा मार्ग प्रकाशित केला. गॉस्पेल (मोक्षाची चांगली बातमी). (2 तीमथ्य 1:10)

बायबल शिकवते की जेव्हा एखादा आस्तिक मरण पावतो तेव्हा त्याचा आत्मा त्याच्या शरीरातून आणि देवाजवळ नसतो. (२ करिंथकर ५:८)

बायबल शिकवते की स्वर्गातील लोक गौरवी, अमर शरीरे आहेत जी यापुढे दुःख, आजार किंवा मृत्यू अनुभवणार नाहीत (प्रकटीकरण 21:4, 1 करिंथ 15:53).

बायबल शिकवते की नरक हे अग्नीचे भयावह ठिकाण आहे (मार्क 9:44). हे न्यायाचे ठिकाण आहे (मॅथ्यू 23:33) आणि यातना (लूक 16:23) आणि "काळा अंधार" (ज्यूड 1:13) जिथे रडणे आणि दात खाणे असेल (मॅथ्यू 8:12, 22:13, 25:30).

हे देखील पहा: तुमच्या स्वतःच्या व्यवसायात लक्ष घालण्याबद्दल 10 महत्त्वपूर्ण बायबल वचने

जेव्हा देव एखाद्या व्यक्तीला नरकात पाठवतो तेव्हा ते तिथे कायमचे असतात. (प्रकटीकरण 20:20)

हे देखील पहा: ख्रिश्चन धर्माबद्दल 50 प्रमुख बायबल वचने (ख्रिश्चन जीवन)

बायबल शिकवते की जीवनाच्या पुस्तकात कोणाचेही नाव लिहिलेले आढळले नाही तर त्याला अग्नीच्या सरोवरात टाकले जाईल. (प्रकटीकरण 20:11-15)

कुरआन मरणानंतरचे जीवन आहे आणि न्यायाचा एक दिवस आहे जेव्हा मृतांचा न्याय करण्यासाठी पुन्हा जिवंत होईल असे शिकवते.

कुरआन जहानम (वाईट कृत्यांसाठी मरणोत्तर जीवन) चे वर्णन धगधगणारी अग्नी आणि पाताळ असे करते. (२५:१२)
Melvin Allen
Melvin Allen
मेल्विन ऍलन हा देवाच्या वचनावर उत्कट विश्वास ठेवणारा आणि बायबलचा समर्पित विद्यार्थी आहे. विविध मंत्रालयांमध्ये सेवा करण्याचा 10 वर्षांहून अधिक अनुभवांसह, मेलव्हिनने दैनंदिन जीवनात पवित्र शास्त्राच्या परिवर्तनीय सामर्थ्याबद्दल खोल प्रशंसा विकसित केली आहे. त्यांनी एका प्रतिष्ठित ख्रिश्चन महाविद्यालयातून धर्मशास्त्रात बॅचलर पदवी घेतली आहे आणि सध्या बायबलसंबंधी अभ्यासात पदव्युत्तर पदवी घेत आहे. एक लेखक आणि ब्लॉगर या नात्याने, मेलविनचे ​​ध्येय लोकांना पवित्र शास्त्राची अधिक समज मिळवून देण्यास आणि त्यांच्या दैनंदिन जीवनात कालातीत सत्य लागू करण्यात मदत करणे हे आहे. जेव्हा तो लिहित नसतो, तेव्हा मेल्विनला त्याच्या कुटुंबासोबत वेळ घालवणे, नवीन ठिकाणे शोधणे आणि समुदाय सेवेत गुंतवून घेणे आवडते.