Biblija protiv Kurana (Koran): 12 velikih razlika (koja je tačna?)

Biblija protiv Kurana (Koran): 12 velikih razlika (koja je tačna?)
Melvin Allen

U ovom članku ćemo pogledati dvije knjige koje su sveti spisi za tri religije. Biblija je sveti spis za kršćane, a dio Starog zavjeta (Tanakh) je spis za jevrejsku vjeru. Kuran (Kurʾān) je sveto pismo za vjeru islam. Šta nam ove knjige govore o poznavanju Boga, o Njegovoj ljubavi i spasenju?

Historija Kur'ana i Biblije

Starozavjetni dio Biblije pisan je tokom mnogo stoljeća, protežući se od 1446. godine prije Krista (vjerovatno ranije) do 400. godine prije Krista. Knjige Novog zavjeta su napisane od oko 48. do 100. godine naše ere.

Koran (Kurʾān) napisan je između 610.-632. godine naše ere.

Ko je napisao Biblija?

Bibliju su napisali mnogi autori u vremenskom rasponu od 1500 godina ili duže. Biblija je od Boga nadahnuta, što znači da je Sveti Duh vodio i kontrolirao ono što su autori napisali. To je konačni izvor našeg znanja o Bogu, spasenja pruženog kroz Gospodina Isusa Krista, i naš nezamjenjivi resurs za svakodnevni život.

Mojsije je napisao Toru (prvih pet knjiga) tokom 40 godina nakon egzodusa iz Egipta, nakon uspona na planinu Sinaj, gdje mu je Bog direktno razgovarao. Bog je razgovarao licem u lice sa Mojsijem, kao sa prijateljem. (Izlazak 33:11) Proročke knjige su napisali mnogi ljudi nadahnuti Bogom. Mnoga proročanstva imajuPakao je užasan i vječan (6:128 i 11:107) “osim kako Allah to želi.” Neki muslimani vjeruju da to znači da neće svi zauvijek ostati u paklu, već će to biti više kao čistilište za manje grijehe poput ogovaranja.

Muslimani vjeruju u sedam slojeva pakla, od kojih su neki privremeni (za muslimane, kršćane i jevreje), a drugi trajni za one bez vjere, vještice i tako dalje.

Kurʾān uči o Džennetu kao konačnom domu i nagradi pravednika. (13:24) U Džennetu, ljudi žive blizu Allaha u bašti blaženstva (3:15, 13:23). Svaki vrt ima dvorac (9:72) i ljudi će nositi bogatu i lijepu odjeću (18:31) i imati drugarice djevice (52:20) koje se zovu horije.

Kurʾān uči da čovjek mora izdržati veliko iskušenja za ulazak u Džennet (raj). (2:214, 3:142) Kur'an uči da pravedni kršćani i Jevreji također mogu ući u raj. (2:62)

Čuveni citati iz Biblije i Kur'ana

Poznati citati iz Biblije:

“Stoga, ako je neko u Hristu, ta osoba je novo stvorenje; stare stvari su preminule; gle, stigle su nove stvari.” (2. Korinćanima 5:17)

“Razpet sam s Kristom; i više ne živim ja, nego živi u meni Hristos; i život koji sada živim u tijelu, živim po vjeri u Sina Božjega, koji me je ljubio i predao Sebe za mene.” (Galatima 2:20)

„Ljubljeni, hajde da volimoNeki drugi; jer ljubav je od Boga, i svaki koji voli rođen je od Boga i poznaje Boga.” (1 Jovanova 4:7)

Čuveni Kur'an navodi:

“Bože, nema boga osim Njega, Živog, Vječnog. On vam je poslao Knjigu sa Istinom, potvrđujući ono što je bilo prije nje; i poslao je Toru i Evanđelje.” (3:2-3)

„Anđeli su rekli: „O Marijo, Bog ti daje dobre vijesti o Riječi od Njega. Njegovo ime je Mesija, Isus, sin Marijin, cijenjen na ovom i onom svijetu i jedan od najbližih.” (3:45)

“Mi vjerujemo u Boga i u ono što nam je objavljeno; i u onome što je objavljeno Abrahamu, i Ismailu, i Isaku, i Jakovu, i patrijarsima; i u onome što je dato Mojsiju, i Isusu, i prorocima od njihovog Gospoda.” (3:84)

Očuvanje Kur'ana i Biblije

Kurʾān kaže da je Bog objavio Toru (prvih pet knjiga Biblije), psalme, i Evanđelje baš kao što je objavio Kur'an Muhammedu. Međutim, većina muslimana misli da je Biblija iskvarena i izmijenjena tokom godina (iako Kur'an to ne kaže), dok je Kur'an nepromijenjen i savršeno očuvan.

Kada bi Muhammed primio objavu, kasnije bi ih recitirao svojim ashabima, koji su ih zapisali. Cijeli Kur'an nije bio organiziran u jednu pisanu knjigu sve do Muhamedove smrti. Rukopis Sanaa otkriven je 1972. godine ije radiokarbonat datiran na 30 godina od Muhamedove smrti. Ima gornji i donji tekst, a gornji tekst je praktično isti kao današnji Kur'an. Donji tekst ima varijacije koje naglašavaju ili pojašnjavaju određene stihove, pa je možda bio nešto poput parafraze ili komentara. U svakom slučaju, gornji tekst pokazuje da je Kur'an sačuvan.//942331c984ee937c0f2ac57b423d2d77.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html

Ali i Biblija . 175. godine prije Krista, sirijski kralj Antioh Epifan naredio je Židovima da unište svoje Sveto pismo i obožavaju grčke bogove. Ali Juda Makabej je sačuvao knjige i poveo Jevreje u uspešnu pobunu protiv Sirije. Iako su dijelovi Biblije napisani 2000 godina ili više prije Kur'ana, otkriće svitaka s Mrtvog mora 1947. godine potvrdilo je da još uvijek imamo isti Stari zavjet kakav je korišten u Isusovo vrijeme. Hiljade novozavjetnih rukopisa koji datiraju iz 300. godine nove ere potvrđuju da je i Novi zavjet bio providno sačuvan.

Zašto da postanem kršćanin?

Tvoj vječni život zavisi od vaše vere u Isusa. U islamu nemate garanciju šta će se dogoditi kada umrete. Kroz Isusa Krista, naši grijesi su oprošteni i naš odnos s Bogom je obnovljen. Možete imati sigurnost spasenja u Isusu.

“I znamo da Sin Božji imadođi i dao nam je razum da upoznamo Onoga koji je istinit; i mi smo u Njemu koji je istinit, u Njegovom Sinu Isusu Hristu. Ovo je pravi Bog i vječni život. (1. Jovanova 5:20)

Ako svojim ustima priznate Isusa kao Gospoda i vjerujete u svom srcu da ga je Bog podigao iz mrtvih, bit ćete spašeni. (Rimljanima 10:10)

Postati pravi kršćanin pruža nam bijeg iz pakla i čvrstu sigurnost da ćemo otići u raj kada umremo. Ali ima još mnogo toga za doživjeti kao pravi kršćanin!

Kao kršćani, doživljavamo neopisivu radost hodajući u odnosu s Bogom. Kao djeca Božja, možemo Mu vapiti: „Abba! (Tata!) Oče.” (Rimljanima 8:14-16) Ništa nas ne može odvojiti od Božje ljubavi! (Rimljanima 8:37-39)

Vidi_takođe: Dokle ruke su đavolja radionica - značenje (5 istina)

Zašto čekati? Učinite taj korak odmah! Vjerujte u Gospoda Isusa Krista i bit ćete spašeni!

već ispunjeno u Isusu, a ostalo će se uskoro dogoditi jer se Isusov povratak brzo približava. Spisa i poetske knjige napisali su kralj David, njegov sin kralj Solomon i drugi autori pod vodstvom Duha Svetoga.

Novi zavjet su napisali učenici (apostoli) koji su hodali s Isusom, vidjeli Njegova velika iscjeljenja i čuda, i bili svjedoci Njegove smrti i vaskrsenja. Napisali su je i Pavle i drugi koji su kasnije došli do vjere, ali su ih poučavali apostoli i primili direktno otkrivenje od Boga.

Ko je napisao Kur'an?

Prema vjeri islama, proroka Muhameda je posjetio anđeo 610. godine nove ere. Muhamed je rekao da mu se anđeo ukazao u pećini Hira, blizu Meke i naredio mu: "Čitaj!" Muhamed je odgovorio: "Ali ja ne mogu čitati!" Zatim ga je melek zagrlio i proučio mu prve ajete sure Al-Alaq. Kurʾān sadrži 114 poglavlja pod nazivom Sura . Al-Alaq znači stvrdnuta krv, kao što je anđeo otkrio Muhammedu da je Bog stvorio čovjeka od krvnog ugruška.

Iz ovog prvog poglavlja Kurʾāna, muslimani Vjerujte da je Muhammed nastavio primati objave, koje čine ostatak Kur'ana, sve dok nije umro 631. godine nove ere.

Koliko je dug Kur'an u poređenju sa Biblijom?

Biblija se sastoji od 66 knjiga: 39 u Starom zavjetu i 27 u Novom zavjetuTestament. Ima otprilike 800.000 riječi.

Kurʾān sadrži 114 poglavlja i ima oko 80.000 riječi, tako da je Biblija oko deset puta duža.

Sličnosti i razlike Biblije i Kurana

I Biblija i Kur'an sadrže priče i reference o istim ljudima: Adamu, Noi, Abrahamu, Lotu, Isaku , Ismail, Jakov, Josip, Mojsije, David, Golijat, Jelisej, Jona, Marija, Jovan Krstitelj, pa čak i Isus. Međutim, neki od osnovnih detalja priča su drugačiji.

Kurʾān ne govori ništa o Isusovom učenju i službi iscjeljivanja i negira Isusovo božanstvo. Kur'an također negira da je Isus razapet i uskrsnuo.

I Biblija i Kur'an kažu da je Isus rođen od djevice Marije (Marijam); nakon što je razgovarala sa anđelom Gabrijelom, zatrudnjela je kroz Duha Svetoga.

Marija, Isusova majka, jedina je žena koja se poimence spominje u Kur'anu, dok Biblija spominje 166 žena po imenu, uključujući nekoliko proročica : Miriam, Huldah, Deborah, Anna i četiri Filipove kćeri.

Stvaranje

Biblija kaže da je Bog stvorio nebo i zemlju, noć i dan, sve zvijezde i sve biljke i životinje i ljudi za šest dana. (Postanak 1) Bog je stvorio prvu ženu, Evu, od rebra prvog čovjeka, Adama, kao pomoćnicu i pratilju muškarcu, i odredio brak od početka. (Postanak 2)Biblija kaže da je Isus bio s Bogom u početku, da je Isus bio Bog, i da je kroz Isusa sve stvoreno. (Jovan 1:1-3)

Kurʾān kaže da su nebesa i zemlja spojeni kao jedna jedinica, prije nego što ih je Bog razdvojio (21:30); ovo se slaže sa Postankom 1:6-8. Kur'an kaže da je Bog stvorio noć i dan, sunce i mjesec; svi plivaju, svaki u svojoj orbiti (21:33). Kur'an kaže da je Bog stvorio nebesa i Zemlju, i sve što je između njih, za šest dana. (7:54) Kur'an kaže da je Bog stvorio čovjeka od ugruška (komada guste zgrušane krvi). (96:2)

Bog protiv Allaha

Ime Allah se vekovima koristilo u Arabiji pre Muhameda, označava najvišeg boga (među 360) obožavanog u ka'abi (kocka - drevna kamena građevina u Velikoj džamiji u Meki, Saudijska Arabija za koju se vjeruje da ju je izgradio Abraham).

Allah se u Kurʾānu prilično razlikuje od Boga ( Jahve) iz Biblije. Allah je dalek i udaljen. Čovjek ne može upoznati Allaha na lični način; Allah je previše svet da bi čovjek imao lični odnos s njim. (3:7; 7:188). Allah je jedan (nije Trojstvo). Ljubav nije naglašena kod Allaha. Tvrditi da je Isus Božji Sin je širk , najveći grijeh u islamu.

Jahve, Bog Biblije , može biti poznat i želi da bude poznat na lični način - to jezašto je poslao svog Sina Isusa da obnovi odnos između Boga i čovjeka. Isus se molio da Njegovi učenici “budu jedno kao što smo Mi jedno – ja u njima i ti u meni – da budu savršeno ujedinjeni.” (Jovan 17:22-23) “Bog je ljubav, i onaj koji ostaje u ljubavi ostaje u Bogu, i Bog ostaje u njemu.” (1. Jovanova 4:16) Pavle se molio za vernike, „da se Hrist nastani u vašim srcima kroz veru. Tada ćete vi, ukorijenjeni i utemeljeni u ljubavi, imati moć, zajedno sa svim svetima, da shvatite dužinu i širinu i visinu i dubinu ljubavi Kristove, i da upoznate ovu ljubav koja nadilazi znanje, da se ispunite sa svom punoćom Božjom.” (Efežanima 3:17-19)

Grijeh

Biblija kaže da je grijeh ušao u svijet kada su Adam i Eva prekršili Božju zapovijed i jeli sa drveta poznanja dobra i zla. Greh je doneo smrt na svet (Rimljanima 5:12, Postanak 2:16-17, 3:6) Biblija kaže da je svako zgrešio (Rimljanima 3:23), i da je plata za greh smrt, ali besplatni dar od Boga je život večni kroz Isusa Hrista Gospoda našeg. (Rimljanima 6:23)

Kurʾān koristi različite riječi za grijeh, ovisno o njihovoj prirodi. Dhanb se odnosi na velike grijehe kao što je ponos koji sprječava vjeru, a ovi grijesi su dostojni vatre pakla. (3:15-16) Sayyi’a su manji grijesi koji se mogu oprostiti ako se izbjegne ozbiljan dhanb grijeh. (4:31) Ithm su namjerni grijesi, kao što je lažno optuživanje nečije žene. (4:20-24) Širk je ithm grijeh koji znači spajanje drugih bogova sa Allahom. (4:116) Kur'an uči da ako neko sagriješi, treba da zamoli Allaha za oprost i da mu se vrati. (11:3) Kur'an uči da će Allah previdjeti grijehe onih koji vjeruju u Muhammedova učenja i čine dobra djela. (47:2) Ako su nekome povrijedili, moraju se iskupiti da Allah oprosti. (2:160)

Isus protiv Muhameda

Biblija dokazuje da je Isus upravo onaj za koga je rekao da jeste – potpuno Bog i potpuno čovjek. On je Sin Božiji i druga Osoba u Trojstvu (Otac, Sin i Duh Sveti). Isus je razapet i uskrsnut iz mrtvih da spasi sve one koji su se uzdali u Njega. Riječ “Hristos” znači “Mesija” (pomazanik), kojeg je Bog poslao da spasi ljude. Ime Isus znači Spasitelj ili Izbavitelj.

Kurʾān uči da je Isa (Isus), sin Merjem (Marijin) bio samo glasnik, kao i mnogi drugi glasnici (proroci) prije njega. Pošto je Isus jeo hranu kao i druga bića, kažu da je bio smrtnik, a ne Bog, jer Allah ne jede hranu. (66:12)

Međutim, Kur'an također kaže da je Isus bio al-Masih (Mesija) i da je Bog učinio da Isus ide Božjim stopama, potvrđujući ono što je objavljeno prije Isusa u Tori, i da je Bog je dao IsusaJevanđelje ( Indžil) , koje je vodič i svjetlo za one koji tjeraju zlo. (5:46-47) Kur'an uči da će se Isus vratiti kao znak Sudnjeg dana (43:61). Kada pobožni muslimani spominju ime Isusovo, dodaju “mir neka je s njim.”

Muslimani poštuju Muhammeda kao najvećeg proroka – većeg od Isusa – i posljednjeg poslanika (33:40 ). Smatra se savršenim vjernikom i uzorom idealnog ponašanja. Muhamed je bio smrtnik, ali sa izuzetnim osobinama. Muhamed se poštuje, ali se ne obožava. On nije bog, samo čovek. Muhamed je bio grešan, kao i svi ljudi, i morao je tražiti oprost za svoje grijehe (47:19), iako većina muslimana kaže da nije imao većih grijeha, samo manje prekršaje.

Spas

Biblija uči da su svi ljudi grešnici i da vrijede smrti i kazne u paklu.

Spasenje dolazi samo kroz vjeru u Isusovu smrt i uskrsnuće za naše grijehe. “Vjerujte u Gospodina Isusa i bit ćete spašeni” Djela apostolska 16,3

Bog je toliko volio ljude, da je poslao svog Sina Isusa da umre umjesto nas i preuzme kaznu za naše grijehe:

“Jer je Bog toliko zavoleo svet da je dao svog jedinorođenog Sina, da svaki koji veruje u njega ne pogine, nego da ima život večni.” (Jovan 3:16)

Vidi_takođe: 20 inspirativnih biblijskih stihova o kćerima (Božjem djetetu)

“Ko vjeruje u Sina ima život vječni. Ko odbaci Sina neće vidjeti život. Umjesto toga, Božji gnjev ostaje na njemu.”(Jovan 3:36)

“Ako ustima svojim priznate: ‘Isus je Gospod’ i u srcu svome vjerujete da ga je Bog podigao iz mrtvih, bit ćete spašeni. Jer srcem svojim vjeruješ i opravdavaš se, a ustima ispovijedaš i spasavaš se.” (Rimljanima 10:9-10)

Kurʾān uči da je Allah milostiv i da prihvata pokajanje onih koji griješe u neznanju i brzo se kaju. Ako neko nastavi griješiti, a zatim se pokaje neposredno prije smrti, neće mu biti oprošteno. Ovi ljudi i oni koji odbacuju vjeru su predodređeni za “najtežu kaznu”. (4:17)

Osoba mora slijediti Pet stubova da bi se spasila:

  1. Profesija vjere (shahada):”Nema boga osim Bog, a Muhamed je Božiji poslanik.”
  2. Namaz (namaz): pet puta dnevno: u zoru, podne, sredinom poslijepodneva, zalazak sunca i po mraku.
  3. Milodar ( zekat): doniranje fiksnog dijela prihoda članovima zajednice kojima je potrebna.
  4. Post (sawm): tokom ramazana, devetog mjeseca islamskog kalendara, svi zdravi odrasli uzdržavaju se od hrane i pića.
  5. Hodočašće (hadž): ako zdravlje i finansije dozvoljavaju, svaki musliman mora barem jednom posjetiti sveti grad Meku, u Saudijskoj Arabiji.

Kurʾān uči da osoba se čisti dobrim djelima (7:6–9), ali ni ona je možda neće spasiti – na Allahu je, koji je svima predodredio vječnobudućnost. (57:22) Čak ni Muhamed nije imao sigurnost u svoj spas. (31:34; 46:9). Musliman ne može doživjeti radost ili sigurnost spasenja. (7:188)

Zagrobni život

Biblija uči da je Isus učinio smrt nemoćnom i da je osvijetlio put u život i besmrtnost kroz Jevanđelje (dobra vijest o spasenju). (2. Timoteju 1:10)

Biblija uči da kada vjernik umre, njegova duša je odsutna iz njegovog tijela i u kući s Bogom. (2. Korinćanima 5:8)

Biblija uči da ljudi na nebu imaju proslavljena, besmrtna tijela koja više neće doživljavati tugu, bolest ili smrt (Otkrivenje 21:4, 1. Korinćanima 15:53).

Biblija uči da je pakao zastrašujuće mjesto neugasivog ognja (Marko 9:44). To je mjesto suda (Matej 23:33) i mučenja (Luka 16:23) i "crne tame" (Juda 1:13) gdje će biti plač i škrgut zuba (Matej 8:12, 22:13, 25:30).

Kada Bog pošalje osobu u pakao, ona je tu zauvijek. (Otkrivenje 20:20)

Biblija uči da će nečije ime koje se ne nađe zapisano u knjizi života biti bačeno u ognjeno jezero. (Otkrivenje 20:11-15)

Kurʾān uči da postoji život nakon smrti i da postoji Sudnji dan kada će mrtvi oživjeti da im se sudi.

Kurʾān opisuje Džehannam (zagrobni život za zlikovce) kao plamteću vatru i ponor. (25:12)
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Alen je strastveni vernik u Božju reč i predani proučavalac Biblije. Sa više od 10 godina iskustva služenja u raznim službama, Melvin je razvio duboko uvažavanje transformativne moći Svetog pisma u svakodnevnom životu. Diplomirao je teologiju na uglednom kršćanskom koledžu, a trenutno pohađa magisterij iz biblijskih studija. Kao autor i bloger, Melvinova misija je pomoći pojedincima da bolje razumiju Sveto pismo i primjenjuju bezvremenske istine u svom svakodnevnom životu. Kada ne piše, Melvin uživa provoditi vrijeme sa svojom porodicom, istražujući nova mjesta i sudjelujući u društvenom radu.