Kitab Suci Vs Quran (Koran): 12 Bedana Ageung (Mana nu Bener?)

Kitab Suci Vs Quran (Koran): 12 Bedana Ageung (Mana nu Bener?)
Melvin Allen

Dina tulisan ieu, urang bakal ningali dua buku anu mangrupikeun kitab suci pikeun tilu agama. Kitab Suci mangrupikeun kitab suci pikeun urang Kristen, sareng bagian Perjanjian Lama (Tanakh) mangrupikeun kitab suci pikeun iman Yahudi. Al Qur'an (Al Qur'an) nyaéta kitab suci pikeun agama Islam. Naon anu dicarioskeun ku buku-buku ieu ngeunaan terang ka Allah, ngeunaan kanyaah-Na, sareng ngeunaan kasalametan?

Sajarah Quran jeung Alkitab

Bagian Perjanjian Old Alkitab ditulis salila sababaraha abad, manjang ti 1446 SM (sigana saméméhna) nepi ka 400 SM. Kitab-kitab Perjanjian Anyar ditulis ti kira-kira taun 48 nepi ka 100 Masehi.

Koran (Qurʾān) ditulis antara taun 610-632 Masehi.

Saha nu nulis kitab Alkitab?

Kitab Suci ditulis ku loba pangarang dina jangka waktu 1500 taun atawa leuwih. Kitab Suci Dihirupkeun ku Allah, hartina Roh Suci nuntun jeung ngawasa naon nu ditulis ku pangarang. Éta sumber pamungkas pangaweruh urang ngeunaan Allah, tina kasalametan anu disayogikeun ku Gusti Yesus Kristus, sareng sumber daya anu penting pikeun kahirupan sapopoe.

Musa nyerat Taurat (lima kitab kahiji) salami 40 taun saatosna. Budalan ti Mesir, sanggeus naek ka gunung Sinai, dimana Allah langsung nyarios ka anjeunna. Allah ngadawuh pahareup-hareup jeung Musa, saperti jeung babaturan. (Budalan 33:11) Buku para nabi ditulis ku loba jalma anu diilhamkeun ku Allah. Loba nubuat bogaNaraka téh pikareueuseun tur langgeng (6:128 jeung 11:107) "iwal sakumaha Allah bakal eta". Sababaraha Muslim yakin ieu hartina teu sadaya jelema bakal cicing di Naraka salawasna, tapi bakal leuwih kawas purgatory pikeun dosa leutik kawas gosip.

Umat Islam percaya kana tujuh lapis naraka, diantarana samentara (pikeun umat Islam, Nasrani, jeung Yahudi) jeung nu sejenna anu langgeng pikeun jalma anu teu iman, tukang sihir, jeung sajabana.

Al Qurʾān ngajarkeun ngeunaan Jannah salaku imah ahir jeung ganjaran pikeun jalma-jalma taqwa. (13:24) Dina Jannah, jalma hirup deukeut ka Allah dina taman Bliss (3:15, 13:23). Tiap taman boga imah agam (9:72) jeung jalma bakal make pakean euyeub tur éndah (18:31) jeung parawan babaturan (52:20) disebut houris. cobaan pikeun asup ka Jannah (surga). (2:214, 3:142) Qur’an ngajarkeun yén urang Kristen jeung Yahudi nu soleh ogé bisa asup ka sawarga. (2:62)

Petikan Kitab Suci jeung Al Qur'an

Petik Kitab Suci:

“Ku sabab eta, lamun saha aya dina Kristus, jalma ieu ciptaan anyar; hal heubeul kaliwat; lah, hal anyar geus datang." (2 Korinta 5:17)

“Kuring geus disalib jeung Kristus; jeung teu deui kuring anu hirup, tapi Kristus hirup di kuring; Sareng kahirupan anu ayeuna kuring hirup dina daging, ku iman ka Putra Allah, anu nyaah ka kuring sareng nyerahkeun diri-Na pikeun kuring." (Galatia 2:20)

“Kaasih, hayu urang mikanyaahsilih; sabab asih teh ti Allah, jeung sing saha anu mikaasih teh lahir ti Allah jeung wanoh ka Allah.” (1 Yohanes 4:7)

Tempo_ogé: 25 Ayat Alkitab Mantuan Ngeunaan Mockers

Al Qur’an anu kakoncara nyebutkeun:

“Gusti, teu aya deui Pangeran anging Anjeunna, Nu Hirup, Nu Langgeng. Anjeunna nurunkeun kitab ka anjeun kalawan Kaleresan, negeskeun naon anu sumping sateuacanna; sareng Anjeunna nurunkeun Taurat sareng Injil." (3:2-3)

Para Malaikat ngadawuh, “Yeuh Maryam, Allah maparin kabar kabungahan ka aranjeun tina hiji Firman ti Anjeunna. Asma-Na teh Al Masih, Isa putra Maryam, kamulyaan di dunya jeung di aherat, sarta salah sahiji nu pangdeukeutna." (3:45)

“Kami percaya ka Allah, jeung kana naon anu geus diwahyukeun ka kami; jeung dina naon ieu wangsit ka Ibrahim, jeung Ismail, jeung Ishak, jeung Yakub, jeung Patriarchs; sareng naon anu dipasihkeun ka Musa, sareng Yesus, sareng nabi-nabi ti Gustina." (3:84)

Ngajaga Al Qur'an jeung Kitab Suci

Al Qurʾān nyebutkeun yen Allah nurunkeun Taurat (lima kitab kahiji dina Kitab Suci), Zabur, sareng Injil sapertos anjeunna nurunkeun Al Qur'an ka Muhammad. Sanajan kitu, lolobana Muslim nganggap Alkitab geus ruksak jeung dirobah salila sababaraha taun (sanajan Qurʾān teu nyebutkeun ieu), sedengkeun Qurʾān geus unchanged tur sampurna dilestarikan.

Nalika Muhammad bakal nampa wahyu, anjeunna engké bakal maca eta ka para sahabatna, anu nulis aranjeunna handap. Sakabéh Qurʾān henteu disusun jadi hiji buku tinulis nepi ka sanggeus Muhammad pupus. Naskah Sanaa kapanggih taun 1972 jeungnyaeta radiokarbon tanggal dina 30 taun pupusna Muhammad. Éta ngagaduhan téks luhur sareng handap, sareng téks luhur ampir sami sareng Qur'an ayeuna. Téks handap aya variasi anu nekenkeun atawa netelakeun ayat-ayat nu tangtu, jadi bisa jadi hiji hal kawas parafrase atawa commentary. Dina naon waé, téks luhur nunjukkeun yén Al Qur'an dilestarikan.//942331c984ee937c0f2ac57b423d2d77.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html

Tapi ogé Alkitab . Dina 175 SM, Raja Antiochus Epiphanes ti Siria maréntahkeun urang Yahudi pikeun ngancurkeun Kitab Suci maranéhanana jeung nyembah dewa Yunani. Tapi Yudas Maccabaeus dilestarikan buku jeung mingpin urang Yahudi dina suksés pemberontakan ngalawan Siria. Sanajan bagian tina Kitab Suci ditulis 2000 taun atawa leuwih saméméh Qur'an, kapanggihna Gulungan Laut Mati dina 1947 mastikeun yén urang masih boga Perjanjian Old sarua jeung dipaké dina jaman Yesus. Rébuan naskah Perjanjian Anyar anu aya dina taun 300 Masehi ngonfirmasi yén Perjanjian Anyar ogé dilestarikan sacara saksama.

Naha abdi kedah janten Kristen?

Hirup langgeng anjeun. gumantung kana iman anjeun ka Yesus. Dina Islam, anjeun teu boga jaminan naon anu bakal kajadian mun anjeun maot. Ngaliwatan Yesus Kristus, dosa-dosa urang dihampura sareng hubungan urang sareng Allah dibalikeun deui. Anjeun tiasa gaduh jaminan kasalametan dina Yesus.

"Jeung urang nyaho yen Putra Allah geus bogasumping, sareng parantos masihan urang pangertian supados urang terang ka Anjeunna anu leres; sareng urang aya di Anjeunna anu leres, dina Putra-Na Yesus Kristus. Ieu teh Allah sajati jeung hirup langgeng. (1 Yohanes 5:20)

Lamun hidep ngaku Yesus sabage Gusti jeung percaya dina jero hate yen Allah geus ngagugahkeun Anjeunna ti nu maraot, aranjeun bakal disalametkeun. (Rum 10:10)

Janten urang Kristen sajati nyadiakeun urang kabur ti naraka jeung jaminan teguh yén urang bakal ka sawarga waktu urang maot. Tapi aya langkung seueur pangalaman salaku urang Kristen anu leres!

Salaku urang Kristen, urang ngalaman kabagjaan anu teu bisa dijelaskeun dina hubungan jeung Allah. Salaku anak Allah, urang tiasa sasambat ka Anjeunna, "Abba! (Bapa!) Bapa.” ( Rum 8:14-16 ) Teu aya nu bisa misahkeun urang tina kanyaah Allah! (Rum 8:37-39)

Naha ngadagoan? Candak léngkah éta ayeuna! Percaya ka Gusti Yesus Kristus sareng anjeun bakal disalametkeun!

geus kaeusi dina Yesus, sarta sésana baris geura-giru jadi pas waktu Yesus mulang gancang approaching. Tulisan-tulisan sareng buku-buku puisi ditulis ku Raja Daud, putrana Raja Suleman, sareng ku pangarang-pangarang sanés anu dipimpin ku Roh Suci.

Perjangjian Anyar ditulis ku murid-murid (rasul-rasul) anu leumpang jeung Yesus, ningali penyembuhan-penyembuhan jeung mujijat-mujijat-Na, sarta jadi saksi-saksi ngeunaan pupusna jeung kebangkitan-Na. Ieu ogé ditulis ku Paul jeung batur nu datang ka iman saterusna, tapi nu diajarkeun ku rasul jeung narima wahyu langsung ti Allah.

Saha nu nulis Al-Quran?

Numutkeun agama Islam, Nabi Muhammad didatangan ku malaikat dina taun 610 Masehi. Muhamad nyarios yén malaikat nembongan ka anjeunna. di guha Hira, deukeut ka Mekah jeung maréntah manéhna: "Baca!" Muhammad ngawaler, "Tapi kuring teu bisa maca!" Lajeng Malaikat ngarangkul anjeunna sareng ngabacakeun ka anjeunna ayat kahiji tina Surah Al-Alaq. Al Qurʾān ngandung 114 surah anu disebut Surah . Al-Alaq hartina getih beku, sakumaha malaikat nu nerangkeun ka Muhammad yen Allah nyiptakeun manusa tina gumpalan getih.

Ti ieu bab kahiji tina Qurʾān, umat Islam. percaya Muhammad terus narima wahyu, nu ngawangun sesa Quran, nepi ka pupus taun 631 Masehi.

Sabaraha lila Quran dibandingkeun jeung Kitab Suci?

Kitab Suci diwangun ku 66 buku: 39 dina Perjanjian Old jeung 27 dina AnyarPerjangjian. Éta kira-kira 800,000 kecap.

Al Qurʾān ngandung 114 surah jeung kira-kira 80.000 kecap, jadi Alkitab téh leuwih sapuluh kali leuwih panjangna.

Kasamaan jeung bédana dina Alkitab jeung Quran

Boh Alkitab jeung Qurʾān ngandung carita jeung rujukan ngeunaan hiji jalma: Adam, Nuh, Ibrahim, Lut, Ishak , Ismail, Yakub, Yusup, Musa, Daud, Goliat, Élisa, Yunus, Maryam, Yohanes Jurubaptis, komo Yésus. Sanajan kitu, sababaraha rinci dasar carita béda.

Al Qurʾān nyebutkeun euweuh ngeunaan pangajaran Yesus sarta nyageurkeun mentri sarta mungkir ketuhanan Yesus. Qurʾān ogé nolak Isa disalib jeung dihirupkeun deui.

Boh Alkitab jeung Qurʾān nyebutkeun yén Isa lahir ti parawan Maryam (Maryam); sanggeus ngobrol jeung malaikat Jibril, manéhna dikandung ngaliwatan Roh Suci.

Maria, indungna Isa, nyaéta hiji-hijina awéwé anu disebut ngaranna dina Qurʾān, sedengkeun Alkitab nyebutkeun 166 awéwé ngaranna, kaasup sababaraha nabi awéwés. : Miryam, Hulda, Debora, Anna, jeung opat putri Pilipus.

Cipta

Alkitab nyebutkeun yen Allah nyiptakeun langit jeung bumi, peuting jeung beurang, sakabeh bentang-bentang jeung sakabeh tatangkalan jeung sasatoan. manusa dina genep poe. (Kajadian 1) Allah nyiptakeun awéwé nu pangheulana, Hawa, tina iga manusa nu kahiji, Adam, jadi pembantu jeung pendamping lalaki éta, sarta netepkeun perkawinan ti mimiti. (Kajadian 2)Kitab Suci nyebutkeun yen Isa teh jeung Allah dina mimiti, yen Yesus mangrupa Allah, sarta ngaliwatan Yesus sagala hal dijieun. (Yohanes 1:1-3)

Al Qurʾān nyebutkeun langit jeung bumi dihijikeun jadi hiji, saméméh Allah misahkeun éta (21:30); ieu satuju sareng Kajadian 1:6-8. Qurʾān nyebutkeun Allah nyiptakeun peuting jeung beurang, jeung panonpoé jeung bulan; aranjeunna sadayana ngojay sapanjang, unggal dina orbit maranéhna (21:33). Al-Qur'an nyarioskeun yén Allah nyiptakeun langit sareng bumi, sareng sadaya anu aya di antara aranjeunna, dina genep dinten. (7:54) Al Qur'an nyebutkeun Allah nyiptakeun manusa tina gumpalan (sapotong getih kandel kandel). (96:2)

Tempo_ogé: 25 Ayat Alkitab Penting Ngeunaan Kahirupan Sanggeus Maot

Gusti vs Allah

Ngaran Allah geus dipake mangabad-abad di Arab samemeh Muhammad, nunjuk dewa pangluhurna (di antara 360) disembah dina ka'bah (kubus - hiji wangunan batu kuno di Masjidil Haram di Mekah, Arab Saudi anu dipercaya diwangun ku Ibrahim).

Allah dina Qurʾān rada béda jeung Allah ( Yahweh) dina Alkitab. Allah teh jauh jeung jauh. Hiji teu bisa nyaho Allah dina cara pribadi; Allah teuing suci pikeun manusa boga hubungan pribadi jeung manehna. (3:7; 7:188). Allah teh hiji (sanes Tritunggal). Cinta teu tinekanan ku Alloh. Ngaku yen Isa teh Putra Allah nyaeta syirik , dosa nu panggedena dina Islam.

Yéhuwa, Allah tina Kitab Suci , bisa dipikawanoh, sarta mikahayang dipikawanoh ku cara pribadi - étanaha Anjeunna ngutus Putra-Na Yesus pikeun mulangkeun hubungan antara Allah jeung manusa. Yésus ngadoa sangkan murid-murid-Na ”sangkan jadi hiji, sakumaha Kami hiji — Kami di maraneh jeung Anjeun di Kami — supaya maraneh bisa sampurna ngahiji”. (Yohanes 17:22-23) ”Allah nya asih, jeung sing saha anu tetep nyaah, tetep aya dina Allah, sarta Allah tetep aya dina Anjeunna.” ( 1 Yoh. 4:16 ) Paulus ngadoakeun jalma-jalma nu percaya, ”Supaya Al Masih di jero haté aranjeun ku iman. Saterusna anjeun, keur rooted jeung grounded dina cinta, bakal boga kakuatan, babarengan jeung sakabeh wali, ngarti panjang jeung lebar jeung jangkungna jeung jero cinta Kristus, jeung nyaho cinta ieu surpasses pangaweruh, nu bisa kaeusi. kalawan sakabeh kasampurnaan Allah.” (Epesus 3:17-19)

Dosa

Alkitab nyebutkeun yen dosa asup ka dunya waktu Adam jeung Hawa ngalanggar parentah Allah jeung dahar. tina tangkal pangaweruh alus jeung jahat. Dosa mawa maot ka dunya (Rum 5:12, Kajadian 2:16-17, 3:6) Kitab Suci nyebutkeun yen sarerea geus dosa (Rum 3:23), sarta yén upah dosa teh maot, tapi kado bébas. Allah teh hirup langgeng ngaliwatan Yesus Kristus Gusti urang. (Rum 6:23)

Al Qurʾān ngagunakeun kecap anu béda pikeun dosa, gumantung kana sifatna. Dhanb nujul kana dosa-dosa ageung sapertos kareueus anu nyegah iman, sareng dosa-dosa ieu pantes tina seuneu naraka. (3:15-16) Sayyi’a nyaéta dosa-dosa leutik anu bisa dihampura lamun ngajauhan dhanb dosa gedé. (4:31) Ithm nyaéta dosa anu dihaja, saperti nuduh ka pamajikan. (4:20-24) Syirik mangrupikeun dosa ithm anu hartosna ngahijikeun allah sanes sareng Allah. (4:116) Al Qur'an ngajarkeun yén lamun hiji jalma ngalakukeun dosa, manéhna kudu ménta hampura ka Allah jeung balik deui ka manehna. (11:3) Qurʾān ngajarkeun yén Allah bakal mopohokeun dosa jalma-jalma anu iman kana ajaran Muhammad sareng ngalakukeun amal soleh. (47:2) Upama maranéh geus nyieun aniaya ka jalma-jalma, manéhna kudu ngahampura Allah. (2:160)

Yesus vs Muhammad

Alkitab nunjukkeun yen Isa persis anu ceuk Anjeunna teh. – pinuh Allah jeung pinuh manusa. Anjeunna Putra Allah sareng Pribadi kadua dina Trinitas (Rama, Putra, sareng Roh Suci). Yesus disalib jeung dibangkitkeun ti nu maraot pikeun nyalametkeun sakabeh jalma anu nempatkeun kapercayaan maranéhanana di Anjeunna. Kecap ”Kristus” hartina ”Mésias” (nu diistrénan), diutus ku Allah pikeun nyalametkeun jalma-jalma. Ngaran Yesus hartina Jurusalamet atawa Jurusalamet.

Al Qurʾān ngajarkeun yen Isa (Yesus), putra Maryam (Maryam) ngan hiji. utusan, kawas loba utusan séjén (nabi) saméméh manéhna. Lantaran Isa ngahakan kadaharan saperti mahluk-mahluk séjénna, maranéhna ngomong yén manéhna fana, lain Allah, sabab Allah henteu ngadahar kadaharan. (66:12)

Nanging, Qurʾān oge nyebutkeun Isa teh al-Masih (Mesias) jeung yen Allah ngajadikeun Isa, nuturkeun tapak-tapak Allah, negeskeun naon anu geus diturunkeun saméméh Isa dina Taurat, sarta yén Gusti masihan YesusInjil ( Injil) , anu mangrupikeun pituduh sareng cahaya pikeun jalma-jalma anu ngajauhan kajahatan. (5:46-47) Qurʾān ngajarkeun yén Isa bakal mulang minangka tanda Poé Kiamat (43:61). Nalika umat Islam anu taat nyebut nami Isa, aranjeunna nambihan "salam ka anjeunna."

Muslim ngahormat Muhammad salaku nabi anu pangageungna - langkung ageung tibatan Yesus - sareng nabi terakhir (33:40). ). Anjeunna dianggap mukmin anu sampurna sareng modél kalakuan anu idéal. Muhammad éta fana, tapi mibanda qualities rongkah. Muhammad dihormat, tapi teu disembah. Anjeunna sanes dewa, ngan ukur manusa. Muhammad éta loba dosana, kawas sakabeh manusa, sarta kudu menta dihampura pikeun dosa-dosana (47:19), sanajan lolobana Muslim nyebutkeun yén manéhna teu boga dosa gedé, ngan infractions leutik.

Kasalametan

Alkitab ngajarkeun yén sakabéh jalma téh jelema nu ngalakukeun dosa jeung patut maot jeung dihukum di naraka.

Kasalametan datang ngan ku iman kana pupusna sareng kebangkitan Yesus pikeun dosa-dosa urang. "Percanten ka Gusti Yesus, sareng anjeun bakal disalametkeun" Rasul 16: 3

Allah mikanyaah pisan ka jalma-jalma, dugi ka ngutus Putra-Na Yesus pikeun maot ngagantikeun urang sareng nampi hukuman pikeun dosa urang:

>> "Karana kacida mikaasihna Allah ka alam dunya, nepi ka maparinkeun Putra-Na anu tunggal, supaya sing saha anu percaya ka Anjeunna ulah binasa, tapi meunang hirup langgeng." (Yohanes 3:16)

“Sing saha anu percaya ka Putra-Na, boga hirup langgeng. Anu nolak Putra moal ningali hirup. Sabalikna, murka Allah tetep aya dina anjeunna."(Yohanes 3:36)

“Lamun aranjeun ngaku ku sungut, ‘Yesus teh Gusti,’ jeung percaya dina jero hate yen Allah geus ngagugahkeun Anjeunna ti nu maraot, aranjeun bakal disalametkeun. Pikeun kalayan haté anjeun anjeun percaya sareng diyakinkeun, sareng ku sungut anjeun ngaku sareng disalametkeun." (Rum 10:9-10)

Al Qurʾān ngajarkeun yén Allah téh welas asih jeung narima tobat jalma-jalma nu ngalakukeun dosa ku kabodoan jeung gancang tobat. Lamun batur terus ngalakukeun dosa lajeng tobat saméméh maranéhna maot, maranéhna moal dihampura. Jalma-jalma ieu sareng jalma-jalma anu nampik iman ditakdirkeun pikeun "hukuman anu paling parah". (4:17)

Hiji jalma kudu nuturkeun Lima Rukun pikeun disalametkeun:

  1. Pangakuan Iman (Shahada): "Teu aya tuhan iwal ti. Allah, jeung Muhammad teh utusan Allah.”
  2. Solat (solat): lima waktu: subuh, lohor, tengah soré, surup, jeung sanggeus poék.
  3. Sedekah ( zakat): nyumbangkeun bagian tetep tina panghasilan pikeun anggota masarakat nu merlukeun.
  4. Puasa (sawm): dina wanci beurang Ramadhan, bulan kasalapan dina kalender Islam, sakabeh jalma dewasa sehat pantang dahar jeung inuman.
  5. Haji (haji): upami kasehatan sareng kauangan ngijinkeun, unggal Muslim kedah sahenteuna sakali kunjungan ka kota suci Mekah, di Arab Saudi.

Al Qur'an ngajarkeun yén jalma dimurnikeun ku amal soleh (7:6-9), tapi sanajan eta moal bisa nyalametkeun jalma - eta terserah Allah, anu geus predestined unggal jalma langgeng.kahareup. (57:22) Malah Muhammad teu boga jaminan kasalametan-Na. (31:34; 46:9). A Muslim teu bisa ngalaman kabagjaan atawa jaminan kasalametan. (7:188)

Akherat

Alkitab ngajarkeun yen Yesus ngajadikeun maot teu daya sarta geus nyaangan jalan ka hirup jeung kalanggengan ngaliwatan Injil (warta kasalametan). (2 Timoteus 1:10)

Kitab Suci ngajarkeun yén lamun saurang mukmin maot, jiwana teu aya dina awakna jeung di imah jeung Allah. ( 2 Korinta 5:8 )

Kitab Suci ngajarkeun yén jalma-jalma di sawarga geus ngamulyakeun, badan-badan nu teu bisa maot nu moal aya deui kasedih, gering, atawa maot (Wahyu 21:4, 1 Korinta 15:53).

Kitab Suci ngajarkeun yén naraka téh tempat seuneu nu teu bisa dipareuman (Markus 9:44). Ieu téh mangrupa tempat judgment (Mateus 23:33) jeung siksaan (Lukas 16:23) jeung “poek hideung” (Jude 1:13) dimana aya weeping jeung gnashing huntu (Mateus 8:12, 22:13; 25:30).

Nalika Allah ngutus hiji jalma ka naraka, maranehna aya di dinya salilana. (Wahyu 20:20)

Alkitab ngajarkeun yén ngaran saha waé anu henteu kapendak dina kitab kahirupan bakal dialungkeun ka lautan seuneu. (Wahyu 20:11-15)

Al Qurʾān ngajarkeun yen aya kahirupan saenggeus maot jeung aya hiji Poe Kiamat nu maot bakal dihirupkeun deui pikeun dihukum.

Al Qurʾān ngajelaskeun Jahannam (alam akherat pikeun jalma-jalma jahat) sabagé seuneu ngagedur jeung jurang. (25:12)
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen mangrupakeun mukmin gairah dina firman Allah sarta murid dedicated Alkitab. Kalayan pangalaman langkung ti 10 taun ngalayanan di sababaraha kementerian, Melvin parantos ngembangkeun apresiasi anu jero pikeun kakuatan transformatif Kitab Suci dina kahirupan sapopoe. Anjeunna nyepeng gelar Sarjana Teologi ti kuliah Kristen anu terhormat sareng ayeuna nuju gelar Master dina studi Alkitabiah. Salaku panulis sareng blogger, misi Melvin nyaéta ngabantosan jalma-jalma langkung ngartos Kitab Suci sareng nerapkeun bebeneran abadi dina kahirupan sapopoe. Nalika anjeunna henteu nyerat, Melvin resep nyéépkeun waktos sareng kulawargana, ngajalajah tempat-tempat énggal, sareng ngalaksanakeun palayanan masarakat.