Krikščionybė ir budizmas: (8 pagrindiniai religijų skirtumai)

Krikščionybė ir budizmas: (8 pagrindiniai religijų skirtumai)
Melvin Allen

Budizmas yra viena didžiausių pasaulio religijų. 7 % pasaulio gyventojų save laiko budistais. Taigi, kuo tiki budistai ir kaip budizmas dera su krikščionybe? Būtent į tai bandome atsakyti šiame straipsnyje.

Viena pastaba skaitytojui: budizmas yra plati ir bendra sąvoka, apimanti daugybę skirtingų budistinės pasaulėžiūros mąstymo sistemų. Taigi, tai, kuo tiki ir ką praktikuoja dauguma budistų, aprašysiu tiksliai, bet taip pat labai bendrai.

Krikščionybės istorija

Krikščioniškoji Biblija prasideda žodžiais: "Pradžioje Dievas..." (Pr 1, 1). Krikščionybės istorija prasideda nuo žmonijos istorijos pradžios. Visa Biblija yra pasakojimas apie Dievo išganomuosius planus su žmogumi, kurių viršūnė yra Jėzaus Kristaus asmuo ir darbas, Bažnyčios įsteigimas ir tai, ką šiandien žinome kaip krikščionybę.

Po Jėzaus Kristaus mirties, palaidojimo, prisikėlimo ir įžengimo į dangų (30-ųjų metų viduryje) ir Naujojo Testamento sudarymo (I a. po Kr. pabaigoje) krikščionybė ėmė formuotis taip, kaip ją pažįstame šiandien. Tačiau jos šaknys siekia žmonijos egzistavimo aušrą.

Budizmo istorija

Budizmas prasidėjo nuo istorinio Budos, kurio vardas buvo Siddharta Gautama dabartinėje Indijoje. Gautama gyveno maždaug 566-410 m. pr. m. e. (tikslios Gautamos gyvenimo datos ar net metai nežinomi). Gautamos filosofija, kurią dabar žinome kaip budizmą, metams bėgant vystėsi lėtai. Budistai netiki, kad budizmas iš tikrųjų prasidėjo nuo Gautamos, bet kad jis amžinai egzistuoja irtik atrado Buda, didysis kelio dalintojas, ir juo pasidalijo.

Šiandien budizmas pasaulyje egzistuoja keliomis giminingomis formomis (theravada, mahajana ir kt.).

Vaizdas į nuodėmę

Krikščionybė

Krikščionys tiki, kad nuodėmė yra bet kokia mintis, veiksmas (ar net neveikimas), prieštaraujantis Dievo įstatymui. Tai yra daryti tai, ką Dievas draudžia, arba nedaryti to, ką Dievas įsako.

Krikščionys tiki, kad Adomas ir Ieva yra pirmieji žmonės, padarę nuodėmę, ir nusidėję jie įstūmė žmoniją į nuodėmę ir sugedimą (Rom 5, 12). Krikščionys kartais tai vadina gimtąja nuodėme. Per Adomą visi žmonės gimsta nuodėmėje.

Krikščionys taip pat tiki, kad kiekvienas individualiai nusideda (žr. Romiečiams 3, 10-18), asmeniškai maištaudamas prieš Dievą. Biblija moko, kad bausmė už nuodėmę yra mirtis (Romiečiams 6, 23), ir dėl šios bausmės būtina Jėzaus Kristaus (vienintelio, kuris niekada nenusidėjo) atpirkimo bausmė.

Budizmas

Budizmas neigia krikščioniškąją nuodėmės sampratą. Budizme nuodėmei artimiausias dalykas yra moralinė klaida arba neteisingas žingsnis, kuris 1) paprastai padaromas iš nežinojimo, 2) yra amoralus ir 3) galiausiai ištaisomas dėl didesnio nušvitimo. Nuodėmė yra ne nusižengimas aukščiausiajai moralinei būtybei, bet veiksmas prieš gamtą, turintis reikšmingų ir dažnai žalingų pasekmių.

Išganymas

Krikščionybė

Taip pat žr: 70 svarbiausių Biblijos eilučių apie apsaugą nuo blogio ir pavojų

Krikščionys tiki, kad dėl nuodėmės ir Dievo Šventosios prigimties visos nuodėmės turi būti nubaustos. Jėzus Kristus prisiėmė bausmę už visus, kurie Juo pasitiki ir yra išteisinami vien tik tikėjimu į Kristų. Krikščionys mano, kad išteisintas žmogus galiausiai bus pašlovintas (žr. Rom 8, 29-30). Tai reiškia, kad jis nugalės mirtį ir bus galutinai išgelbėtas, amžinai gyvendamas Dievo akivaizdoje.

Budizmas

Žinoma, budistai tai neigia. Tiesą sakant, budistai neigia net aukščiausiojo ir suverenaus Dievo egzistavimą. Budistai siekia "išsigelbėjimo" įgyvendindami aukštesnes būties būsenas, iš kurių aukščiausia yra nirvana.

Tačiau kadangi nirvana yra už racionalaus mąstymo srities ribų, jos negalima konkrečiai išmokti, ji gali būti įgyvendinta tik visiškai atsiribojus nuo "prisirišimų" ar troškimų ir einant teisingu nušvitimo keliu.

Kadangi prisirišimas sukelia kančią, atsiribojimas nuo šių troškimų sumažina kančią ir padidina nušvitimą. Nirvana - tai individo kančios nutraukimas ir galutinis "išganymas", kurio siekia pamaldus budistas.

Požiūris į Dievą

Krikščionybė

Krikščionys tiki, kad Dievas yra asmeninė ir savaime egzistuojanti būtybė, sukūrusi pasaulį ir visus jame esančius žmones. Krikščionys tiki, kad Dievas viešpatauja savo kūrinijai ir kad visi kūriniai galiausiai yra Jam atsakingi.

Budizmas

Budistai netiki tokiu Dievu. budistai dažnai meldžiasi Budai arba savo maldose taria jo vardą, tačiau jie netiki, kad Buda yra dieviškas. budistai veikiau tiki, kad visa gamta - ir visa gamtoje esanti energija - yra Dievas. budizmo Dievas yra beasmenis - labiau panašus į visuotinį dėsnį ar principą nei į moralinę ir realią būtybę.

Žmonės

Krikščionybė

Krikščionys tiki, kad žmogus yra Dievo kūrybos viršūnė ir kad tik žmogus yra sukurtas pagal Dievo paveikslą (Pr 1, 27). Būdamas ypatingas Dievo kūrinys, žmogus yra unikalus tarp kūrinių ir unikalus Dievo elgesio su savo kūriniais atžvilgiu.

Budizmas

Budizme žmogus laikomas viena iš daugelio "sentikių būtybių", t. y. jis, priešingai nei kiti gyvūnai, geba pasiekti nušvitimą. Žmogus netgi gali tapti visiškai nušvitusiu Buda. Skirtingai nei daugelis kitų rūšių būtybių, žmonės turi priemonių ieškoti teisingo kelio.

Kenčiantis

Krikščionybė

Krikščionys į kančią žiūri kaip į laikiną Dievo valios dalį, kurią Jis naudoja krikščionio tikėjimui į Dievą tobulinti (2 Kor 4, 17) ir net krikščioniui drausminti, kaip tėvai drausmina vaiką (Žyd 12, 6). Krikščionis gali džiaugtis ir turėti vilties, nes visos krikščionio kančios vieną dieną užleis vietą šlovei - tokiai nuostabiai šlovei, kad visos per gyvenimą patirtos kančios nublanks.palyginimas (žr. Romiečiams 8:18).

Budizmas

Iš tikrųjų "Keturios kilniosios tiesos", kurias daugelis laiko viso budizmo mokymo esme, yra susijusios su kančia (kančios tiesa, kančios priežastis, kančios pabaigos tiesa ir tikrasis kelias, vedantis į kančios pabaigą).

Galima sakyti, kad budizmas - tai bandymas atsakyti į kančios problemą. Troškimas ir neišmanymas yra visų kančių šaknys. Taigi atsakymas yra atsiriboti nuo visų troškimų (prisirišimų) ir tapti nušvitusiu, laikantis teisingų budizmo mokymų. Budistui kančia yra aktualiausias klausimas.

Stabo garbinimas

Krikščionybė

Patys pirmieji Dievo įstatymo įsakymai yra neturėti stabų Dievo akivaizdoje, nedaryti drožinių ir jiems nesilenkti (Iš 20, 1-5). Taigi krikščionims stabų garbinimas yra nuodėmė. Iš tiesų tai yra visų nuodėmių esmė.

Budizmas

Tai, kad budistai garbina stabus (budistų šventykloje ar vienuolyne pilna išraižytų atvaizdų!), yra prieštaringai vertinama. Budistų praktika, ypač prie šventyklų ar šventyklų, stebėtojams atrodo kaip garbinimo forma. Tačiau patys budistai sako, kad jie tik atiduoda pagarbą ar atiduoda duoklę atvaizdams, ir tai nėra garbinimas.

Nepaisant to, budistai iš tiesų lenkiasi statuloms ir atvaizdams. O tai Biblijoje aiškiai draudžiama ir siejama su stabmeldyste.

Pomirtinis gyvenimas

Krikščionybė

Krikščionys tiki, kad visiems, kurie pasitiki Kristumi, nebuvimas kūne reiškia buvimą Kristaus akivaizdoje (2 Kor 5, 8). Be to, visi, kurie tiki Jėzumi, amžinai gyvens naujame danguje ir naujoje žemėje (Apreiškimo 21).

Tie, kurie nepažįsta Kristaus, žūsta savo nuodėmėse, yra teisiami pagal savo darbus ir amžinai gyvena kančioje, toli nuo Kristaus akivaizdos (2 Tesalonikiečiams 1, 5-12).

Budizmas

Budistai visiškai kitaip supranta pomirtinį gyvenimą. Budistai tiki gyvenimo ciklu, vadinamu samsara, ir tiki, kad mirus žmogui jis reinkarnuojasi, taigi mirtis vėl pradeda ciklą. Šį reinkarnacijos ciklą lemia karma. Iš ciklo galiausiai galima ištrūkti pasiekus nušvitimą, tada žmogus patenka į nirvaną ir kančios pabaigą.

Kiekvienos religijos tikslas

Krikščionybė

Kiekviena pasaulėžiūra siekia atsakyti į keletą pagrindinių klausimų, pavyzdžiui: iš kur ir kodėl mes atsiradome? Kodėl egzistuojame dabar? Ir kas bus toliau? Kiekviena religija vienaip ar kitaip bando atsakyti į šiuos klausimus.

Budizmas

Budizmas - ne išimtis, nors budizmas nepateikia tinkamo atsakymo, iš kur atsirado žmonės (ar visata). Šiuo klausimu daugelis budistų tiesiog sinchronizuoja pasaulietinę pasaulėžiūrą ir pripažįsta evoliucijos atsitiktinumą. Kiti žymūs budizmo mokytojai moko, kad budistai paprasčiausiai neturėtų gilintis į tokius dalykus.

Budizmas bando atsakyti į klausimą, kodėl mes egzistuojame dabar ir kas bus toliau, nors jo atsakymai geriausiu atveju yra labai sudėtingi, o blogiausiu - dviprasmiški ir nenuoseklūs.

Taip pat žr: 50 epinių Biblijos eilučių apie persileidimą (Pagalba praradus nėštumą)

Tik krikščionybė pateikia patenkinamus atsakymus į visus šiuos svarbius klausimus. Mus sukūrė Dievas ir mes egzistuojame Jam (Kolosiečiams 1, 16).

Budistas visų kitų religijų tikslą mato kaip bandymą pasiekti labiau nušvitusią būseną. Todėl budistai gali būti labai tolerantiški konkuruojančioms religijoms.

Ar budistai yra ateistai?

Daugelis kaltina budistus, kad jie yra ateistai. Ar taip yra? Ir taip, ir ne. Taip, jie yra klasikiniai ateistai ta prasme, kad atmeta aukščiausios būtybės, kuri sukūrė ir valdo pasaulį, sampratą.

Tačiau galima teigti, kad budizmą labiau tiktų laikyti panteizmo forma. Tai reiškia, kad budistai viską laiko dievu, o dievą - viskuo. Dievas yra beasmenė jėga, besiveržianti per visatą ir visas gyvas būtybes.

Taigi taip, tam tikra prasme budistai yra ateistai, nes jie neigia Dievo egzistavimą. Ir ne, jie patys savaime nėra ateistai, nes tam tikra prasme jie viską laiko dievišku.

Ar budistas gali tapti krikščionimi?

Budistai, kaip ir visų religijų žmonės, gali tapti krikščionimis. Žinoma, kad budistas taptų krikščionimi, jis turi atmesti budizmo klaidas ir tikėti tik Jėzų Kristų.

Daugelis krikščionių teigia, kad jiems sunku dalytis Kristumi su budistais dėl jų tolerancijos kitoms religijoms, kurias jie laiko tiesiog kitais bandymais rasti teisingą kelią - būdą būti apšviestiems. Krikščionis turi padėti budistui suprasti, kad jo pasaulėžiūra iš esmės prieštarauja Evangelijai.

Laimei, daugybė tūkstančių budistų visame pasaulyje, ypač Rytuose, atmetė budizmą ir patikėjo Kristumi. Šiandien žmonių grupėse, kurios oficialiai buvo šimtaprocentiniai budistai, yra klestinčių bažnyčių.

Tačiau dar daug ką reikia nuveikti!
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvinas Allenas aistringai tiki Dievo žodžiu ir atsidavęs Biblijos tyrinėtojas. Turėdamas daugiau nei 10 metų patirtį tarnaudamas įvairiose tarnybose, Melvinas išugdė gilų dėkingumą už kasdieniame gyvenime keičiančią Šventojo Rašto galią. Jis yra įgijęs teologijos bakalauro laipsnį patikimame krikščioniškame koledže ir šiuo metu studijuoja Biblijos studijų magistrantūroje. Melvino, kaip autoriaus ir tinklaraštininko, misija yra padėti žmonėms geriau suprasti Šventąjį Raštą ir pritaikyti nesenstančias tiesas savo kasdieniame gyvenime. Kai nerašo, Melvinui patinka leisti laiką su šeima, tyrinėti naujas vietas ir užsiimti visuomenine veikla.