Voorbeskikking vs vrye wil: wat is Bybels? (6 feite)

Voorbeskikking vs vrye wil: wat is Bybels? (6 feite)
Melvin Allen

Die grootste probleem wat mense met leerstellings soos predestinasie het, is waarskynlik dat hulle dink dat dit mense noodwendig tot onnadenkende robotte reduseer. Of, beter, lewelose pionne op 'n skaakbord, wat God rondbeweeg soos Hy goeddink. Dit is egter 'n gevolgtrekking wat filosofies gedrewe is, en nie een wat van die Skrif afgelei is nie.

Die Bybel leer duidelik dat mense 'n opregte wil het. Dit wil sê, hulle neem werklike besluite, en is werklik verantwoordelik vir daardie keuses. Mense verwerp óf die evangelie óf hulle glo dit, en wanneer hulle óf doen, handel hulle in ooreenstemming met hul wil – opreg.

Terselfdertyd leer die Bybel dat almal wat deur geloof na Jesus Christus kom uitverkies, of voorbeskik, deur God om te kom.

Daar kan dus 'n spanning in ons gedagtes wees terwyl ons probeer om hierdie twee konsepte te verstaan. Kies God my, of kies ek God? En die antwoord, so onbevredigend as wat dit mag klink, is “ja”. 'n Persoon glo werklik in Christus, en dit is 'n daad van sy wil. Hy kom gewillig na Jesus toe.

En ja, God het almal wat deur geloof na Jesus toe kom, voorbeskik.

Wat is Predestinasie?

Uitverkiesing is die daad van God, waardeur Hy, om redes in Homself, vooraf – inderdaad voor die grondlegging van die wêreld – almal uitverkies wat gered sal word. Dit het te doen met God se soewereiniteit en Sy goddelike prerogatief om alles te doen wat Hy wilom te doen.

Daarom is elke Christen – elkeen wat werklik geloof in Christus het, deur God voorbeskik. Dit sluit alle Christene in die verlede, in die hede en almal in wat in die toekoms sal glo. Daar is geen voorbestemde Christene nie. God het vooraf besluit wie deur geloof na Christus sal kom.

Ander terme wat in die Bybel gebruik word om dit te beskryf is: uitverkorenes, uitverkiesing, uitverkorenes, ens. Almal praat met dieselfde waarheid: God kies wie was , is, of sal gered word.

Bybelverse oor predestinasie

Daar is baie gedeeltes wat predestinasie leer. Die mees algemeen aangehaal is Efesiërs 1:4-6, wat sê, “net soos Hy ons in Hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld, om heilig en onberispelik voor Hom te wees. In liefde het Hy ons voorbeskik om deur Jesus Christus tot sy kinders aangeneem te word, volgens die doel van sy wil, tot lof van sy heerlike genade waarmee Hy ons geseën het in die Geliefde.”

Maar jy kan ook predestinasie sien in Romeine 8:29-30, Kolossense 3:12, en 1 Thessalonicense 1:4, et.al.

Die Bybel leer dat God se voornemens met predestinasie volgens Sy wil is (sien Romeine 9:11). Uitverkiesing is nie gebaseer op die mens se reaksie nie, maar op God se soewereine wil om genadig te wees oor wie Hy genadig sal wees.

Wat is Vrye wil?

Dit is baie belangrik om te verstaan ​​wat mense bedoel as hulle vrye wil sê. As onsdefinieer vrye wil as 'n wil wat onbeswaar of onbeïnvloed is deur enige krag van buite, dan het net God werklik 'n vrye wil. Ons wil word deur baie dinge beïnvloed, insluitend ons omgewing en wêreldbeskouing, ons maats, ons opvoeding, ens.

En God beïnvloed ons wil. Daar is baie gedeeltes in die Bybel wat dit leer; soos Spreuke 21:1 – die koning se hart is in die hand van die Here, hy draai dit waarheen hy [die Here] wil.

Maar beteken dit dat die mens se wil ongeldig is? Glad nie. Wanneer 'n persoon iets doen, iets sê, iets dink, iets glo, ens., oefen daardie persoon werklik en opreg sy wil of wil uit. Mense het wel 'n opregte wil.

Wanneer 'n persoon deur geloof na Christus toe kom, wil hy of sy na Christus toe kom. Hy sien Jesus en die evangelie as oortuigend en hy kom gewillig na Hom toe in geloof. Die oproep in die evangelie is vir mense om te bekeer en te glo, en dit is werklike en egte wilsdade.

Het mense vrye wil?

Sien ook: 35 epiese Bybelverse oor regering (gesag en leierskap)

Soos ons hierbo genoem het, as jy vrye wil definieer as totaal vry in die mees uiteindelike sin, dan het net God werklik vrye wil. Hy is die enigste wese in die heelal wie se wil werklik nie deur faktore en akteurs van buite beïnvloed word nie.

Tog het 'n persoon, as 'n wese wat na die beeld van God gemaak is, 'n werklike en egte wil. En hy is verantwoordelik vir die besluite wat hy neem. Hy kan nie ander blameer nie –of God – vir besluite wat hy geneem het, aangesien hy optree in ooreenstemming met sy opregte wil.

Daarom het die mens 'n opregte wil en is verantwoordelik vir die besluite wat hy neem. Daarom verkies baie teoloë die term verantwoordelikheid bo vrye wil. Aan die einde van die dag kan ons bevestig dat die mens 'n opregte wil het. Hy is geen robot of pion nie. Hy handel in ooreenstemming met sy wil, en hy is dus verantwoordelik vir sy optrede.

Bybelverse oor die mens se wil

Die Bybel veronderstel, meer as wat sê, die vermoë van 'n persoon om besluite te neem en op te tree, en die realiteit dat hy verantwoordelik is, in die ware sin, vir die besluite wat hy neem en optrede wat hy doen. Verskeie Bybelverse kom by my op: Romeine 10:9-10 praat van die mens se verantwoordelikheid om te glo en te bely. Die bekendste vers in die Bybel maak dit duidelik dat dit die mens se verantwoordelikheid is om te glo (Joh. 3:16).

Koning Agrippa het vir Paulus gesê (Hand. 26:28), amper jy oorreed my om 'n Christen te wees . Hy het homself te blameer vir sy verwerping van die evangelie. Agrippa het in ooreenstemming met sy wil opgetree.

Nêrens in die Bybel is daar 'n wenk dat die mens se wil ongeldig of vals is nie. Mense neem besluite, en God hou mense verantwoordelik vir daardie besluite.

Predestination vs Man's Will

Die groot Britse prediker en pastoor van die 19de eeu, Charles H. Spurgeon , is eenkeer gevra hoe hy God se soewerein kon versoenwil en die mens se ware wil of verantwoordelikheid. Hy het beroemd geantwoord: “Ek hoef nooit vriende te versoen nie. Goddelike soewereiniteit en menslike verantwoordelikheid het nog nooit 'n uitval met mekaar gehad nie. Ek hoef nie te versoen wat God saamgevoeg het nie.”

Die Bybel stel nie menslike wil in stryd met goddelike soewereiniteit nie, asof net een hiervan werklik kan wees. Dit handhaaf eenvoudig (indien geheimsinnig) beide konsepte as geldig. Die mens het 'n opregte wil en is verantwoordelik. En God is soewerein oor alle dinge, selfs oor die wil van die mens. Twee Bybelse voorbeelde – een uit elke Testament – ​​is die moeite werd om te oorweeg.

Beskou eers Johannes 6:37, waar Jesus gesê het: “Alles wat die Vader My gee, sal na My toe kom, en wie na My toe kom, sal Ek nooit uitdryf nie.”

Aan die een kant het jy die goddelike soewereiniteit van God ten volle vertoon. Elkeen – aan ’n mens – wat na Jesus toe kom, is deur die Vader aan Jesus gegee. Dit dui onmiskenbaar op God se soewereine wil in predestinasie. En tog...

Al wat die Vader vir Jesus gee, sal na Hom toe kom. Hulle kom na Jesus toe. Hulle word nie na Jesus toe gesleep nie. Hulle wil word nie vertrap nie. Hulle kom na Jesus, en dit is 'n daad van die mens se wil.

Die tweede gedeelte om te oorweeg is Genesis 50:20, wat sê: Wat jou betref, jy het kwaad teen my bedoel, maar God het dit ten goede bedoel. , om dit te bewerkstellig dat baie mense aan die lewe gehou moet word, soos vandag.

Die konteks vanhierdie gedeelte is dat Josef se broers ná Jakob se dood na hom toe gekom het om hul veiligheid te verseker en met die hoop dat Josef nie op hulle sou wraak neem vir hul verraad van Josef jare tevore nie.

Josef het op 'n manier geantwoord dat beide goddelike soewereiniteit en menslike wil gehandhaaf, en beide hierdie konsepte is in 'n enkele handeling ingebed. Die broers het met bose opset teenoor Josef opgetree (die verklaarde bedoeling bewys dat dit 'n opregte daad van hul wil was). Maar God het dieselfde daad ten goede bedoel. God het soewerein opgetree in die broers se optrede.

Opregte wil - of menslike verantwoordelikheid, en God se goddelike soewereiniteit is vriende, nie vyande nie. Daar is geen "vs" tussen die twee nie, en hulle het geen versoening nodig nie. Dit is moeilik vir ons verstand om te versoen, maar dit is te wyte aan ons eindige beperkings, nie aan enige ware spanning nie.

Sien ook: 25 belangrike Bybelverse oor om God eerste in jou lewe te stel

Bottom Line

Die werklike vraag wat teoloë vra ( of moet vra) is nie of 'n man se wil eg is en of God soewerein is nie. Die eintlike vraag is wat uiteindelik in redding is. Is God se wil of die mens se wil uiteindelik in redding? En die antwoord op daardie vraag is duidelik: God se wil is uiteindelik, nie die mens s’n nie.

Maar hoe kan God se wil uiteindelik wees en ons wil steeds eg wees in die saak? Ek dink die antwoord is dat nie een van ons deur geloof na Jesus toe sou kom nie. As gevolg van ons sonde en verdorwenheid en geestelike doodsheid engevalle-wees, sou almal van ons Jesus Christus verwerp. Ons sal nie die evangelie as dwingend sien nie, of selfs onsself as hulpeloos en in behoefte aan redding sien nie.

Maar God, in Sy genade – volgens Sy soewereine wil in uitverkiesing – gryp in. Hy vernietig nie ons wil nie, Hy maak ons ​​oë oop en gee ons daardeur nuwe begeertes. Deur sy genade begin ons die evangelie as ons enigste hoop sien, en Jesus as ons verlosser. En so, ons kom na Jesus deur geloof, nie teen ons wil nie, maar as 'n daad van ons wil.

En in daardie proses is God uiteindelik. Ons behoort baie dankbaar te wees dat dit so is!
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen is 'n passievolle gelowige in die woord van God en 'n toegewyde student van die Bybel. Met meer as 10 jaar ondervinding in verskeie bedieninge, het Melvin 'n diep waardering ontwikkel vir die transformerende krag van die Skrif in die alledaagse lewe. Hy het 'n Baccalaureusgraad in Teologie aan 'n betroubare Christelike kollege en is tans besig met 'n Meestersgraad in Bybelkunde. As skrywer en blogger is Melvin se missie om individue te help om 'n groter begrip van die Skrif te kry en tydlose waarhede op hul daaglikse lewens toe te pas. Wanneer hy nie skryf nie, geniet Melvin dit om tyd saam met sy gesin deur te bring, nuwe plekke te verken en aan gemeenskapsdiens deel te neem.