KJV vs Xenebra Bible Translation: (6 grandes diferenzas para saber)

KJV vs Xenebra Bible Translation: (6 grandes diferenzas para saber)
Melvin Allen

Sabes cando se traduciu por primeira vez a Biblia ao inglés? As traducións parciais da Biblia ao inglés antigo remóntanse ao século VII. A primeira tradución completa da Biblia (ao inglés medio) foi do primeiro reformador inglés John Wyclyffe en 1382.

William Tyndale comezou a traducir a Tyndale Bible ao inglés moderno, pero o romano A Igrexa Católica fíxoo queimar na fogueira antes de que puidese rematar. Completara o Novo Testamento e parte do Antigo Testamento; a súa tradución foi completada por Miles Coverdale en 1535. Esta foi a primeira tradución ao inglés de manuscritos gregos e hebreos (xunto coa Vulgata latina). Miles Coverdale utilizou o traballo de Tyndale e as súas propias traducións para producir a Gran Biblia en 1539, a primeira versión autorizada pola nova Igrexa de Inglaterra despois da Reforma inglesa.

A Biblia de Xenebra publicouse en 1560, a Bishops Bible en 1568 e, finalmente, a Versión King James autorizada en 1611. Neste artigo, compararemos a Biblia de Xenebra e a Versión King James, ambas as cales tiveron un impacto significativo nas igrexas protestantes recentemente formadas e na fe dos crentes que finalmente tiveron a súa propia Biblia na súa propia lingua.

Orixe

Biblia de Xenebra

Esta Biblia foi traducida e publicada por primeira vez en Suíza en 1560. Por quepublicado por primeira vez en 1978 e traducido por máis de 100 estudosos internacionais de 13 denominacións. A NIV foi unha tradución nova, máis que unha revisión dunha tradución anterior. É unha tradución "pensada para o pensamento" e tamén utiliza unha linguaxe inclusiva e neutral de xénero. O NIV considérase o segundo mellor para lexibilidade despois do NLT, cun nivel de lectura de máis de 12 anos.

Aquí está Romanos 12:1 na NIV (compare con KJV e NASB arriba):

“Por iso, exhorto vós, irmáns e irmás, en vista da misericordia de Deus, para ofrecer os vosos corpos como sacrificio vivo, santo e agradable a Deus; esta é a vosa adoración verdadeira e propia. New Living Translation) é o número 3 da lista dos máis vendidos (a KJV é o número 2) e é unha tradución/revisión da paráfrase de Living Bible de 1971; considerada a tradución máis facilmente lexible. É unha tradución de "equivalencia dinámica" (pensada para o pensamento) completada por máis de 90 estudosos de moitas denominacións evanxélicas. Emprega unha linguaxe inclusiva e neutral de xénero.

Aquí está Romanos 12:1 na NLT :

“E por iso, queridos irmáns e irmás, púgovos a vós para entregar os vosos corpos a Deus por todo o que fixo por vós. Que sexan un sacrificio vivo e santo, do tipo que lle será aceptable. Este é verdadeiramente o xeito de adoralo.”

  • ESV (versión estándar en inglés) é o número 4 ena lista máis vendida e é unha tradución "esencialmente literal" ou palabra por palabra, considerada só a segunda á New American Standard Version pola precisión na tradución. O ESV é unha revisión da Versión Estándar Revisada de 1971 (RSV) e está nun nivel de lectura de 10º grao.

Aquí está Romanos 12:1 no ESV :

“Por tanto, irmáns, púgovos a vós polas misericordias de Deus, para presentar os teus corpos como sacrificio vivo, santo e agradable a Deus, que é o teu culto espiritual."

Ver tamén: 25 versículos bíblicos importantes sobre a xestión do tempo (poderoso)

Conclusión

A Biblia de Xenebra e o King James. Tanto a Biblia desempeñaron un papel enorme ao proporcionar acceso ás Escrituras en lingua inglesa aos cristiáns nos séculos XVI e XVII, durante e inmediatamente despois da Reforma. Por primeira vez, as familias puideron ler xuntas a Biblia na casa, aprendendo o que realmente dicía, e non só dependendo da interpretación dun cura.

A Biblia de Xenebra aínda está á venda na actualidade, nas edicións de 1560 e 1599. Podes lelo en liña en Bible Gateway.

Estas dúas traducións da Biblia foron un agasallo para as persoas de fala inglesa, que lles permitían comprender o que significaba ser cristián e como Deus quería que vivisen.

Todos deberíamos ser propietarios. e usamos diariamente unha Biblia que poidamos entender facilmente para poder crecer espiritualmente. Se queres consultar e ler diferentes versións da Biblia en liña, podes irao sitio de Bible Gateway, que ten máis de 40 traducións ao inglés dispoñibles (e en máis de 100 idiomas), algunhas con lectura de audio.

Tamén podes probar a ler a Biblia en diferentes traducións en liña no sitio web de Bible Hub. Bible Hub ten varias traducións con lecturas paralelas para capítulos enteiros e versos individuais. Tamén podes usar a ligazón "interlineal" para comprobar o que se adhire un verso ao grego ou ao hebreo en varias traducións.

Suíza? Porque a raíña María I en Inglaterra estaba a perseguir aos líderes protestantes, o que fixo que moitos deles fuxisen a Xenebra, Suíza, onde estaban baixo o liderado de Xoán Calvino. Algúns destes estudosos traduciron a Biblia de Xenebra, dirixida por William Whittingham.

Os reformadores consideraron que era importante que todos teñan unha Biblia na súa lingua. No pasado, a xente estaba afeita a escoitar a Biblia ler na igrexa, pero a Biblia de Xenebra estaba pensada para que as familias e os individuos a leran na casa, así como a leran na igrexa. A Biblia de Xenebra utilizouse tanto en Xenebra como en Inglaterra. Foi levado a América polos puritanos no Mayflower.

A Biblia de Xenebra foi a primeira Biblia producida en masa impresa nunha imprenta mecánica e posta a disposición de todos (ata este momento, normalmente só sacerdotes e estudosos e algunha nobreza tiñan copias da Biblia). Era como as nosas Biblias de estudo de hoxe, con guías de estudo, referencias cruzadas, introducións a cada libro da Biblia, mapas, táboas, ilustracións e notas. Moitas notas! As marxes da maioría das páxinas contiñan notas sobre o material, escritas desde a perspectiva calvinista dos tradutores (e moitas escritas polo propio Xoán Calvino).

A edición de 1560 da Biblia de Xenebra contiña os libros apócrifos (un grupo de libros escritos entre o 200 a. C. e o 400 d. C., que non se consideran inspirados pola maioría dos protestantes).denominacións). A maioría das edicións posteriores non. Nas edicións que contiñan os apócrifos, o prefacio afirmou que estes libros non tiñan a autoridade e a inspiración dos outros libros da Biblia, pero que se podían ler para edificación. Moi poucas das notas de marxe apareceron nos libros apócrifos.

KJV Biblia

Cando o rei Xacobe I chegou ao trono, os protestantes tomaran o control de Inglaterra e a Igrexa de Inglaterra necesitaba unha Biblia para as igrexas e para os persoas. A Biblia dos bispos estaba sendo usada nas igrexas, pero moitas persoas tiñan unha Biblia de Xenebra na casa.

Ao rei Santiago non lle gustaba a Biblia de Xenebra, porque consideraba que as anotacións nas marxes eran demasiado calvinistas e, o que é máis importante, cuestionaban a autoridade dos bispos e do rei. A Biblia dos bispos era demasiado grandiosa na linguaxe e o traballo de tradución inferior.

A xente común gustáronlle as notas e outras axudas de estudo da Biblia de Xenebra porque lles axudou a comprender o que estaban lendo. Pero o rei Xacobe quería unha Biblia que non tivese as notas calvinistas, senón que reflectise o goberno da igrexa episcopal. Necesitaba ser o suficientemente sinxelo para que a xente común o lera (como era a Biblia de Xenebra pero non a Biblia dos bispos). Encargou aos tradutores que usaran a Biblia dos bispos como guía.

A KJV foi unha revisión da Biblia dos Bispos, pero os 50 estudosos que completaron atradución consultou moito a Biblia de Xenebra e a miúdo seguiu a tradución da Biblia de Xenebra. Mesmo colaron algunhas das notas da Biblia de Xenebra nalgunhas primeiras edicións!

A Versión King James autorizada foi completada e publicada en 1611 e contiña os 39 libros do Antigo Testamento, os 27 libros do Novo Testamento. Testamento, e 14 libros dos Apócrifos.

Ao principio, a versión King James non se vendía ben, xa que a xente era leal á Biblia de Xenebra. En consecuencia, o rei Xacobe prohibiu a impresión da Biblia de Xenebra en Inglaterra e máis tarde o arcebispo prohibiu que a Biblia de Xenebra fose importada a Inglaterra. A impresión da Biblia de Xenebra continuou subrepticiamente en Inglaterra.

Diferenzas de lexibilidade da Biblia de Xenebra e de KJV

Tradución da Biblia de Xenebra

Para o seu día, a Biblia de Xenebra foi considerada moito máis lexible que outras traducións inglesas. Usaba un tipo de letra romana que era fácil de ler e tiña as notas de estudo que se acompañaban. A linguaxe contundente e vigorosa era autoritaria e máis interesante para os lectores. Díxose que debido a que a Biblia de Xenebra era tan querida e lida pola xente común que elevou as taxas de alfabetización, cambiou o carácter moral da xente e comezou a moldear o seu discurso, os seus pensamentos e a súa espiritualidade.

KJV Tradución da Biblia

A KJV era bastante semellante á Biblia de Xenebra, aínda quea Biblia de Xenebra era máis directa e utilizaba unha linguaxe máis moderna (para ese día). Non obstante, segundo a directiva de King James, a KJV non contiña todas as notas de estudo, ilustracións e outros "extras" que a xente amaba.

Hoxe, aínda despois de 400 anos, a KJV aínda está entre as máis importantes. traducións populares, amada pola súa fermosa linguaxe poética. Non obstante, a moita xente hoxe en día o inglés arcaico é difícil de comprender, especialmente:

  • modismos antigos (como "a súa sorte foi para acenderse" en Rut 2:3) e
  • significados de palabras que cambiaron ao longo dos séculos (como "conversación" que significaba "comportamento" no 1600) e
  • palabras que xa non se usan en absoluto no inglés moderno (como "chambering", "concupiscence, ” e “outwent”).

Bible Gateway sitúa a KJV nun nivel de lectura de 12+ anos e 17+.

Diferenzas da tradución da Biblia entre Xenebra e KJV

Biblia de Xenebra

A Biblia de Xenebra foi traducida a partir dos manuscritos gregos e hebreos dispoñibles naquel momento. Os tradutores seguiron de preto a lingua de William Tyndale e Myles Coverdale. A diferenza das traducións anteriores, a sección do Antigo Testamento da Biblia foi a primeira en traducirse completamente das Escrituras hebreas (as traducións anteriores utilizaran a Vulgata latina, para traducir unha tradución).

A Biblia de Xenebra foi a primeira en dividir os capítulos en versos con números. A diferenzaa KJV, tiña un amplo sistema de comentarios e notas de estudo impresas nas marxes.

KJV

Para o Antigo Testamento, os tradutores utilizaron a Biblia rabínica hebrea de Daniel Bomberg de 1524 e a Vulgata latina . Para o Novo Testamento, utilizaron o Textus Receptus, a tradución ao grego de Theodore Beza de 1588 e a latina Vulgata . Os libros apócrifos foron traducidos do Septuigent e da Vulgata.

Comparación de versos da Biblia

(Os versos da Biblia de Xenebra son na edición de 1599. Os versos de King James son da edición de 1769.)

Miqueas 6:8

Xenebra: “El mostrouche , O home, o que é bo e o que o Señor che esixe: certamente que fagas a xustiza, que ames a misericordia e que te humilles, que camines co teu Deus.

KJV: “El mostrouche, home, o que é bo; e que che esixe o Señor, senón que fagas a xustiza, que ames a misericordia e que camines humildemente co teu Deus?"

Romanos 12:1

Xenebra: Pógovos, pois, irmáns, polas misericordias de Deus, que entreguedes os vosos corpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Deus, que é o voso servizo razoable a Deus.

KJV: “Pógovos, pois, irmáns, polas misericordias de Deus, que presentedes os vosos corpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Deus, que é o voso servizo razoable.

1 Xoán4:16

Xenebra: E nós coñecemos e cremos no amor que Deus ten en nós, Deus é amor, e o que habita no amor, habita en Deus. e Deus nel. ( As Escrituras do amor de Deus na Biblia )

KJV: "E coñecemos e cremos no amor que Deus nos ten. Deus é amor; e o que habita no amor habita en Deus, e Deus nel."

1 Timoteo 2:5

Xenebra: "Porque hai é un só Deus e un único Mediador entre Deus e o home, que é o home Cristo Xesús."

KJV: "Porque hai un só Deus e un só Mediador. entre Deus e o home, que é o home Cristo Xesús."

Salmo 31:14

Xenebra: Pero Eu confiei en ti, Señor: dixen: ti es o meu Deus.

KJV: "Pero eu confiei en ti, Señor: dixen: ti es o meu Deus".

Marcos 11:24

Xenebra: Por iso dígovos: Todo o que queirades cando recedes, creed que o terás, e será feito a ti. ( Orar a Deus citas )

Ver tamén: 25 versículos bíblicos principais sobre a alimentación e a saúde (comer ben)

KJV: Por iso dígovos: Todo o que queirades, cando recedes, creedes que o recibides, e teraos.

Salmo 23

Xenebra: O Señor é o meu pastor, non me faltará.

El faime descansar en verdes pastos, e lévame polas augas tranquilas. – (Ser quietos versículos da Biblia)

El restaura a miña alma e lévame polos camiños dexustiza polo seu nome.

Si, aínda que camiñe polo val da sombra da morte, non temerei ningún mal; porque estás comigo: a túa vara e o teu bastón, consolanme.

Ti preparas unha mesa diante de min á vista dos meus adversarios: unxes a miña cabeza con aceite e a miña copa desborda.

Sen dúbida, a bondade e a misericordia seguiránme todos os días da miña vida, e permanecerei un longo tempo na casa do Señor.

KJV: O Señor. é o meu pastor; Non me faltará.

El faime deitar en verdes pastos: lévame á beira das augas tranquilas.

Restaura a miña alma: lévame polos camiños da xustiza polos seus por amor de nome.

Si, aínda que camiñe polo val da sombra da morte, non temerei ningún mal: porque estás comigo; a túa vara e o teu bastón consolanme.

Ti preparas unha mesa diante de min ante os meus inimigos: unxes a miña cabeza con aceite; a miña copa escorrega.

Certamente a bondade e a misericordia me acompañarán todos os días da miña vida, e habitarei na casa do Señor para sempre.

Feitos 26: 28

Xenebra: Entón Agripa díxolle a Paulo: "Case me persuades para que sexa cristián". (Citas cristiás sobre a vida.)

KJV: Entón Agripa díxolle a Paulo: "Case me persuades para que sexa cristián".

Revisións

Biblia de Xenebra

ParaOs primeiros 80 anos despois da súa primeira publicación, a Biblia de Xenebra foi revisada constantemente, cunhas 150 edicións ata 1644.

En 2006, Tolle Lege Press publicou unha versión da edición de 1599 en inglés moderno. ortografía. Mantivo as referencias cruzadas orixinais e as notas de estudo dos líderes calvinistas da reforma.

KJV

  • Cambridge University revisou a KJV en 1629 e 163, eliminando erros de impresión e corrixindo problemas menores de tradución. Tamén incorporaron unha tradución máis literal dalgunhas palabras e frases ao texto, que antes estiveran en notas de marxe.
  • Dúas revisións máis foron realizadas en 1760 pola Universidade de Cambridge e en 1769 pola Universidade de Oxford, corrixindo unha enorme número de erros de impresión, actualización ortográfica (como sinnes a sins ), uso de maiúsculas (de Espírito Santo a Espírito Santo) e puntuación estandarizada. O texto da edición de 1769 é o que se ve na maioría das Biblias KJV de hoxe.
  • A medida que a igrexa de Inglaterra pasou a unha influencia máis puritana, o Parlamento prohibiu a lectura dos libros apócrifos nas igrexas en 1644. Pouco despois, as edicións da KJV sen estes libros foron publicados, e a maioría das edicións da KJV desde entón non os teñen.

Traducións da Biblia máis recentes

  • NIV (Nova Versión Internacional) é o número 1 na lista de máis vendidos, a partir de abril 2021. FoiMelvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen é un apaixonado crente na palabra de Deus e un estudante dedicado da Biblia. Con máis de 10 anos de experiencia servindo en varios ministerios, Melvin desenvolveu un profundo aprecio polo poder transformador das Escrituras na vida cotiá. Licenciado en Teoloxía por unha reputada facultade cristiá e actualmente está cursando un máster en estudos bíblicos. Como autor e blogueiro, a misión de Melvin é axudar ás persoas a adquirir unha maior comprensión das Escrituras e aplicar verdades eternas á súa vida diaria. Cando non está escribindo, Melvin gústalle pasar tempo coa súa familia, explorar novos lugares e participar no servizo comunitario.