Tradución da Biblia NRSV vs NIV: (10 diferenzas épicas para coñecer)

Tradución da Biblia NRSV vs NIV: (10 diferenzas épicas para coñecer)
Melvin Allen

As Biblias NRSV e NIV adoptan enfoques diferentes para traducir a Palabra de Deus e facelo lexible para a xente moderna. Bótalle un ollo ás diferenzas e semellanzas para comprender mellor cada versión e atopar a que mellor se adapta ás túas necesidades. Ambos ofrecen opcións únicas dignas de destacar.

Orixe do NRSV vs. NIV

NRSV

O NRSV é principalmente unha tradución palabra por palabra da Biblia que é a tradución máis utilizada nos estudos bíblicos a nivel universitario. . Unha das súas características distintivas é que foi traducida por un grupo de eruditos, incluíndo cristiáns protestantes, católicos romanos e ortodoxos orientais. Por esta razón, está en gran parte libre de prexuízos cara a calquera tradición cristiá.

É relativamente sinxelo de ler, pero conserva o suficiente sabor distintivo do hebreo e do grego como para facerche unha pausa para lembrar que o libro da Biblia foi escrito noutras linguas e culturas coas súas propias formas de pensar. Publicada orixinalmente en 1989 polo Consello Nacional, esta versión é unha revisión da versión estándar revisada.

NIV

The New International Version foi formada pola National Association of Evangelicals, que formou un comité en 1956 para avaliar o valor dunha tradución ao inglés americano común. A NIV é, con diferenza, a tradución da Biblia en inglés máis popular que se usa hoxe en día. IsoMetodistas, pentecostais e igrexas no medio oeste e oeste.

  • Max Lucado, co-pastor da Igrexa de Oak Hills en San Antonio, Texas
  • Mark Young, presidente do Seminario de Denver
  • Daniel Wallace, profesor de Novo Testamento Estudos, Seminario Teolóxico de Dallas

Estude Biblias para escoller entre a NRSV e a NIV

Unha Biblia de estudo boa axúdache a comprender as pasaxes bíblicas a través de notas de estudo que explican palabras, frases, ideas espirituais, artigos de actualidade e axudas visuais como mapas, gráficos, ilustracións, liñas de tempo e táboas. Aquí tes algúns dos mellores das versións NRSV e NIV.

Ver tamén: 70 Principais versículos da Biblia sobre a resistencia e a forza (fe)

Best NRSV Study Bibles

The New Interpreter's Study Bible incorpora excelentes notas de estudo nunha Biblia NRSV baseándose no destacado comentario bíblico do New Interpreter serie. Ofrece o maior número de comentarios, polo que é un excelente complemento para estudantes e estudosos.

O Estudo Access NRSV descríbese como "un recurso para estudantes da Biblia principiantes". Está dirixido a lectores novatos que tamén queren pensar un pouco máis académicamente. Non obstante, a edición máis recente só se ofrece en rústica.

A Biblia de estudo do Discipulado é a Biblia de estudo NRSV máis fácil de usar e inclúe notas completas de capítulos. Aínda que os seus editores son académicos competentes, a súa escrita segue sendo accesible. As notas tamén limitan a exposición do lectorestudo bíblico, que pode ser confuso para os lectores menos expertos.

As mellores biblias de estudo NIV

NIV Zondervan Study Bible é enorme e chea de información útil cun estudo a toda cor guías e contribucións de destacados estudiosos da Biblia. Non obstante, o enorme tamaño fai que esta versión funcione mellor na casa. Cada vez que leas esta Biblia de estudo, aprenderás algo novo e te achegarás máis a Deus e á súa verdade.

A Biblia de estudo de antecedentes culturais é unha opción fantástica se tes curiosidade pola historia e a cultura dos autores da Biblia. . Ofrece información sobre os antecedentes e a cultura do escritor, así como a cultura do período e os antecedentes dos espectadores obxectivo dos autores nese momento. É unha ferramenta de estudo fantástica se queres profundizar nas Escrituras ou se estás comezando e queres facelo ben a primeira vez.

A Biblia de Estudo Quest foi escrita coa intención de permitir aos lectores ofrecer ás persoas solucións a dilemas difíciles da vida. Esta Biblia de estudo é distintiva xa que foi construída utilizando comentarios de máis de 1.000 persoas e foi elaborada por académicos e autores de reputación internacional. As notas desta versión actualízanse con frecuencia.

Outras traducións da Biblia

Aquí tes unha rápida introdución a outras tres traducións da Biblia principais para axudarche a decidir se unha destas versións mellor se adapte ás súas necesidades.

Ver tamén: 25 versículos bíblicos importantes sobre escusas

ESV (versión estándar en inglés)

A edición de 1971 da versión estándar revisada (RSV) actualizouse para crear a versión estándar en inglés (ESV), con novas edicións en 2001 e 2008. Inclúe comentarios cristiáns evanxélicos e artigos con fontes como o Texto Masorético, os Rollos do Mar Morto e outros manuscritos orixinais que se empregaron para traducir pasaxes difíciles. Cun nivel de lectura de 8º a 10º, é unha boa versión para principiantes, adolescentes e nenos. Non obstante, a versión usa unha tradución palabra por palabra estrita que funciona mellor para o estudo.

NLT (New Living Translation)

A NLT traduce a Biblia a un inglés sinxelo e moderno. Tyndale House publicou NLT en 1996 con novas revisións en 2004, 2007, 2008 e 2009. O seu obxectivo era "aumentar o nivel de precisión sen sacrificar a calidade do texto doado de entender". Os alumnos de sexto en diante poden ler facilmente esta tradución. A NLT interpreta en lugar de traducir cando enfatiza a equivalencia dinámica sobre a equivalencia formal.

NKJV (New King James Version)

Foron necesarios sete anos para desenvolver unha tradución actual de a versión King James. Os máis novos estudos de arqueoloxía, lingüística e textuais utilizáronse para traducir os textos grego, hebreo e arameo con revisións e traducións que abarcan desde 1979 ata 1982. A NIV mellora o arcaico da KJV.linguaxe mantendo a súa beleza e elocuencia cunha tradución palabra por palabra. Non obstante, a New King James Version baséase no Textus Receptus en lugar de compilacións de manuscritos máis recentes e usa "equivalencia completa", que pode ocultar palabras literais.

Que tradución da Biblia debo escoller entre o NRSV e o NRSV. a NIV?

A mellor tradución da Biblia é a que che gusta ler, memorizar e estudar. Por iso, mira moitas traducións antes de mercar e mira os materiais de estudo, os mapas e outros formatos. Ademais, debes determinar se prefires unha tradución pensada ou palabra por palabra, xa que isto pode facilmente tomar a decisión por ti.

Aínda que o NRSV funciona ben para aqueles que queren unha comprensión máis profunda da Palabra, a NIV é lexible e reflicte o idioma inglés moderno. Ademais, escolle a versión que funcione co teu nivel de lectura. Mergúllate nunha nova versión, pero non te limites; podes ter tantas versións da Biblia como queiras!

xeralmente favorece o enfoque de tradución pensada por pensamento e adoita ser unha Biblia bastante fácil de ler cunha tradución protestante e moderadamente conservadora.

A versión orixinal da NIV completouse en 1984, que é a versión de moitos. a xente pensa como a NIV. Pero en 2011, o NIV foi revisado significativamente para reflectir as últimas bolsas e cambios no idioma inglés. Como resultado, é máis fácil de ler que o NRSV ou outra tradución.

Lexibilidade do NRSV e do NIV

NRSV

O NRSV está nun nivel de lectura de once anos. A lectura desta tradución pode ser máis difícil porque se trata dunha tradución palabra por palabra que mestura diferentes traducións académicas. Non obstante, existen algunhas versións para facilitar a lectura da versión.

NIV

A NIV foi escrita para ser fácil de ler traducindo pensamento por pensamento. Só a Nova tradución literal (NLT) é máis fácil que esta versión que incluso os alumnos de 7º poden ler con facilidade. Outras variacións da NIV reducen o nivel de grao, polo que esta versión funciona ben para as Biblias para nenos ou para estudar.

Diferenzas na tradución da Biblia

Hai dous métodos estándar para traducir Biblias que provocan diferenzas. Un deles é un esforzo por aproximar o máis aproximado á forma e estrutura da lingua orixinal, xa sexa o hebreo, o arameo ou o grego. O método alternativo intentatraducir a lingua orixinal de forma máis dinámica, prestando menos atención á tradución palabra por palabra e máis atención á transmisión das ideas principais.

NRSV

A nova versión estándar revisada é un esforzo colaborativo de cristiáns protestantes, católicos romanos e ortodoxos orientais. O NRSV esfórzase por manter unha tradución palabra por palabra na medida do posible mantendo unha tradución literal con certa liberdade. Finalmente, o NRSV inclúe linguaxe inclusiva e neutral de xénero.

NIV

A NIV é un esforzo de tradución no que participan tradutores dunha gran variedade de denominacións protestantes que comparten unha dedicación á Palabra de Deus. Por este motivo, optan por evitar unha edición palabra por palabra e céntranse nunha tradución pensada por pensamento que sexa máis fácil de entender e seguir para os lectores. Por último, as versións máis antigas do NIV mantiñan unha linguaxe específica de xénero, mentres que a versión de 2011 tiña máis inclusión de xénero.

Comparación de versículos da Biblia entre a NRSV e a NIV

NRSV

Xénese 2:4 Estas son as xeracións dos ceos e a terra cando foron creadas. O día en que o Señor Deus fixo a terra e os ceos.

Gálatas 3:3 ¿Es tan tolo? Comezando co Espírito, estás rematando coa carne?

Hebreos 12:28 "Por tanto, xa que recibimos un reino que non se pode abalar, demos grazas,que ofrecemos a Deus unha adoración aceptable con reverencia e temor.”

Mateo 5:32 “Pero eu dígovos que quen se divorcia da súa muller, a non ser por motivos de impiedade, fai que cometa adulterio; e quen se casa cunha muller divorciada, comete adulterio."

1 Timoteo 2:12 "Non permita que ningunha muller ensine nin teña autoridade sobre un home; ela debe calar."

Mateo 5:9 "Felices os pacificadores, porque serán chamados fillos de Deus."

Marcos 6:12 "Entón saíron e proclamaron. para que todos se arrepintan."

Lucas 17:3 "¡Estade atentos! Se outro discípulo peca, debes reprender ao ofensor, e se hai arrepentimento, debes perdoar".

Romanos 12:2 "Non vos conformeis a este mundo, senón transformaos mediante a renovación das vosas mentes, para que discernín cal é a vontade de Deus: o que é bo, agradable e perfecto".

Gálatas 5:17 "Vive polo Espírito, digo, e non satisfaga os desexos da carne."

Santiago 5:15 "A oración da fe salvará aos enfermos, e o Señor resucitaraos; e quen cometeu pecados será perdoado."

Proverbios 3:5 "Confía no Señor con todo o teu corazón e non confíes no teu propio perspicaz."

1 Corintios 8: 6 "Pero para nós hai un só Deus, o Pai, de quen son todas as cousas e para quen existimos, e un só Señor, Xesucristo, polo que son todas as cousas e polo que existimos". (Probada existencia de Deus)

Isaías 54:10 "Porque os montes poden afastarse e os outeiros se moverán, pero o meu amor non se apartará de ti, e o meu pacto de paz non será eliminado. , di o Señor, que ten compaixón de ti". (O amor de Deus na Biblia)

Salmo 33:11 "O consello do Señor permanece para sempre, os pensamentos do seu corazón para todas as xeracións."

NIV

Xénese 2:4 "Este é o relato dos ceos e da terra cando foron creados, cando o Señor Deus fixo a terra e os ceos."

Gálatas. 3:3 "Es tan tolo? Despois de comezar por medio do Espírito, estás agora intentando rematar por medio da carne?"

Hebreos 12:28 "Por iso, xa que estamos recibindo un reino que non se pode abalar, sexamos agradecidos, e así adorar a Deus de forma aceptable con reverencia e temor”. (Versos sobre a adoración)

Mateo 5:32 "Pero dígovos que quen se divorcia da súa muller, salvo por inmoralidade sexual, faia vítima de adulterio, e quen se casa con a muller divorciada comete adulterio". (O divorcio na Biblia)

1 Timoteo 2:12″ Non permito que unha muller enseñe nin asuma autoridade sobre un home; debe estar quieta."

Mateo 5:9 "Dichosos os pacificadores, porque serán chamados fillos de Deus."

Marcos 6:12 "Saíron e predicaron aquela xente. debería arrepentirse". ( Versos de arrepentimento )

Lucas 17:3 "Entón, miravós mesmos. Se o teu irmán peca, repréndao, e se se arrepinte, perdóao."

Romanos 12:2 "Non te conformes máis ao modelo deste mundo, senón transformate coa renovación da túa mente. Entón poderás probar e aprobar cal é a vontade de Deus: a súa boa, agradable e perfecta vontade."

Gálatas 5:17 "Entón digo: vive polo Espírito, e non satisfarás os desexos. da natureza pecaminosa."

Santiago 5:15 "E a oración ofrecida con fe sanará o enfermo; o Señor resucitarao."

Proverbios 3:5 "Confía no Señor con todo o teu corazón e non te apoies no teu propio entendemento."

1 Corintios 8:6 "aínda porque nós non hai máis que un Deus, o Pai, de quen todas as cousas veu e para quen vivimos; e non hai máis que un Señor, Xesucristo, polo cal todas as cousas foron e polo que vivimos. "

Isaías 54:10 "Aínda que os montes se estremezan e os outeiros se trasladen, o meu amor eterno por ti. non se estremecerá nin se quitará o meu pacto de paz", di o Señor, que ten compaixón de ti."

Salmo 33:11 "Pero os plans do Señor permanecen firmes para sempre, os propósitos do seu corazón. a través de todas as xeracións.”

Revisións

NRSV

A NRSV comezou como a Versión Estándar Revisada antes de converterse na Nova Revisada. Estándar en 1989. En novembro de 2021, a versión lanzou unha revisión chamada Nova versión estándar revisada, actualizadaEdición (NRSV-UE). Ademais, unha versión internacional chamada New Revised Standard Version Anglicized para proporcionar unha tradución ao inglés británico xunto con versións católicas en cada forma de inglés.

NIV

O primeiro A versión do NIV chegou en 1956, cunha revisión menor en 1984. Unha versión en inglés británico quedou dispoñible en 1996 ao mesmo tempo que chegou unha versión en inglés americano máis fácil de ler. A tradución pasou por máis revisións menores en 1999. Non obstante, en 2005 chegou unha revisión máis ampla centrada na inclusión de xénero, chamada Today's New International Version. Finalmente, en 2011 unha nova versión eliminou parte da linguaxe de xénero.

Público obxectivo de cada tradución da Biblia

NRSV

O NRSV está dirixido a unha ampla gama de cristiáns, incluídos os protestantes público, católico e ortodoxo. Ademais, aqueles que buscan unha tradución literal de varios estudosos atoparán que esta é unha excelente Biblia de estudo.

NIV

A NIV diríxese ao público evanxélico e aos máis novos xa que é máis fácil de ler. Ademais, a maioría dos novos cristiáns consideran que esta versión pensada é máis fácil de ler xa que é máis fácil de ler en grandes doses.

Popularidade

NRSV

Como tradución palabra por palabra, o NRSV non ocupa un lugar destacado na Biblia cadro de traducións elaborado pola Asociación de Editores Cristianos Evangélicos(ECPA). Como a versión inclúe algúns apócrifos, desfasa aos cristiáns. Moitos cristiáns escollen as versións que creceron lendo e moitas veces escollen o pensamento para as traducións do pensamento. Os estudantes e estudosos están máis inclinados a escoller o NRSV.

NIV

Segundo a Asociación de Editores Cristianos Evanxélicos (ECPA), a tradución da NIV mantén unha gran popularidade debido á súa facilidade de lectura. Moitas veces, a Nova Versión Internacional ocupa os primeiros postos.

Pros e contras de ambos

A maioría das Biblias inglesas modernas omiten ata 16 versículos da Biblia das súas traducións, o que pode ser un pro ou un contra. As traducións máis recentes tentan representar con autenticidade o que escribiron orixinalmente os escritores bíblicos, o que implica eliminar contido non orixinal.

NRSV

En xeral, a Nova Versión estándar revisada é unha versión precisa. Tradución da Biblia con poucas diferenzas significativas doutros formatos. Non obstante, a Nova Versión Estándar Revisada é unha tradución fiable da Biblia ao inglés en xeral. Non obstante, a maioría dos cristiáns conservadores e evanxélicos non adoptaron o NRSV xa que ten unha versión católica (que inclúe os apócrifos) e algunhas das súas traducións inclúen o xénero. Moitos non estudosos tamén critican o NRSV polo seu formato difícil e tosco.

NIV

A lexibilidade da Nova Versión Internacional é sen dúbida a súa mellor vantaxe. O inglés usado no NIV éclaro, fluído e sinxelo de ler. Non obstante, a versión ten o inconveniente de centrarse na interpretación e non nunha tradución literal. En moitos casos, o NIV probablemente proporciona a interrupción correcta, pero iso perde o propósito. Os principais problemas con esta versión da Biblia son a inclusión dunha linguaxe de xénero neutral e a esixencia de interpretación en lugar de tradución para retratar unha versión culturalmente máis sensible ou politicamente correcta.

Pastores

Pastores que usan NRSV

O NRSV frecuenta moitas denominacións eclesiásticas, incluíndo a Igrexa Episcopal, a Metodista Unida Igrexa, a Igrexa Evanxélica Luterana en América, a Igrexa Cristiá (Discípulos de Cristo) e a Igrexa Presbiteriana, a Igrexa Unida de Cristo e a Igrexa Reformada en América. As igrexas do nordeste teñen máis probabilidades de usar esta versión. Moitos pastores coñecidos usan a versión, incluíndo:

– O bispo William H. Willimon, a Conferencia Norte de Alabama da Igrexa Metodista Unida.

– Richard J. Foster, pastor en Quaker ( Amigos) igrexas.

  • Barbara Brown Taylor, sacerdote episcopal, profesora actual ou antiga no Piedmont College, Emory University, Mercer University, Columbia Seminary e Oblate School of Theology

Pastores que usan a NIV:

Moitos pastores famosos e coñecidos usan a tradución da NIV, incluídos os bautistas do sur,
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen é un apaixonado crente na palabra de Deus e un estudante dedicado da Biblia. Con máis de 10 anos de experiencia servindo en varios ministerios, Melvin desenvolveu un profundo aprecio polo poder transformador das Escrituras na vida cotiá. Licenciado en Teoloxía por unha reputada facultade cristiá e actualmente está cursando un máster en estudos bíblicos. Como autor e blogueiro, a misión de Melvin é axudar ás persoas a adquirir unha maior comprensión das Escrituras e aplicar verdades eternas á súa vida diaria. Cando non está escribindo, Melvin gústalle pasar tempo coa súa familia, explorar novos lugares e participar no servizo comunitario.