NIV VS ESV Bibliafordítás (11 nagy különbség, amit tudnod kell)

NIV VS ESV Bibliafordítás (11 nagy különbség, amit tudnod kell)
Melvin Allen

Egyesek között nagy vita folyik arról, hogy melyik a legjobb fordítás. Egyesek szeretik az ESV-t, NKJV-t, NIV-t, NLT-t, KJV-t stb.

A válasz bonyolult, ma azonban két népszerű bibliafordítást hasonlítunk össze, az NIV és az ESV Bibliát.

Eredet

NIV - Az Új nemzetközi változat a Biblia angol nyelvű fordítása. 1965-ben a Keresztyén Református Egyház és az Evangélikusok Nemzeti Szövetségének különböző bizottságai találkoztak. Egy felekezeteken átívelő és nemzetközi csoport volt. Az első nyomtatás 1978-ban történt.

Lásd még: 25 fontos bibliai vers a bujaságról

ESV - Az English Standard Version 1971-ben jelent meg, a Revised Standard Version módosított változata. A fordítók csoportja azért hozta létre, hogy az eredeti szöveg nagyon szó szerinti fordítását készítse el.

Olvashatóság

NIV - A fordítók célja az volt, hogy egyensúlyt teremtsenek az olvashatóság és a szó szerinti tartalom között.

ESV - A fordítók igyekeztek nagyon szó szerinti fordítást készíteni a szövegről. Bár az ESV nagyon könnyen olvasható, egy kicsit intellektuálisabb hangzású, mint az NIV.

A fordítások olvashatóságában alig lenne különbség.

Biblia fordítási különbségek

NIV - A fordítók célja az volt, hogy "pontos, szép, világos és méltóságteljes fordítást készítsenek, amely alkalmas nyilvános és magánolvasásra, tanításra, prédikációra, memorizálásra és liturgikus használatra." A fordítás arról ismert, hogy "gondolat a gondolatért" vagy "dinamikus ekvivalencia" fordítás, nem pedig "szóról szóra" fordítás.

ESV - E kettő közül ez a változat áll a legközelebb a héber Biblia eredeti szövegéhez. Ez a héber szöveg szó szerinti fordítása. A fordítók a "szóról szóra" pontosságra helyezik a hangsúlyt.

Biblia versek összehasonlítása

NIV

János 17:4 "Dicsőséget szereztem neked a földön azzal, hogy elvégeztem a munkát, amelyet rám bíztál."

János 17:25 "Igazságos Atyám, bár a világ nem ismer téged, én ismerlek téged, és ők tudják, hogy te küldtél engem."

János 17:20 "Az én imádságom nem csak értük van, hanem azokért is imádkozom, akik az ő üzenetük által hisznek majd bennem."

1Mózes 1:2 "A föld pedig alaktalan és üres volt, sötétség borította a mélység felszínét, és Isten Lelke lebegett a vizek felett."

Efézus 6:18 "És imádkozzatok Lélekben minden alkalommal mindenféle imával és kéréssel. Ennek tudatában legyetek éberek, és mindig imádkozzatok az Úr egész népéért".

1Sámuel 13:4 "Hallotta tehát egész Izrael a hírt: "Saul megtámadta a filiszteusok előőrsét, és most Izrael ellenszenvessé vált a filiszteusok előtt." És a népet összehívták, hogy Saulhoz és Gilgálhoz menjenek." A népet pedig a filiszteusok meghívták.

1 János 3:8 "Aki bűnös dolgokat cselekszik, az ördögtől való, mert az ördög kezdettől fogva vétkezik. Azért jelent meg az Isten Fia, hogy az ördög művét megsemmisítse." (1 János 3:8).

Róma 3:20 "Ezért senki sem a törvény cselekedetei által válik igazzá Isten előtt; hanem a törvény által tudatosul bennünk a bűnünk."

1János 4:16 "Így ismerjük meg és támaszkodunk az Isten irántunk való szeretetére. Isten maga a szeretet. Aki szeretetben él, az Istenben él, és Isten őbenne."

ESV

János 17:4 "Megdicsőítettelek téged a földön, mert elvégeztem azt a munkát, amelyet rám bíztál."

János 17:25 "Igazságos Atyám, ha a világ nem is ismer téged, én ismerlek téged, és ezek tudják, hogy te küldtél engem".

János 17:20 "Nem csak ezekért kérem, hanem azokért is, akik hisznek bennem az ő igéjük által."

1Mózes 1:2 "A föld forma nélkül való volt és üres, és sötétség volt a mélység színén. És az Isten Lelke lebegett a vizek színén."

Efézusbeliekhez 6:18 "Minden időben imádkozzatok a Lélekben, minden imádsággal és könyörgéssel. Annak érdekében legyetek éberek teljes kitartással, könyörögve minden szentekért".

1Sámuel 13:4 "És hallotta egész Izrael, hogy azt beszélik, hogy Saul legyőzte a filiszteusok helyőrségét, és azt is, hogy Izrael bűz lett a filiszteusok számára. És a népet hívták, hogy csatlakozzék Saulhoz Gilgálban." És a népet hívták.

1János 3:8 "Aki a bűnözést gyakorolja, az ördögtől való, mert az ördög kezdettől fogva bűnözik. Azért jelent meg az Isten Fia, hogy az ördög cselekedeteit megsemmisítse."

Róma 3:20 "Mert a törvény cselekedeteiből senki sem igazul meg előtte, mert a törvény által a bűn megismerése jön."

1János 4:16 "Így ismertük meg és hittük el az Isten irántunk való szeretetét. Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten is benne marad."

Felülvizsgálatok

NIV - Volt néhány átdolgozás. A New International Version UK, a The New International Reader's Version és a Today's New International Version. Ez utóbbi megváltoztatta a névmásokat, hogy a nemek közötti nagyobb befogadás érdekében. Ezt nagy kritika érte, és 2009-ben kikerült a nyomtatásból.

ESV - 2007-ben jelent meg az első revízió. 2011-ben a Crossway kiadott egy második revíziót. 2016-ban aztán megjelent az ESV Permanent Text Edition. 2017-ben egy olyan változat jött ki, amely tartalmazza az Apokrifeket.

Célközönség

NIV - Az NIV-et gyakran választják gyermekek, fiatalok és felnőttek számára egyaránt.

ESV - Amint azt az ESV vs NASB összehasonlító cikkben említettük, ez a bibliafordítás jó az általános közönség számára.

Népszerűség

NIV - Ez a bibliafordítás több mint 450 millió példányban jelent meg nyomtatásban, és ez az első olyan nagy fordítás, amely eltér a KJV-től.

ESV - Ez az egyik legnépszerűbb bibliafordítás a piacon.

Mindkettő előnyei és hátrányai

NIV - Ez a fordítás nagyon természetes hangulatú, és rendkívül könnyen érthető. Nagyon természetes az olvasás folyamata. Azonban sok mindent feláldoztak. Úgy tűnik, hogy néhány értelmező a saját fordítását erőltette rá a szövegre, szavakat adva hozzá vagy kivonva belőle, hogy hű maradjon ahhoz, amit a szöveg szellemének gondolt.

ESV - Ez a fordítás könnyen érthető, mégis nagyon szó szerinti fordítás. A régebbi fordításokban használt teológiai kifejezések közül sokat megtart. Ez az egyik legszó szerinti fordítás. A régebbi fordítások művészi szépségének egy része azonban elveszik ebben a fordításban. Néhányan túl archaikusnak találják a nyelvezetet néhány versben.

Lásd még: 150 bátorító bibliai vers Isten irántunk való szeretetéről

Lelkipásztorok

Lelkipásztorok, akik az NIV-et használják - David Platt, Max Lucado, Rick Warren, Charles Stanley.

Az ESV-t használó lelkészek - John Piper, Albert Mohler, R. Kent Hughes, R. C. Sproul, Ravi Zacharias, Francis Chan, Matt Chandler, Bryan Chapell, Kevin DeYoung.

Választható tanulmányi Bibliák

A legjobb NIV tanulmányi Bibliák

  • Az NIV Életalkalmazási Tanulmányi Biblia
  • Az NIV Régészeti Biblia
  • NIV Zondervan Tanulmányi Biblia

A legjobb ESV tanulmányi Bibliák

  • Az ESV Tanulmányi Biblia
  • A Reformáció Tanulmányi Biblia

Más bibliafordítások

2019 októberéig a Bibliát 698 nyelvre fordították le. Az Újszövetséget 1548 nyelvre fordították le. A Biblia egyes részeit pedig 3384 nyelvre fordították le. Számos más fordítást is használhatunk, például a NASB fordítást.

Melyik bibliafordítást válasszam?

Végső soron a fordítások közötti választás személyes döntés. Végezze el a kutatást, és imádkozzon, hogy melyiket használja.
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen szenvedélyes híve Isten szavának, és elkötelezett tanulmányozója a Bibliának. Több mint 10 éves, különböző szolgálatokban szerzett tapasztalattal Melvin mélyen megbecsüli a Szentírás átalakító erejét a mindennapi életben. Bachelor fokozatot szerzett teológiából egy jó hírű keresztény főiskolán, jelenleg pedig bibliatudományi mesterképzést folytat. Szerzőként és bloggerként Melvin küldetése, hogy segítsen az egyéneknek jobban megérteni a Szentírást, és alkalmazza az időtlen igazságokat mindennapi életükben. Amikor nem ír, Melvin szívesen tölt időt a családjával, új helyeket fedez fel, és részt vesz a közösségi szolgálatban.