NIV VS ESV Bible Translation (11 Pangunahing Pagkakaiba na Dapat Malaman)

NIV VS ESV Bible Translation (11 Pangunahing Pagkakaiba na Dapat Malaman)
Melvin Allen

May isang mahusay na debate sa ilang mga tao kung aling pagsasalin ang pinakamahusay. Gustung-gusto ng ilang tao ang ESV, NKJV, NIV, NLT, KJV, atbp.

Ang sagot ay kumplikado. Gayunpaman, ngayon ay pinaghahambing natin ang dalawang sikat na pagsasalin ng Bibliya, ang NIV at ang ESV Bible.

Origin

NIV – Ang New International Version ay isang salin ng Bibliya sa Ingles. Noong 1965, nagpulong ang iba't ibang komite mula sa Christian Reformed Church at National Association of Evangelicals. Sila ay isang trans-denominasyonal at internasyonal na grupo. Ang unang pag-imprenta ay isinagawa noong 1978.

ESV – Ang English Standard Version ay ipinakilala noong 1971. Ito ay isang binagong bersyon ng Revised Standard Version. Nilikha ito ng grupo ng mga tagapagsalin upang makagawa ng isang napaka-literal na pagsasalin ng orihinal na teksto.

Kakayahang mabasa

NIV – Ang layunin ng mga tagapagsalin ay balansehin ang pagiging madaling mabasa at nilalaman ng salita para sa salita.

ESV – Tinangka ng mga tagapagsalin na gumawa ng napaka-literal na pagsasalin ng teksto. Bagama't napakadaling basahin ng ESV, nakakatugon ito ng kaunti pang intelektwal na tunog kaysa sa NIV.

Magkakaroon ng napakakaunting pagkakaiba sa pagiging madaling mabasa ng alinman sa mga pagsasaling ito.

Mga pagkakaiba sa pagsasalin ng Bibliya

NIV – Ang layunin ng mga tagapagsalin ay lumikha ng isang “tumpak, maganda, malinaw, at marangalpagsasalin na angkop para sa pampubliko at pribadong pagbabasa, pagtuturo, pangangaral, pagsasaulo, at paggamit sa liturhiya.” Kilala ito sa pagsasalin nitong "thought for thought" o "dynamic equivalence" sa halip na isang "salita para sa salita."

ESV – Sa dalawang ito, ang bersyon na ito ang pinakamalapit sa orihinal na teksto ng Bibliyang Hebreo. Ito ay literal na salin ng tekstong Hebreo. Binibigyang-diin ng mga tagapagsalin ang "salita-sa-salita" na katumpakan.

Paghahambing ng mga Talata ng Bibliya

NIV

Tingnan din: Totoo ba ang Voodoo? Ano ang relihiyon ng Voodoo? (5 Nakakatakot na Katotohanan)

Juan 17:4 “Dinala kita ng kaluwalhatian sa lupa sa pamamagitan ng pagkumpleto ng gawain ibinigay mo sa akin na gawin ko.”

Juan 17:25 “Matuwid na Ama, kahit hindi ka kilala ng mundo, kilala kita, at alam nila na ikaw ang nagpadala sa akin.”

Juan 17:20 “Ang panalangin ko ay hindi para sa kanila lamang. Idinadalangin ko rin ang mga magsisisampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang mensahe.”

Genesis 1:2 “Ngayon ang lupa ay walang anyo at walang laman, ang kadiliman ay nasa ibabaw ng kalaliman, at ang Espiritu ng Diyos ay umiikot. sa ibabaw ng tubig.”

Efeso 6:18 “At manalangin sa Espiritu sa lahat ng pagkakataon na may lahat ng uri ng panalangin at kahilingan. Sa pag-iisip na ito, maging alerto at patuloy na manalangin para sa buong bayan ng Panginoon.”

1 Samuel 13:4 “Kaya narinig ng buong Israel ang balita: 'Nilusob ni Saul ang guwardiya ng mga Filisteo, at ngayon ang Israel ay nasakop. maging kasuklam-suklam sa mga Filisteo.’ At ang mga tao ay tinawag na sumama kay Saul at Gilgal.”

1 Juan 3:8 “Ang gumagawa ng makasalanan ay sa mgadiyablo, sapagkat ang diyablo ay nagkakasala mula pa noong una. Ang dahilan kung bakit nagpakita ang Anak ng Diyos ay upang sirain ang gawain ng diyablo.”

Roma 3:20 “Kaya't walang sinumang ipahahayag na matuwid sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan; sa halip, sa pamamagitan ng kautusan ay nababatid natin ang ating kasalanan.”

1 Juan 4:16 “At sa gayon nalalaman natin at umaasa tayo sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang sinumang nabubuhay sa pag-ibig ay nabubuhay sa Diyos, at ang Diyos sa kanila.”

ESV

Juan 17:4 “Niluwalhati kita sa lupa, nang magawa ko ang gawaing iyong ginawa. ibinigay sa akin na gawin.”

Juan 17:25 “O Amang matuwid, kahit na hindi ka nakikilala ng mundo, nakikilala kita, at nalalaman ng mga ito na ikaw ang nagsugo sa akin.”

Juan 17:20 “Hindi lamang ang mga ito ang hinihiling ko, kundi pati ang mga mananampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita.”

Genesis 1:2 “Ang lupa ay walang anyo at walang laman, at ang kadiliman ay natapos na. ang mukha ng malalim. At ang Espiritu ng Diyos ay pumapalibot sa ibabaw ng tubig.”

Efeso 6:18 “Nananalangin sa lahat ng oras sa Espiritu, na may buong panalangin at pagsusumamo. Sa layuning iyon, manatiling alerto nang buong pagtitiyaga, na nananalangin para sa lahat ng mga banal.”

1 Samuel 13:4 “At narinig ng buong Israel na sinabi na natalo ni Saul ang garison ng mga Filisteo, at gayundin ang Israel. naging baho sa mga Filisteo. At tinawag ang mga tao na sumama kay Saul sa Gilgal.”

1 Juan 3:8 “Ang sinumang gumagawa ng kasalanan ay mula saang diyablo, sapagkat ang diyablo ay nagkakasala mula pa noong una. Ang dahilan kung bakit nagpakita ang Anak ng Diyos ay upang sirain ang mga gawa ng diyablo.”

Roma 3:20 “Sapagkat sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan ay walang tao na aaring-ganapin sa kanyang paningin, sapagkat sa pamamagitan ng kautusan ay dumarating ang kaalaman. ng kasalanan.”

1 Juan 4:16 “Kaya nalaman natin at naniwala tayo sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig, at ang sinumang nananatili sa pag-ibig ay nananatili sa Diyos, at ang Diyos ay nananatili sa kanya.”

Revisions

NIV – Nagkaroon ng ilang mga rebisyon. Ang New International Version UK, The New International Reader's Version, at Today's New International Version. Ang huli ay nagbago ng mga panghalip upang lumikha ng higit na pagiging kasama ng kasarian. Ito ang naging paksa ng matinding pagpuna at hindi na nai-print noong 2009.

ESV – Noong 2007 lumabas ang unang rebisyon. Noong 2011 naglathala ang Crossway ng pangalawang rebisyon. Pagkatapos noong 2016 ay lumabas ang ESV Permanent Text Edition. Noong 2017 lumabas ang isang bersyon na kasama ang Apocrypha.

Target na Audience

NIV – Ang NIV ay madalas na pinipili para sa mga bata, kabataan, at pati na rin sa mga nasa hustong gulang.

ESV – Gaya ng nabanggit sa artikulo ng paghahambing ng ESV vs NASB, ang pagsasalin ng Bibliya na ito ay mainam para sa pangkalahatang paggamit ng madla.

Popularity

NIV – Ang pagsasalin ng Bibliya na ito ay may higit sa 450 milyong kopya na naka-print. Ito ang unang pangunahing pagsasalin na umalis mula sa KJV.

ESV – Isa ito sa pinakasikat na pagsasalin ng Bibliya sa merkado.

Mga kalamangan at kahinaan ng parehong

NIV – Ang pagsasaling ito ay may napakanatural na pakiramdam at napakadaling maunawaan. Ito ay may napakanatural na daloy sa pagbabasa. Gayunpaman, marami ang isinakripisyo. Ang ilan sa mga interpretasyon ay tila nagpataw ng kanilang sariling pagsasalin sa teksto sa pamamagitan ng pagdaragdag o pagbabawas ng mga salita sa pagsisikap na manatiling tapat sa inaakala nilang diwa ng teksto.

ESV – Ang pagsasaling ito ay madaling maunawaan ngunit literal na isinalin. Pinapanatili nito ang marami sa mga teolohikong termino na ginamit sa mas lumang mga pagsasalin. Ito ay isa sa mga pinaka 'salita-sa-salita' na pagsasalin na magagamit. Gayunpaman, ang ilan sa mga artistikong kagandahan ng mas lumang mga pagsasalin ay nawala sa pagsasalin na ito. Nakikita ng ilang tao na masyadong archaic ang wika sa ilang mga bersikulo.

Mga Pastor

Mga Pastor na gumagamit ng NIV – David Platt, Max Lucado, Rick Warren, Charles Stanley.

Mga pastor na gumagamit ng ESV – John Piper, Albert Mohler, R. Kent Hughes, R. C. Sproul, Ravi Zacharias, Francis Chan, Matt Chandler, Bryan Chapell, Kevin DeYoung.

Pag-aaral Mga Bibliyang pipiliin

Pinakamahusay na NIV Study Bible

  • Ang NIV Life Application Study Bible
  • Ang NIV Archaeology Bible
  • NIV Zondervan Study Bible

Pinakamahusay na ESV Study Bible

  • Ang ESV Study Bibliya
  • AngReformation Study Bible

Iba pang mga salin ng Bibliya

Noong Oktubre 2019, naisalin na ang Bibliya sa 698 na wika. Ang Bagong Tipan ay naisalin na sa 1548 na wika. At ang ilang bahagi ng Bibliya ay isinalin sa 3,384 na wika. Mayroong ilang iba pang mga pagsasalin na gagamitin tulad ng NASB Translation.

Tingnan din: 30 Nakakatakot na Mga Talata sa Bibliya Tungkol sa Impiyerno (Ang Walang Hanggang Lawa ng Apoy)

Aling pagsasalin ng Bibliya ang dapat kong piliin?

Sa huli, ang pagpili sa pagitan ng mga pagsasalin ay personal. Magsaliksik ka, at ipagdasal kung alin ang dapat mong gamitin.
Melvin Allen
Melvin Allen
Si Melvin Allen ay isang masigasig na mananampalataya sa salita ng Diyos at isang dedikadong estudyante ng Bibliya. Sa mahigit 10 taong karanasan sa paglilingkod sa iba't ibang ministeryo, si Melvin ay nakabuo ng malalim na pagpapahalaga sa kapangyarihan ng Banal na pagbabago sa pang-araw-araw na buhay. Siya ay may hawak na Bachelor's degree sa Theology mula sa isang kagalang-galang na kolehiyong Kristiyano at kasalukuyang kumukuha ng Master's degree sa Biblical studies. Bilang isang may-akda at blogger, ang misyon ni Melvin ay tulungan ang mga indibidwal na magkaroon ng higit na pang-unawa sa Banal na Kasulatan at ilapat ang mga walang hanggang katotohanan sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Kapag hindi siya nagsusulat, nasisiyahan si Melvin na gumugol ng oras kasama ang kanyang pamilya, tuklasin ang mga bagong lugar, at nakikibahagi sa serbisyo sa komunidad.