NIV VS ESV बायबल भाषांतर (जाणून घेण्यासाठी 11 प्रमुख फरक)

NIV VS ESV बायबल भाषांतर (जाणून घेण्यासाठी 11 प्रमुख फरक)
Melvin Allen

सामग्री सारणी

कोणता अनुवाद सर्वोत्तम आहे याविषयी काही लोकांमध्ये मोठा वाद आहे. काही लोकांना ESV, NKJV, NIV, NLT, KJV, इत्यादी आवडतात.

उत्तर एक गुंतागुंतीचे आहे. तथापि, आज आपण दोन लोकप्रिय बायबल भाषांतरांची तुलना करत आहोत, NIV आणि ESV बायबल.

उत्पत्ति

NIV - नवीन आंतरराष्ट्रीय आवृत्ती आहे बायबलचे इंग्रजी भाषांतर. 1965 मध्ये, ख्रिश्चन रिफॉर्म्ड चर्च आणि नॅशनल असोसिएशन ऑफ इव्हॅन्जेलिकल्सच्या विविध समित्यांची बैठक झाली. ते पारंपारिक आणि आंतरराष्ट्रीय गट होते. पहिली छपाई 1978 मध्ये घेण्यात आली.

ESV - इंग्रजी मानक आवृत्ती 1971 मध्ये सादर करण्यात आली. ती सुधारित मानक आवृत्तीची सुधारित आवृत्ती होती. मूळ मजकुराचे अगदी शाब्दिक भाषांतर करण्यासाठी अनुवादकांच्या गटाने हे तयार केले आहे.

वाचनीयता

NIV – वाचनीयता आणि शब्द सामग्रीसाठी शब्द यांच्यात संतुलन राखणे हे भाषांतरकारांचे ध्येय होते.

ESV - अनुवादकांनी मजकुराचे अतिशय शाब्दिक भाषांतर करण्याचा प्रयत्न केला. ESV वाचायला खूप सोपे असले तरी, ते NIV पेक्षा थोडे अधिक बौद्धिक आवाजात आढळते.

यापैकी कोणत्याही भाषांतराच्या वाचनीयतेमध्ये फारच कमी फरक असेल.

बायबल भाषांतर फरक

NIV – अनुवादकांचे ध्येय "अचूक, सुंदर, स्पष्ट आणि प्रतिष्ठित" तयार करणे हे होतेसार्वजनिक आणि खाजगी वाचन, अध्यापन, उपदेश, स्मरण आणि धार्मिक वापरासाठी योग्य भाषांतर." हे "शब्दासाठी शब्द" ऐवजी "विचारासाठी विचार" किंवा "डायनॅमिक समतुल्यता" भाषांतरासाठी ओळखले जाते.

ESV - या दोनपैकी, ही आवृत्ती सर्वात जवळची आहे हिब्रू बायबलचा मूळ मजकूर. हे हिब्रू मजकुराचे शाब्दिक भाषांतर आहे. अनुवादक "शब्द-शब्द" अचूकतेवर जोर देतात.

बायबल श्लोक तुलना

NIV

जॉन 17:4 “काम पूर्ण करून मी तुम्हाला पृथ्वीवर गौरव आणले आहे तू मला करायला दिलेस.”

जॉन 17:25 “नीतिमान पित्या, जग तुला ओळखत नसले तरी मी तुला ओळखतो आणि तू मला पाठवले आहे हे त्यांना माहीत आहे.”

जॉन 17:20 “माझी प्रार्थना फक्त त्यांच्यासाठी नाही. जे लोक त्यांच्या संदेशाद्वारे माझ्यावर विश्वास ठेवतील त्यांच्यासाठीही मी प्रार्थना करतो.”

उत्पत्ति 1:2 “आता पृथ्वी निराकार आणि रिकामी होती, खोलवर अंधार पसरला होता आणि देवाचा आत्मा घिरट्या घालत होता. पाण्यावर."

इफिस 6:18 "आणि सर्व प्रसंगी सर्व प्रकारच्या प्रार्थना आणि विनंत्यांसह आत्म्याने प्रार्थना करा. हे लक्षात घेऊन, सावध राहा आणि सर्व प्रभूच्या लोकांसाठी नेहमी प्रार्थना करत राहा.”

1 सॅम्युअल 13:4 “म्हणून सर्व इस्राएलांना ही बातमी कळली: 'शौलने पलिष्ट्यांच्या चौकीवर हल्ला केला आहे आणि आता इस्राएलने पलिष्ट्यांसाठी वाईट व्हा.' आणि लोकांना शौल आणि गिलगालमध्ये सामील होण्यासाठी बोलावण्यात आले."

1 योहान 3:8 "जो पापी आहे ते करतो.सैतान, कारण सैतान सुरुवातीपासून पाप करत आला आहे. देवाचा पुत्र दिसण्याचे कारण म्हणजे सैतानाचे कार्य नष्ट करणे होय.”

रोमन्स 3:20 “म्हणून कायद्याच्या कृतींद्वारे देवाच्या दृष्टीने कोणीही नीतिमान ठरवले जाणार नाही; त्याऐवजी, कायद्याद्वारे आपल्याला आपल्या पापाची जाणीव होते.”

1 जॉन 4:16 “आणि म्हणून देवाचे आपल्यावर असलेले प्रेम आपण जाणतो आणि त्यावर अवलंबून असतो. देव हे प्रेम आहे. जो प्रेमाने जगतो तो देवामध्ये राहतो आणि देव त्यांच्यामध्ये राहतो.”

ESV

जॉन 17:4 “तुम्ही जे कार्य पूर्ण केले त्याबद्दल मी पृथ्वीवर तुझे गौरव केले. मला करायला दिले.”

जॉन 17:25 “हे नीतिमान पित्या, जरी जग तुला ओळखत नसले, तरी मी तुला ओळखतो आणि त्यांना माहीत आहे की तू मला पाठवले आहे.”

जॉन 17:20 “मी फक्त ह्याच मागणार नाही, तर त्यांच्या वचनाद्वारे जे माझ्यावर विश्वास ठेवतील त्यांच्यासाठीही मागत आहे.”

उत्पत्ति 1:2 “पृथ्वी निराकार आणि शून्य होती आणि अंधार संपला होता. खोलचा चेहरा. आणि देवाचा आत्मा पाण्याच्या तोंडावर घिरट्या घालत होता.”

इफिस 6:18 “सर्वदा आत्म्याने प्रार्थना करणे, सर्व प्रार्थना आणि विनवणी करणे. यासाठी, सर्व संतांसाठी प्रार्थना करून सर्व चिकाटीने सावध राहा.”

1 सॅम्युएल 13:4 “आणि शौलने पलिष्ट्यांच्या सैन्याचा पराभव केला असे सर्व इस्राएलांनी ऐकले आणि इस्राएल लोकांनी देखील पलिष्ट्यांसाठी दुर्गंधी बनली होती. आणि लोकांना गिलगाल येथे शौलमध्ये सामील होण्यासाठी बोलावण्यात आले.”

1 जॉन 3:8 “जो कोणी पाप करतो तोसैतान, कारण सैतान सुरुवातीपासून पाप करत आला आहे. देवाचा पुत्र दिसण्याचे कारण म्हणजे सैतानाची कृत्ये नष्ट करणे होय.”

रोमन्स 3:20 “कारण नियमशास्त्राच्या कृत्यांमुळे कोणीही मनुष्य त्याच्या दृष्टीने नीतिमान ठरणार नाही, कारण नियमशास्त्राद्वारे ज्ञान प्राप्त होते. पापाचे.”

1 जॉन 4:16 “म्हणून देवाने आपल्यावर असलेले प्रेम जाणून घेतले आणि त्यावर विश्वास ठेवला. देव प्रीती आहे, आणि जो प्रीतीत राहतो तो देवामध्ये राहतो आणि देव त्याच्यामध्ये राहतो.”

पुनरावृत्ती

NIV - असे आहेत काही आवर्तने. नवीन आंतरराष्ट्रीय आवृत्ती UK, नवीन आंतरराष्ट्रीय वाचक आवृत्ती आणि आजची नवीन आंतरराष्ट्रीय आवृत्ती. पैकी शेवटचे सर्वनाम अधिक लिंग समावेशकता निर्माण करण्यासाठी बदलले. हा मोठा टीकेचा विषय होता आणि 2009 मध्ये छापून बाहेर गेला.

ESV - 2007 मध्ये पहिली पुनरावृत्ती आली. 2011 मध्ये क्रॉसवेने दुसरी आवृत्ती प्रकाशित केली. त्यानंतर 2016 मध्ये ESV पर्मनंट टेक्स्ट एडिशन बाहेर आले. 2017 मध्ये एक आवृत्ती बाहेर आली ज्यामध्ये Apocrypha समाविष्ट होते.

लक्ष्य प्रेक्षक

एनआयव्ही - एनआयव्ही वारंवार मुलांसाठी, तरुणांसाठी तसेच प्रौढांसाठी निवडला जातो.

ESV – ESV वि NASB तुलना लेखात नमूद केल्याप्रमाणे, हे बायबल भाषांतर सामान्य प्रेक्षकांच्या वापरासाठी चांगले आहे.

लोकप्रियता

NIV – या बायबल भाषांतराच्या ४५० दशलक्ष प्रती छापल्या गेल्या आहेत. KJV मधून निघणारा हा पहिला मोठा अनुवाद आहे.

ESV - हे बाजारात सर्वात लोकप्रिय बायबल भाषांतरांपैकी एक आहे.

दोन्हींचे साधक आणि बाधक

NIV – या भाषांतरात अतिशय नैसर्गिक भावना आहे आणि ते समजण्यास अत्यंत सोपे आहे. त्याचा वाचनाकडे अतिशय नैसर्गिक प्रवाह आहे. तथापि, खूप बलिदान दिले गेले. मजकुराचा आत्मा त्यांना जे वाटत होते ते खरे राहण्याच्या प्रयत्नात शब्द जोडून किंवा वजा करून मजकुरावर काही व्याख्याने त्यांचे स्वतःचे भाषांतर लादलेले दिसते.

ESV - हे भाषांतर समजण्यास सोपे असले तरी अक्षरशः भाषांतरित केले आहे. हे जुन्या भाषांतरांमध्ये वापरल्या जाणार्‍या अनेक धर्मशास्त्रीय संज्ञा राखते. हे उपलब्ध सर्वात 'शब्द-शब्द' भाषांतरांपैकी एक आहे. तथापि, जुन्या अनुवादांचे काही कलात्मक सौंदर्य या अनुवादाने हरवले आहे. काही लोकांना काही श्लोकांमध्ये भाषा खूप पुरातन वाटते.

पास्टर

हे देखील पहा: 25 देवाच्या गरजेबद्दल बायबलमधील वचने प्रोत्साहित करतात

NIV वापरणारे पाद्री – डेव्हिड प्लॅट, मॅक्स लुकाडो, रिक वॉरेन, चार्ल्स स्टॅनले.

ईएसव्ही वापरणारे पाद्री – जॉन पायपर, अल्बर्ट मोहलर, आर. केंट ह्यूजेस, आर.सी. स्प्रॉल, रवी झकारियास, फ्रान्सिस चॅन, मॅट चँडलर, ब्रायन चॅपेल, केविन डीयॉंग.

अभ्यास निवडण्यासाठी बायबल

सर्वोत्तम NIV स्टडी बायबल

  • द NIV लाइफ अॅप्लिकेशन स्टडी बायबल
  • द एनआयव्ही पुरातत्व बायबल
  • एनआयव्ही झोंडरव्हन स्टडी बायबल

सर्वोत्तम ESV स्टडी बायबल

  • ईएसव्ही स्टडी बायबल
  • दरिफॉर्मेशन स्टडी बायबल

इतर बायबल भाषांतर

ऑक्टोबर 2019 पर्यंत, बायबलचे 698 भाषांमध्ये भाषांतर झाले आहे. नवीन कराराचे 1548 भाषांमध्ये भाषांतर झाले आहे. आणि बायबलच्या काही भागांचे ३,३८४ भाषांमध्ये भाषांतर करण्यात आले आहे. वापरण्यासाठी इतर अनेक भाषांतरे आहेत जसे की NASB भाषांतर.

मी कोणते बायबल भाषांतर निवडावे?

शेवटी, भाषांतरांमधील निवड ही वैयक्तिक असते. तुमचे संशोधन करा आणि तुम्ही कोणते वापरावे याबद्दल प्रार्थना करा.

हे देखील पहा: सद्गुणी स्त्रीबद्दल 25 महत्त्वपूर्ण बायबल वचने (नीतिसूत्रे 31)Melvin Allen
Melvin Allen
मेल्विन ऍलन हा देवाच्या वचनावर उत्कट विश्वास ठेवणारा आणि बायबलचा समर्पित विद्यार्थी आहे. विविध मंत्रालयांमध्ये सेवा करण्याचा 10 वर्षांहून अधिक अनुभवांसह, मेलव्हिनने दैनंदिन जीवनात पवित्र शास्त्राच्या परिवर्तनीय सामर्थ्याबद्दल खोल प्रशंसा विकसित केली आहे. त्यांनी एका प्रतिष्ठित ख्रिश्चन महाविद्यालयातून धर्मशास्त्रात बॅचलर पदवी घेतली आहे आणि सध्या बायबलसंबंधी अभ्यासात पदव्युत्तर पदवी घेत आहे. एक लेखक आणि ब्लॉगर या नात्याने, मेलविनचे ​​ध्येय लोकांना पवित्र शास्त्राची अधिक समज मिळवून देण्यास आणि त्यांच्या दैनंदिन जीवनात कालातीत सत्य लागू करण्यात मदत करणे हे आहे. जेव्हा तो लिहित नसतो, तेव्हा मेल्विनला त्याच्या कुटुंबासोबत वेळ घालवणे, नवीन ठिकाणे शोधणे आणि समुदाय सेवेत गुंतवून घेणे आवडते.